Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

CES/12/74

29 listopada 2012 r.

Przewodniczący EKES-u wzywa do pilnych działań ze strony UE, aby zlikwidować zjawisko ubóstwa energetycznego

UE musi działać energiczniej w kwestii ubóstwa energetycznego; zdaniem Staffana Nilssona, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) zjawisko to dotyka coraz więcej obywateli UE. Stwierdził również, że powodem wzrostu cen energii jest niepełna integracja rynku wewnętrznego.

Przewodniczący wystosował ten apel na wtorkowej konferencji zorganizowanej przez EKES i ELISAN, Europejską Sieć Integracji Lokalnej i Działań Społecznych.

Staffan Nilsson stwierdził, że żadnego kraju w UE nie ominął wzrost cen energii. Na przykład na Łotwie w lutym 2011 r. koszt energii wzrósł o 27%, zaś we Francji 42% gospodarstw domowych musiało w zeszłym roku zmniejszyć ogrzewanie, żeby zaoszczędzić na rachunkach za energię. W Niemczech prognozowano w tym roku dalszy wzrost cen o 10 do 15%.

Przewodniczący EKES-u wezwał do zdecydowanych działań na szczeblu UE na rzecz walki ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Stwierdził, że UE nie może ignorować problemu, który może dotyczyć nawet 125 mln Europejczyków. Staffan Nilsson powtórzył, że przyjęcie ogólnoeuropejskiej definicji zjawiska powinno być pierwszym krokiem na drodze do dostrzeżenia i przeprowadzenia analizy tego problemu. Musi to być definicja elastyczna, a nie sztywne, uniwersalne rozwiązanie. Dodał, że „zamiast odgórnej definicji ubóstwa paliwowego władze powinny mieć wystarczającą swobodę, by oferować rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb”.

EKES konsekwentnie utrzymuje, że, jednocześnie należy ustanowić na szczeblu UE spójne i obszerne ramy polityki społecznej i energetycznej. Ramy te mogłyby obejmować ocenę i upowszechnianie sprawdzonych wzorców postępowania oraz dalszych wspólnych, ukierunkowanych środków.

Stéphane Buffetaut, przewodniczący Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN), wezwał do czerpania z niewykorzystanego potencjału efektywności energetycznej, która w jego opinii jest „efektywnym kosztowo sposobem realizacji zarówno celów polityki społecznej, jak i polityki energetycznej”.

W tym samym duchu Remo Sernagiotto, przewodniczący Elisanu i minister ds. usług socjalnych w regionie Veneto, wezwał UE i państwa członkowskie do inwestowania w technologie wydajne energetycznie i do stosowania środków na rzecz oszczędzania energii. Stwierdził, że do inwestowania w energię należy posługiwać się obligacjami projektowymi.

Zauważył. że zmniejszenie nadmiernego zużycia energii przez budynki publiczne i prywatne domy przyniesie do 2020 r. oszczędności rzędu 30-40%. „W krótkim okresie wzmocni to spójność społeczną i złagodzi zjawisko ubóstwa paliwowego”.

Myśl tę rozwijał następnie Antonio Cancian, poseł do Parlamentu Europejskiego, który stwierdził, że podniesienie poziomu wiedzy na temat efektywności energetycznej może znacznie pomóc w zmniejszeniu rachunków za energię: „Należy szybko się zająć problemem braku świadomości ze strony użytkowników energii”.

Jan Panek z Komisji Europejskiej przypomniał uczestnikom, że Obywatelskie Forum Energetyczne (zwane również Forum Londyńskim) od pięciu lat działa na rzecz podniesienia świadomości tych kwestii wśród konsumentów.

Staffan Nilsson dodał: „Jeśli zadbamy o to, by osoby najbardziej zagrożone mogły korzystać z najniższych stawek rynkowych, a jednocześnie będziemy działać na rzecz podniesienia wśród nich poziomu świadomości zagadnień energetycznych, w wielu przypadkach będziemy mogli uniknąć uruchamiania systemów zabezpieczenia społecznego”.

Swoje wystąpienie zakończył, ponownie podkreślając zaangażowanie EKES-u na rzecz intensywniejszych działań prowadzonych na szczeblu UE z myślą o zaradzeniu ubóstwu paliwowemu.

EKES w przeszłości przyjął wiele opinii dotyczących ubóstwa energetycznego i kwestii z nim związanych. W opinii z 2010 r. zajął się wpływem liberalizacji rynku energetycznego i kryzysu gospodarczego na zjawisko ubóstwa energetycznego, zaś w zeszłym roku wydał opinię w sprawie nowej polityki energetycznej UE. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji, można przypuszczać, że Komitet sporządzi w 2013 r. nową opinię w sprawie ubóstwa energetycznego.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl, kierownik Działu Prasy

e-mail: karin.fussl@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8722


Side Bar