Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

CES/13/12

14 lutego 2013 r.

Organ społeczeństwa obywatelskiego UE domaga się wspólnego systemu opodatkowania energii

Jeśli UE ma zrealizować cele energetyczne i klimatyczne, będzie musiała przyjąć wspólny system opodatkowania energii. Tak twierdzi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w przyjętej wczoraj opinii na temat wewnętrznego rynku energii.

Zdaniem Komitetu kraje UE muszą ponownie rozważyć kwestie opodatkowania energii z myślą o tym, by było one jednolite i bardziej inteligentne w całej Europie. Sugeruje wobec tego utworzenie wspólnych ram opodatkowania, w których powiązano by stopę opodatkowania ze źródłem energii oraz wzięto by pod uwagę emisje dwutlenku węgla.

„Obciążenie energii elektrycznej opłatami i podatkiem VAT waha się między 4,7% w Wielkiej Brytanii a 45,6 w Danii, przy czym nie uwzględnia się wartości energetycznej wyprodukowanej energii”, mówi sprawozdawca opinii Pierre-Jean Coulon (Grupa Pracowników, Francja).

Zdaniem EKES-u podatki lokalne i krajowe prowadzą do zniekształceń cen, co jest bardzo niekorzystne dla konsumentów i przemysłu energochłonnego.

Europejski rynek energii jest „europejski” tylko z nazwy

W opinii, w której przedstawiono stanowisko europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na temat planu Komisji Europejskiej dotyczącego sfinalizowania wewnętrznego rynku energii do 2014 r., wyrażono ubolewanie nad faktem, że rynki gazu i elektryczności są europejskie jedynie z nazwy.

Pierre-Jean Coulon zauważa, że „w praktyce jest to raczej mozaika krajowych rozwiązań, rynków i operatorów”.

Wewnętrzny rynek energii w zamierzeniu miał zaoferować klientom większy wybór i lepsze warunki cenowe, umożliwiając im zmianę dostawcy energii. Oczekiwano też, że uwolni siły rynkowe i przyciągnie tak bardzo potrzebne inwestycje w branżę energetyczną.

Tymczasem, jak zauważa EKES, miejsce monopoli faktycznie zajęły oligopole przy niewielkiej konkurencji między podmiotami na rynku. „W jednej trzeciej państw UE 80% elektryczności wciąż wytwarzają jej dawni producenci. Co do wewnętrznego rynku gazu, to jest to sprawa mocno hipotetyczna, ze względu na dominującą pozycję krajowych dostawców gazu", dodaje Pierre-Jean Coulon, który ubolewa nad wpływem regulacji cen na poziomie krajowym na zużycie energii i rentowność firm. „Regulowane ceny energii nie stanowią koniecznego sygnału cenowego, by konsumenci zmniejszyli zużycie energii. Nie pokrywają też rzeczywistych kosztów produkcji i dostaw energii”. Zdaniem sprawozdawcy zagraża to sytuacji finansowej firm i inwestycjom w produkcję energii oraz w sieci energetyczne, które będą konieczne w nadchodzących dziesięcioleciach.

Ceny regulowane są sprzeczne z interesem UE i powinny być akceptowane jedynie jako tymczasowy wyjątek w nadzwyczajnych okolicznościach – twierdzi Komitet w swej opinii. Ponawia też apel o przyjęcie ogólnounijnej definicji pojęcia ubóstwa energetycznego, dzięki której można by automatycznie uruchamiać krajową politykę wsparcia dla tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.

„UE musi wprowadzić jasne rozróżnienie między polityką ukierunkowaną na ubóstwo energetyczne a protekcjonizmem, który jest sprzeczny z duchem rynku wewnętrznego”, zauważa Pierre-Jean Coulon.

Umieścić konsumentów w centrum działań

EKES twierdzi, że konsument musi się znaleźć w samym centrum unijnej polityki energetycznej, tak by mógł maksymalnie skorzystać z nowego, inteligentniejszego rynku energii.

Apeluje także do Komisji Europejskiej, by zainicjowała szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, dzięki której konsumenci w UE zdobędą konkretne i łatwe do zrozumienia informacje na temat swych praw i ewentualnych korzyści. Jak zauważa Pierre-Jean Coulon, „niewielu konsumentów zmieniło dostawcę energii od 2007 r., kiedy stało się to prawnie możliwe. Jest to po prostu wynik chronicznego braku informacji i odpowiedniej komunikacji ze strony państw, organów regulacyjnych i dostawców”.

W opinii EKES wzywa producentów wytwarzających inteligentne urządzenia energetyczne do projektowania i wprowadzania ich na rynek w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami konsumentów, tak by zagwarantować, że urządzenia te będą „przynosiły korzyści konsumentom i będą im przydatne oraz że dadzą im możliwość zmiany dostawcy”.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8722


Side Bar