Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/22

14 marca 2013 r.

Europejski Dzień Konsumenta:
Zaufanie i wybór potrzebne do wzmocnienia jednolitego rynku

Ostrzejsze normy bezpieczeństwa i nadzór rynku potrzebne są do ochrony konsumentów przed zagrożeniem zdrowia i nieuczciwą konkurencją, zaś większe zaufanie konsumentów i korzystanie z należnych im praw mogą wzmocnić jednolity rynek. Podczas Europejskiego Dnia Konsumenta 14 marca 2013 r. EKES po raz kolejny podkreślił, że nie można iść na kompromisy w kontekście bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.

Podczas tegorocznego Europejskiego Dnia Konsumenta poruszano zagadnienia bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku – bardzo aktualne, zważywszy na ostatni skandal z koniną i związany z nim gwałtowny spadek zaufania konsumentów. Głównym tematem dyskusji był przyjęty niedawno przez Komisję Europejską pakiet harmonizujący zasady bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych, poprawiający ich identyfikowalność i nakładający surowsze kary, w celu zapewnienia lepszej ochrony konsumentów i przedsiębiorstw. Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że takie środki są warunkiem wstępnym koniecznym do funkcjonowania rynku wewnętrznego. 28 organizacji europejskich podpisało również wspólny apel o utworzenie ogólnoeuropejskiego systemu danych o wypadkach i urazach.

„Aktywne organizacje konsumenckie mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu, ponieważ ostatecznie to konsumenci decydują o tym, co i gdzie kupować” – stwierdził Staffan Nilsson, przewodniczący EKES-u. „Konsumenci twierdzą, że jeśli chcemy odzyskać ich zaufanie do jednolitego rynku, musimy również zagwarantować niezawodność sprzedawanych produktów”.

Tonio Borg, komisarz odpowiedzialny za zdrowie i politykę ochrony konsumentów, dodał: „Usuwając pewne luki w obowiązujących przepisach prawa, eliminując nakładające się przepisy oraz ułatwiając egzekwowanie prawa, mamy nadzieję stworzyć właściwe warunki do poprawy zaufania konsumentów oraz skuteczniejszego i bardziej rygorystycznego zarządzania łańcuchami dostaw”.

Podczas Europejskiego Dnia Konsumenta podkreślano również potrzebę większego zaufania przedsiębiorstw w kontekście ograniczonych wydatków konsumenckich. Kieran Grace, dyrektor ds. konsumpcji i konkurencji w rządzie Irlandii, zauważył, że nowe zasady bezpieczeństwa produktów i lepsze ich egzekwowanie mogą pomóc w zapewnieniu sprawiedliwych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw europejskich dzięki zagwarantowaniu stosowania tych samych norm przez wszystkich konkurentów. Monique Goyens, dyrektor generalna BEUC, podczas późniejszej dyskusji panelowej stwierdziła, że bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa produktów mogą przyczynić się do pobudzenia innowacyjności przedsiębiorstw, a w dłuższej perspektywie środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa są mniej kosztowne dla społeczeństwa niż wypadki i urazy.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: PressEESC@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8207


Side Bar