Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT HU

CES/11/31

14 marca 2011 r.

„Konsumpcja bez granic”: EKES obchodzi w Budapeszcie 13. Europejski Dzień Konsumenta

W piątek, 18 marca, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizuje w ramach dorocznych obchodów Europejskiego Dnia Konsumenta konferencję zatytułowaną: „Konsumpcja bez granic”. Wydarzenie to odbędzie się w Budapeszcie, a jego gospodarzem będzie Wydział Handlu, Gastronomii i Turystyki Budapeszteńskiej Szkoły Biznesu. Konferencja organizowana jest we współpracy z Komisją Europejską, Węgierskim Urzędem Ochrony Konsumenta oraz węgierską Radą Społeczno-Gospodarczą.

Głos zabierze kilku ważnych mówców, w tym przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson, zastępca sekretarza stanu w węgierskim Ministerstwie Gospodarki Narodowej dr Szöllősi László, dyrektor DG ds. Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej Paraskevi Michou, dyrektor DG ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej Jacqueline Minor, wiceprzewodniczący węgierskiej Rady Społeczno-Gospodarczej János Tóth. Odtworzone zostaną także nagrane wystąpienia Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, oraz Johna Dalliego, komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Omawiane wydarzenie zbiega się w czasie z przyjęciem opinii rozpoznawczej pt. „Konsumenci oraz transgraniczne możliwości związane ze wspólnym rynkiem”. Opinia ta została sporządzona na wniosek prezydencji węgierskiej.

W opinii tej stwierdzono, że należy szybko rozpocząć dyskusję na temat przyjęcia nowego podejścia do polityki konsumenckiej w pespektywie do 2030 r.

Opinia EKES-u zawiera kilka konkretnych zaleceń dotyczących następujących kwestii:

  • przegląd dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych;

  • przyjęcie instrumentu prawnego, jakim jest powództwo zbiorowe na szczeblu UE;

  • przegląd dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży i prawodawstwa w zakresie praw pasażerów linii lotniczych;

  • poprawa funkcjonowania jednolitego rynku detalicznych usług finansowych;

  • przyjęcie środków w ramach agendy cyfrowej;

  • ocena potrzeb konsumenta w lokalnym handlu transgranicznym.

Szczegółowych informacji udziela:

Filipa Pimentel, EKES, Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji

tel.+32 2 546 8444;

filipa.pimentel@eesc.europa.eu


Side Bar