Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/12/74

29 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ προτρέπει την ανάληψη επείγουσας δράσης από την ΕΕ για να εξαλειφθεί η ενεργειακή ένδεια

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, η οποία πλήττει όλο και περισσότερους πολίτες της ΕΕ, υπογραμμίζει ο κ. Staffan Nilsson, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Επίσης, αποδίδει τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας στην ατελή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Η έκκλησή του διατυπώθηκε στη διάσκεψη της Τρίτης που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο τοπικής ένταξης και κοινωνικής δράσης ELISAN (European Local Inclusion and Social Action Network).

Ο κ. Nilsson ανέφερε ότι όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν πληγεί από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Στη Λετονία, για παράδειγμα, το κόστος αυξήθηκε κατά 27% τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ πέρυσι, στη Γαλλία, το 42% των νοικοκυριών περιόρισε τη θέρμανση στην κατοικία του για να επιτύχει εξοικονόμηση στους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας. Στη Γερμανία, οι τιμές αναμένονται να αυξηθούν και πάλι φέτος κατά 10%-15%.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ ζητεί την ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ για να καταπολεμηθεί η ενεργειακή ένδεια: Η ΕΕ δεν μπορεί να αγνοεί ένα πρόβλημα που πλήττει έως και 125 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Ο κ. Nilsson επανέλαβε ότι η υιοθέτηση ενός ορισμού αυτού του φαινομένου για ολόκληρη της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την αναγνώριση και την χαρτογράφηση του ζητήματος αυτού. Ο ορισμός αυτός πρέπει να είναι ευέλικτος και όχι ένας άκαμπτος ορισμός «ενιαίας αντιμετώπισης». Ο κ. Nilsson προσέθεσε: «Αντί να επιλεγεί ένας ορισμός της ενεργειακής ένδειας από την κορυφή προς τη βάση, θα πρέπει να δοθεί στις αρχές η ευχέρεια να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις».

Η ΕΟΚΕ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι, παράλληλα, πρέπει να θεσπιστεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής και ενεργειακής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να συμπεριληφθούν μια αξιολόγηση και διάδοση ορθών πρακτικών, καθώς και περαιτέρω κοινά στοχευμένα μέτρα.

Ο κ. Stéphane Buffetaut, πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος της ΕΟΚΕ «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» προτείνει να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο, κατά τη γνώμη του, «αποτελεί τον πλέον αποδοτικό, από άποψη κόστους, τρόπο για την υλοποίηση τόσο της κοινωνικής πολιτικής όσο και των ενεργειακών στόχων».

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Remo Sernagiotto, πρόεδρος του δικτύου Elisan και Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών στην περιφέρεια του Veneto, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο κ. Sernagiotto τόνισε ότι τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων θα πρέπει να αξιοποιηθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Η μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας από τα δημόσια κτίρια και τις ιδιωτικές κατοικίες θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 30%-40%, επισήμανε ο κ. Sernagiotto. «Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και θα ανακουφίσει το πρόβλημα της ενεργειακής ένδειας».

Αυτή η άποψη αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον κ. Antonio Cancian, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος σημείωσε ότι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ύψους των ενεργειακών δαπανών: «Η ελλιπής επίγνωση του θέματος εκ μέρους των καταναλωτών ενέργειας πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα».

Ο κ. Jan Panek από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε στους συμμετέχοντες ότι το Φόρουμ Ενέργειας των Πολιτών, που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή (αποκαλούμενο επίσης Φόρουμ του Λονδίνου), καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία πέντε χρόνια για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Ο κ. Nilsson προσέθεσε: «Εάν εξασφαλίσουμε ότι οι πλέον ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μπορούν να ωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και, ταυτόχρονα, εργαστούμε για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση επί ενεργειακών θεμάτων, σε πολλές περιπτώσεις, θα κατορθώσουμε να αποτρέψουμε την ενεργοποίηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης».

Τέλος, ο κ. Nilsson επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση της ΕΟΚΕ να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ένδεια σε επίπεδο ΕΕ.

Στο παρελθόν, η ΕΟΚΕ έχει υιοθετήσει μια σειρά γνωμοδοτήσεων σχετικά με την ενεργειακή ένδεια και συναφή θέματα. Σε γνωμοδότηση του 2010 εξέτασε τις συνέπειες της ελευθέρωσης της αγοράς και της οικονομικής κρίσης για την ενεργειακή πενία, ενώ το περασμένο έτος επικεντρώθηκε στη Νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων, η ΕΟΚΕ ενδέχεται να υιοθετήσει νέα γνωμοδότηση με θέμα την ενεργειακή ένδεια το 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Karin Füssl, προϊσταμένη της Μονάδας Τύπου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: karin.fussl@eesc.europa.eu

Τηλ.: +32 2 546 8722


Side Bar