Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT PL

CES/12/79

13 december 2012

EESK:s pris till det civila samhället 2012
"Innovation för ett hållbart Europa"

Den 12 december delade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ut det civila samhällets pris 2012 till Transition Network, en gräsrotsorganisation som startades år 2007 i Storbritannien och som nu är aktiv i 34 länder. Mer än 1000 lokalsamhällen i hela Europa är involverade i övergången till en hållbarare ekonomisk och social modell.

Det civila samhällets pris hyllar det arbete som utförs av organisationer i det civila samhället som utvecklar projekt som påverkar EU-medborgarnas liv positivt och bidrar till att främja europeiska värderingar. Genom utmärkelsen stöder EESK gräsrotsorganisationer som arbetar på europeisk, nationell och lokal nivå.

Med 2012 års pris ville kommittén belöna innovativa initiativ och projekt som främjar nya och hållbara ekonomiska och sociala metoder för att skapa mer integrerande samhällen. Vid prisutdelningen sade EESK:s ordförande Staffan Nilsson att han var "imponerad av de tre vinnande bidragens kreativitet och unika karaktär". Han framhöll hur stolt han var över 2012 års vinnare "som ställer social innovation i centrum för verksamheten och visar att hållbarhet inte bara handlar om miljöfrågor".

Första pris: Transition Network (Storbritannien)

Transition Network beskriver sig själv som en organisation som "inspirerar, uppmuntrar, sammanbinder, stöder och utbildar lokalsamhällen som organiserar sig själva med hjälp av en modell för övergången och skapar initiativ som bygger upp ny motståndskraft och minskar koldioxidutsläppen". Detta snabbt växande nätverk, som har sin bas i Storbritannien, fick första pris för sitt REconomy-projekt, ett initiativ som lanserades i januari 2011 för att stödja en rättvis övergång till en grön ekonomi. REconomy hjälper lokalsamhällena att skapa gröna företag och införa miljövänliga metoder i befintliga företag.

Andra pris: CAIS (PT)

Andra pris gick till CAIS, en portugisisk organisation, för det arbete den har utfört under de 18 år den har funnits. CAIS arbetar för att främja ökat oberoende och ansvarstagande bland hemlösa och människor som lever i extrem fattigdom. Bland projekten kan nämnas en tidskrift som säljs på gatan, återvinningsinitiativ och "gatufotboll", "torr" biltvätt och den traditionella skoputsningen. Syftet med alla deras initiativ är att bekämpa social utestängning genom yrkesutbildning och arbete. Organisationen ger missgynnade människor hållbara framtidsutsikter som går bortom välgörenhet och bistånd, och hjälper dem att återfå den värdighet som de har rätt till.

Tredje pris: Livstycket (SE)

Tredje pris gick till Livstycket, en förening som arbetar för att integrera invandrare i det svenska samhället. Föreningens verksamhet är inriktad på undervisning i svenska språket, som är en central beståndsdel för effektiv integration, med särskild inriktning på invandrarkvinnor. Det projekt som belönades med priset heter "Vi dricker te och lär oss e". Med detta initiativ har föreningen lärt invandrarkvinnor som var analfabeter att läsa och skriva i en trivsam miljö med en gemensam inlärningsmetod.

Mer information om priset finns på vår webbplats:

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

Ett videoklipp med vinnarna och deras projekt finns på följande adress:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012-video

För ytterligare information kontakta

Karin Füssl, Chef för pressenheten

E-post: karin.fussl@eesc.europa.eu

Tfn: +32 25468722


Side Bar