Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/26

20 marca 2013 r.

EKES wzywa do powstrzymania marnotrawstwa żywności w UE

Rocznie w UE marnotrawi się 89 mln ton żywności, podczas gdy 79 mln obywateli żyje poniżej progu ubóstwa. W przyjętej 20 marca br. opinii w sprawie zapobiegania marnotrawstwu żywności i jego ograniczania Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał Komisję Europejską do podjęcia działań, by odwrócić tę katastrofalną tendencję, którą kryzys gospodarczy jeszcze uwydatnił.

„Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Niestety, w wyniku kryzysu coraz więcej osób żyje z pomocy społecznej, a jednocześnie zmniejsza się liczba banków żywności, choć zapotrzebowanie na nie gwałtownie wzrasta. Paradoksalnie w UE co roku nawet 30% żywości marnotrawi się w domach, supermarketach, restauracjach i w łańcuchu żywności. Musimy położyć kres tej sytuacji” – oświadczył Yves Somville (Grupa Innych Podmiotów, Belgia), sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie zapobiegania marnotrawstwu żywności i jego ograniczania.

EKES wzywa do opracowania na poziomie europejskim skoordynowanej strategii łączącej środki ogólnounijne i krajowe służące zwiększeniu efektywności łańcuchów dostaw żywności i konsumpcji, a także do pilnego zajęcia się problemem marnotrawstwa żywności. Zapobieganie marnotrawstwu żywności i jego ograniczanie są ważne nie tylko w szerszym kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i efektywnego gospodarowania zasobami. To także kwestia społeczna.

EKES zaleca stworzenie platform wymiany doświadczeń w celu zwalczania marnotrawstwa żywności i upowszechniania przykładów dobrych praktyk. Skierowanie żywności z sektorów sprzedaży detalicznej i cateringu do banków żywności, inicjatywy w zakresie opodatkowania, uwolnienie od odpowiedzialności darczyńców czy też usuwanie barier administracyjnych to tylko niektóre z działań zrealizowanych już pomyślnie przez część krajów i regionów UE.

Zdaniem EKES-u zapobieganie stratom i marnotrawstwu żywności oraz ograniczenie tych zjawisk muszą zająć główne miejsce w programie prac politycznych. Zwalczanie marnotrawstwa żywności już teraz jest pełnoprawną polityką w niektórych państwach członkowskich i regionach. EKES wzywa do przekształcenia tych inicjatyw w politykę ogólnoeuropejską. Obecnie około 79 mln obywateli UE żyje poniżej progu ubóstwa, a 16 mln jest uzależnionych od pomocy żywnościowej, podczas gdy 30% żywności (89 milionów ton rocznie) ulega zmarnowaniu.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar