Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/21

8 marca 2013 r.

Edukacja sposobem na lepsze korzystanie z internetu

By korzystanie z internetu było bezpieczniejsze, kraje Europy powinny edukować jego użytkowników i wzmacniać ich pozycję raczej niż narzucać odgórną politykę – przekonuje Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Sieci społecznościowe oraz nowe technologie internetowe przyspieszyły rozwój elastycznych narzędzi komunikacji w niemal każdej dziedzinie naszego życia, pracy i kultury. Jednak tworzeniu się społeczeństwa cyfrowego towarzyszy przyrost treści i działań potencjalnie szkodliwych bądź nielegalnych, które stanowią dla użytkowników niemałe zagrożenie.

Zatem zarówno w odniesieniu do szans, jak i do niebezpieczeństw należy zadbać o podstawowe prawa użytkowników, realistyczne podejście regulacyjne oraz o odpowiednią formę międzynarodowej czy unijnej współpracy w tym zakresie.

Dlatego celem jednodniowej konferencji EKES-u pt. „W kierunku bardziej odpowiedzialnego korzystania z internetu – perspektywa europejskiego społeczeństwa obywatelskiego” było przedyskutowanie, czy możliwe jest wyważenie wolności słowa w internecie oraz ochrony prywatności i godności jednostki, a także jak tę równowagę osiągnąć.

„Ani cenzura, ani podejście »wszystko można« nie jest rozwiązaniem” – powiedziała Laure Batut, członkini EKES-u (Grupa Pracowników, Francja) i autorka kilku opinii Komitetu na temat rynku cyfrowego oraz umiejętności cyfrowych. Zaapelowała o nowe podejście, łączące „kampanie uświadamiające kierowane do osób korzystających z internetu oraz skoncentrowanie się na edukacji i informowaniu”.

Jej zdanie podziela Catherine Noone, irlandzka senator, która stwierdziła, że „edukowanie i wzmocnienie pozycji pojedynczego użytkownika zawsze będzie znacznie skuteczniejsze niż centralnie prowadzona polityka”.

Wielu uczestników poparło ideę samoregulacji tego sektora, argumentując, że to lepszy sposób ochrony użytkowników internetu niż ścisłe, wiążące przepisy. „Technologia i realia internetu zmieniają się w tak zawrotnym tempie, że regulacje prawne bardzo szybko mogą przestać do nich przystawać” – ostrzegała wiceprzewodnicząca EKES-u Anna-Maria Darmanin.

„Żadne prawo, które stawia sobie za cel ochronę obywateli aktywnie korzystających z internetu, nie może ograniczać ich swobód ani autonomii” – przekonywała posłanka do Parlamentu Europejskiego Amelia Andersdotter, dodając, że możliwe jest opracowanie takich ram polityki na rzecz odpowiedzialnego korzystania z internetu, w których to obywatel stanowiłby punkt wyjścia.

Elvana Thaci, reprezentująca Radę Europy, apelowała, by chcąc zapewnić ochronę użytkowników internetu, sięgać po istniejące już regulacje. „Stosowanie obowiązujących praw człowieka należy rozszerzyć o osoby aktywne w przestrzeni elektronicznej” – podsumowała.

Powracając do kwestii nowego podejścia do ochrony użytkowników internetu, Anna Maria Darmanin wyraźnie podkreśliła, że należy tu obrać drogę „intensywnego, wielopodmiotowego dialogu oraz większej koordynacji międzynarodowej, z uwzględnieniem poglądów i potrzeb osób ze słabszych grup społecznych”.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar