Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT

CES/12/79

13 grudnia 2012 r.

NAGRODA EKES-U DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZA 2012 R.: INNOWACJE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY

12 grudnia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyznał Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za 2012 r. organizacji Transition Network, powstałej z inicjatywy oddolnej w Wielkiej Brytanii w 2007 r. Obecnie działa ona w 34 krajach. Ponad tysiąc społeczności lokalnych w całej Europie podjęło się przejścia na bardziej zrównoważony model społeczno-gospodarczy.

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego to uhonorowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które opracowują projekty wywierające pozytywny wpływ na życie Europejczyków i przyczyniające się do promowania wartości europejskich. Nagrodą tą EKES wspiera organizacje powstałe z inicjatywy oddolnej, działające na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

W 2012 r. starano się wyróżnić nowatorskie projekty i inicjatywy promujące nowe, zrównoważone rozwiązania społeczno-gospodarcze, które mogą przyczynić się do powstania bardziej integrujących społeczności. Wręczając nagrodę, przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson oświadczył, że „poziom kreatywności i unikalny charakter trzech zwycięskich projektów zrobiły na nim olbrzymie wrażenie” i że jest bardzo dumny z tegorocznych zwycięzców, „których działania skupiają się na innowacji społecznej i którzy wykazali, że zrównoważony charakter nie jest wyłącznie aspektem ochrony środowiska”.

Pierwsza nagroda: Transition Network (Wielka Brytania)

Transition Network jest, zdaniem jej założycieli, organizacją, która „inspiruje, zachęca, łączy, wspiera i szkoli społeczności, które się samoorganizują, by dokonać przejścia na inny model społeczeństwa, podejmują inicjatywy mające na celu wzmocnienie odporności społeczności i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla”. Ta wywodząca się z Wielkiej Brytanii sieć otrzymała pierwszą nagrodę za projekt „REconomy”, inicjatywę rozpoczętą w styczniu 2011 r. z myślą o wspieraniu uczciwego przejścia na gospodarkę ekologiczną. Projekt pomaga społecznościom lokalnym w zakładaniu przedsiębiorstw ekologicznych i we wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku w istniejących już firmach.

Druga nagroda: CAIS (Portugalia)

Drugą nagrodę przyznano portugalskiej organizacji CAIS za całokształt jej osiemnastoletniej działalności. Organizacja zajmuje się promowaniem niezależności i upodmiotowienia osób bezdomnych i żyjących w skrajnym ubóstwie. Realizuje bardzo różnorodne projekty od „gazety ulicznej”, przez „uliczną piłkę nożną”, „mycie samochodów na sucho”, tradycyjne pastowanie butów, po warsztaty z recyklingu. Celem tych inicjatyw jest zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez szkolenia zawodowe i pracę, czyli tworzenie trwałych perspektyw, które wykraczają poza dobroczynność i wsparcie. Inicjatywy te pomagają osobom w trudnym położeniu odzyskać poczucie godności, do którego mają przecież prawo.

Trzecia nagroda: Livstycket (Szwecja)

Trzecią nagrodę zdobyło szwedzkie stowarzyszenie Livstycket, które zajmuje się integracją imigrantów w społeczeństwie szwedzkim. Działania organizacji skupiają się na nauczaniu szwedzkiego, który jest kluczem do skutecznej integracji. Szczególną uwagę poświęca się imigrantkom. Projekt, za który stowarzyszenie zdobyło nagrodę, zatytułowano: „Pijemy herbatę i poznajemy literę Ę”. Inicjatywa ma na celu zdobycie przez imigrantki analfabetki umiejętności czytania i pisania dzięki zastosowaniu podejścia wzajemnego uczenia się i tworzenie przyjaznej atmosfery.

Więcej informacji na temat nagrody można znaleźć na naszej stronie internetowej:

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

Prezentację laureatów i ich projektów można obejrzeć na stronie:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012-video

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8722


Side Bar