Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/27

22 marca 2013 r.

Skuteczna polityka energetyczna UE wymaga fachowego i zorganizowanego dialogu społecznego

Jeśli UE ma zrealizować cele energetyczne, społeczeństwo musi stanąć po jej stronie, twierdzi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w opinii wzywającej do nawiązania europejskiego dialogu na temat energii.

Opinia przedstawiona na wczorajszej sesji plenarnej EKES-u Güntherowi Oettingerowi, komisarzowi ds. energii, została sporządzona przez Richarda Adamsa (Wielka Brytania, Grupa Innych Podmiotów) na wniosek Komisji Europejskiej.

Zdaniem EKES-u europejski dialog na temat energii będzie skoordynowaną, wielopoziomową, nastawioną na działanie rozmową na temat polityki energetycznej, prowadzoną we wszystkich państwach członkowskich i pomiędzy nimi. Będzie synonimem przekazywania rzetelnych informacji dotyczących energii, a kwestie praktyczne omawiane będą w sposób zrozumiały dla zwykłych ludzi.

Dialog posłuży konsumentom w uzyskaniu wyjaśnień dotyczących kompromisów i wyrażaniu ich preferencji. Zaoferuje przestrzeń negocjacyjną umożliwiającą omówienie politycznych wyborów w kontekście ich oddziaływania społecznego i akceptacji społecznej dla nich oraz strategii dotyczącej inwestycji i zasobów.

Zdaniem EKES-u europejski dialog na temat energii, jako kompletnie nowa struktura, nie będzie zastępował istniejących mechanizmów ani ich dublował, lecz uzupełni je o zaangażowanie społeczne i obywatelskie. Będzie stanowił „bodziec, Który spowoduje pogłębienie debaty na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, łącząc potoczną wiedzę, doświadczenia i zrozumienie zagadnień z wiedzą fachową i specjalistyczną”.

„Wchodzimy w czas intensywnej debaty politycznej na temat energii – czy możemy zapewnić jej zrównoważenie, bezpieczeństwo, konkurencyjność i dostępność cenową?” – zastanawiał się Richard Adams, dodając, że „większa świadomość i zrozumienie zagadnień energetycznych zaowocują większym politycznym zaufaniem do obywatelskiego poparcia dla trudnego zadania, jakim jest podejmowanie długofalowych decyzji”.

„Coraz większa europeizacja polityki energetycznej powoduje konieczność większego zaangażowania w nią obywateli europejskich” – wtórował mu komisarz Oettinger.

Dlatego też europejski dialog na temat energii wpłynie na kształtowanie polityki dotyczącej wszystkich rodzajów energii i odegra rolę w stymulowaniu konwergencji na poziomie UE, w ścisłym powiązaniu z ramami polityki energetycznej i polityki ochrony klimatu na okres po 2020 r.

Komitet pragnie nawiązać i ukierunkować stały europejski dialog na temat energii prowadzony na poziomie krajowym, regionalnym, metropolitalnym i lokalnym, ze wsparciem Komisji Europejskiej i bezpośrednim udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów łańcucha dostaw energii.

EKES postara się nawiązać współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i zaangażować społeczeństwo obywatelskie w różnych państwach członkowskich, poczynając od Francji, gdzie okazją będzie konferencja zwołana w Paryżu w dniu 14 maja 2013 r.

„Europejski dialog na temat energii stanowi doświadczenie w demokracji uczestniczącej dużego formatu, faktycznie współgrające z demokracją przedstawicielską w sprawie o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich” – stwierdził Richard Adams.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: PressEESC@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8207


Side Bar