Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT

CES/12/4

1 lutego 2012 r.

EKES ożywia europejską politykę energetyczną

Chcąc wypromować pomysł wykorzystania Europejskiej Wspólnoty Energetycznej do urzeczywistnienia wspólnej polityki energetycznej UE, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i europejski ośrodek analityczny Notre Europe zorganizowali konferencję, w której udział wzięli prominentni decydenci polityczni oraz przedstawiciele zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego.

EKES apeluje o wspólne podejście do kwestii wytwarzania, przesyłu i zużycia energii. „To konieczność. Nie ma już możliwości samodzielnego działania, ponieważ prowadzi to do podwyżek cen energii, zagraża bezpieczeństwu dostaw i w żaden sposób nie przybliża nas do idei społeczeństwa niskoemisyjnego, którą chcemy zrealizować” – dodał Stéphane Buffetaut, przewodniczący Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego.

„UE, państwa członkowskie i wszystkie zaangażowane podmioty zawiodłyby obywateli, gdyby nie zdołały stawić czoła tym wyzwaniom w duchu solidarności i odpowiedzialności” – stwierdziła Anna-Maria Darmanin, wiceprzewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, dodając, że byłoby najlepiej, gdyby się tym zająć w ramach Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. W tym kontekście Martin Schulz, przewodniczący PE, podkreślił, że projekt ten ułatwi podążanie w kierunku społeczeństwa wykorzystującego technologie niskoemisyjne, a jednocześnie przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i szybszego wzrostu.

Günther Oettinger, europejski komisarz ds. energii, stwierdził, że w nadchodzących latach większy nacisk kłaść się będzie na projekty w dziedzinie infrastruktury. „Taki krok pomoże zbliżyć do siebie oddzielone dotychczas »energetyczne wyspy« Europy” – dodał Jerzy Buzek, poseł i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Günther Oettinger ostrzegł jednak, że niektóre propozycje EKES‑u mogą być niewykonalne w ramach obowiązującego traktatu. „Chociaż Traktat z Lizbony rozszerzył kompetencje UE w dziedzinie energii, niektóre kluczowe decyzje, takie jak ustalanie koszyka energetycznego, pozostają w gestii państw członkowskich”.

EKES poparł pomysł Jacques’a Delorsa dotyczący powołania „europejskiej grupy zakupującej gaz” mający na celu wzmocnić siłę przetargową państw członkowskich i przedsiębiorstw. Zaproponował utworzenie wspólnej struktury zaopatrzeniowej dla gazu i innych paliw, która zapewniałaby spójność prowadzonych negocjacji i pomogłaby obniżyć ceny. Martin Schulz zwrócił uwagę, iż integracja w ramach UE powinna pomóc zapewnić Europie zewnętrzne dostawy energii. „Wspólne zakupy energii mogłyby przyczynić się do zapobieżenia wewnętrznym napięciom między państwami członkowskimi” – skomentował Jerzy Buzek.

W pisemnym przesłaniu na konferencję Jacques Delors zwrócił uwagę na fakt, iż Europejska Wspólnota Energetyczna mogłaby znacząco podnieść status europejskiego procesu integracji w oczach społeczeństwa. „Ponieważ wznawia ona proces integracji europejskiej w konkretnej dziedzinie polityki oraz zaspokaja potrzeby i oczekiwania obywateli, Europejska Wspólnota Energetyczna jest politycznym projektem, który może zmobilizować społeczeństwo”.

W swoim oświadczeniu Jacques Delors poparł również wysuniętą przez EKES propozycję utworzenia europejskiego forum społeczeństwa obywatelskiego, którego zadaniem byłoby monitorowanie kwestii z zakresu energetyki, takich jak rozbudowa infrastruktury, warunki rynkowe czy prawa konsumenta. Jako płaszczyzna dialogu z decydentami politycznymi forum to zapewniałoby udział społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu unijnej polityki energetycznej.

Owocem konferencji będzie wspólna deklaracja, pod którą swoje podpisy złożą Staffan Nilsson i Jacques Delors, wzywająca do podjęcia niezwłocznych i skutecznych kroków zmierzających do integracji polityki energetycznej UE. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez EKES i Notre Europe, paneuropejski ośrodek analityczny założony przez Jacques’a Delorsa.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat opinii EKES‑u w sprawie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

Szczegółowych informacji udziela:

Karin Füssl

kierownik Działu Prasy w EKES‑ie

tel.: +32 2 546 8722

Karin.Fussl@eesc.europa.eu


Side Bar