Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/20

7 marca 2013 r.

Decyzje przywódców UE wymagają legitymacji ze strony społeczeństwa obywatelskiego

Europejscy przywódcy nie mogą już polegać wyłącznie na demokratycznie wybranych politykach, przekazujących dalej przesłanie obywateli. By w większym stopniu odpowiedzieć na bolączki obywateli i usankcjonować swe decyzje, potrzebują oni także społeczeństwa obywatelskiego, które reprezentuje miliony Europejczyków ze wszystkich środowisk. Kryzys dodatkowo umacnia rolę społeczeństwa jako wyraziciela niezadowolenia, ale i dodatkowego pomocnika tam, gdzie potrzebne jest wsparcie i gdzie cięcia budżetowe zredukowały państwo opiekuńcze do minimum.

Jeżeli UE pragnie odzyskać zaufanie obywateli i nadal funkcjonować, wszystkie rządy i zainteresowane strony, a także wszyscy przywódcy UE muszą dowieść słuszności reform UE. Lokalne zaangażowanie ludzi, przedsiębiorstw i stowarzyszeń zwiększy uprawnienia społeczeństwa obywatelskiego UE, a także takich organów, jak europejskie rady społeczno-gospodarcze i – ostatecznie – europejskich obywateli. Są to najistotniejsze kwestie, które poruszono podczas wczorajszej debaty z okazji Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego, zorganizowanej przez EKES w Brukseli w ramach Europejskiego Roku Obywateli.

Ponad 250 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zebrało się w Brukseli, by omówić sposoby lepszego zaznajomienia ludzi starszych i młodszych z ich prawami UE i zachęcenia ich do udziału w życiu demokratycznym Unii. Uczestnicy zaapelowali do instytucji UE, by przestały przedkładać procedury nad wyniki i by włączyły obywateli do działań i kampanii, które mają na nich bezpośredni wpływ.

W Dniu Społeczeństwa Obywatelskiego przewodniczący Staffan Nilsson dokonał oficjalnej prezentacji książki pt. „Społeczeństwo obywatelskie i demokracja – krótki przewodnik po UE dla obywatela”. Będzie ona poradnikiem dla organizacji obywatelskich, które pragną, by ich głos odbił się szerszym echem w Brukseli. Przykłady zaczerpnięte z całej Europy odzwierciedlają zaledwie ułamek prac i zaangażowania w działania społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i pokazują, jak można je rozwinąć na szczeblu europejskim.

Więcej o książce można dowiedzieć się tutaj.

Nagranie wideo z debat i prezentację wydarzenia można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego został zorganizowany przez EKES we współpracy z jego grupą łącznikową ds. europejskich sieci społeczeństwa obywatelskiego, z Sojuszem na rzecz Europejskiego Roku Obywateli, Komisją Europejską i Euronews.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Prasy EKES-u

e-mail: PressEESC@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8207


Side Bar