Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

CES/10/94

26 lipca 2010 r.

UE i Chiny powinny zacieśnić współpracę w walce ze zmianą klimatu

W dniach 22–24 lipca 2010 r., po posiedzeniu okrągłego stołu społeczeństwa obywatelskiego UE – Chiny w Chongqing, odbyło się w Szanghaju seminarium na temat handlu i rozwoju. W związku z Dniami Handlu UE seminarium dotyczyło trzech głównych tematów: handlu i rozwoju, handlu i zmiany klimatu oraz inwestycji i współpracy.

Witając przedstawicieli podmiotów niepaństwowych, społeczności akademickiej i władz publicznych, Filip Hamro-Drotz, przewodniczący Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u, wskazał, że w 2010 roku przypada 35. rocznica nawiązania stosunków między Unią Europejską a Chinami.

Odnośnie do handlu i zmiany klimatu uczestnicy podkreślili następujące kwestie:

  • UE i Chiny powinny zacieśnić współpracę w walce ze zmianą klimatu, a handel może być przydatnym narzędziem promowania wzrostu ekologicznego.

  • Ważne jest wspieranie handlu produktami i usługami przyjaznymi dla środowiska, w szczególności takimi jak turbiny wiatrowe i hydroelektryczne, bojlery napędzane energią słoneczną, panele słoneczne, instalacje odsalające wodę morską, jak również ponowne wykorzystanie ścieków i ich oczyszczanie.

  • Jeśli chodzi o negocjacje WTO, UE i Chiny powinny współpracować, by dojść do porozumienia w sprawie obniżenia barier celnych, skupiając się na zmniejszaniu przeszkód dla inwestowania i znoszeniu barier pozataryfowych, które nadal poważnie hamują upowszechnianie produktów przyjaznych środowisku.

W swoich uwagach końcowych Sukhdev Sharma, przewodniczący Komitetu Monitorującego UE – Chiny w EKES-ie, podkreślił, że sam handel nie wystarczy, by zapewnić zrównoważony rozwój. Zarówno Chiny, jak i UE mają tu do odegrania ważną rolę, zważywszy na czołową pozycję, jaką zajmują w negocjacjach handlowych. Seminarium jasno pokazuje korzyści płynące z angażowania partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w rozmowy na temat handlu oraz potrzebę takiego angażowania.

Guan Chengyuan, stały członek Rady Gospodarczo-Społecznej Chin, powtórzył, że UE i Chiny są partnerami, a nie konkurentami i że okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego UE – Chiny może odegrać znaczącą rolę we wspieraniu stosunków między Unią i Chinami.

Więcej informacji można uzyskać u Jeana-François Bence’a,

tel. +32 2 546 9399, e-mail: jean-francois.bence@eesc.europa.eu.


Side Bar