Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT PL

CES/12/37

15. juni 2012

Civilsamfundet tager globalt ansvar på RIO+20

Lad os forhandle om mere end blot gode intentioner!

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har deltaget i EU's forberedelser til FN's Rio+20-topmøde om bæredygtig udvikling for at sikre, at det europæiske og internationale civilsamfund involveres tættere i omstillingen til bæredygtige samfund. Det europæiske organiserede civilsamfund opfordrer verdens ledere til konkret at forpligte sig til at fremme bæredygtig udvikling globalt og udrydde fattigdom. EØSU mener ikke, at man kommer udenom at inddrage økonomiske og sociale civilsamfundsgrupper i udformningen og gennemførelsen af tiltag, som sikrer, at vores økonomier og levevis bliver bæredygtige og grønnere.

I sine nøglebudskaber til konferencen i Rio opfordrer udvalget verdens ledere til at forpligte sig til en konkret handlingsplan for at:
- fremme en
inklusiv, grøn økonomi og mindske ulighederne

- udrydde fattigdom og sørge for, at alle har adgang til mad, vand og energi

- opnå rimelighed i fordelingen af ressourcer og mellem generationerne

- udarbejde en køreplan for en grøn økonomi med klare og målbare mål

- etablere robuste internationale, institutionelle rammer for bæredygtig udvikling og

- forbedre den reelle inddragelse af civilsamfundet i omstillingen til bæredygtige samfund.

I tilknytning til FN's konference afholder udvalget flere arrangementer i Rio de Janeiro, bl.a. to debatter den 19. juni. En rundbordsdialog med Brasiliens råd for økonomisk og social udvikling under overskriften "Hvad står på spil på Rio+20? Henstillinger fra civilsamfundet i Brasilien og EU" skal munde ud i fælles henstillinger til Rio+20-konferencen fra de to institutioner.

"EU-BRIKS-dialogen om bæredygtig udvikling" er en debat mellem EØSU og de tilsvarende organisationer i BRIKS-landene for at gå i dybden med de punkter, hvor vi har fælles syn på bæredygtig udvikling. EU-kommissær Janez Potocnik og FN's koordinator for Rio+20 Brice Lalonde deltager i debatten.

Hovedarrangementet afholdes den 21. juni under ledelse af EØSU's formand Staffan Nilsson og har deltagelse af Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso og Danmarks minister for udviklingsbistand Christian Friis Bach som repræsentant for EU-formandskabet. "Civilsamfundet tager globalt ansvar" er en debat om de konkrete erfaringer og de modeller, som lokalt og internationalt anvendes til at inddrage civilsamfundet i bæredygtig udvikling.

I det seneste år har EØSU arbejdet på at formulere et antal budskaber til verdens ledere inden FN's Rio+20-topmøde. Arbejdet har omfattet meget brede høringer på europæisk niveau og er foregået i et tæt samarbejde med de vigtigste internationale partnere, bl.a. civilsamfundsrepræsentanter i Brasilien, Kina, Rusland, Indien og Sydafrika (BRIKS-landene) og i AVS-regionen. Takket være denne intensive civilsamfundsdialog kan EØSU nu bidrage til EU's holdning til Rio+20.

For yderligere information:

EØSU's Rio+20 onlineplatform

Udtalelse fra EØSU's formand inden Rio+20-topmødet

eller kontakt:

Coralia Catana

Formandens talskvinde

coralia.catana@eesc.europa.eu

+32 498 98 46 13


Side Bar