Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/10/94

26 juli 2010

EU en China zouden hun krachten moeten bundelen in de strijd tegen klimaatverandering

Als vervolg op de EU/China-rondetafel van maatschappelijke organisaties in Chongqing is van 22 t/m 24 juli jl. in Shanghai een seminar over handel en ontwikkeling gehouden. Op dit seminar – dat aansloot bij de Handelsdagen van de Europese Unie – zijn drie hoofdthema's behandeld: handel en ontwikkeling, handel en klimaatverandering, en investering en samenwerking.

In zijn welkomstwoord aan vertegenwoordigers van niet-gouvernementele actoren, universiteiten en overheidsinstanties wees Filip Hamro-Drotz, voorzitter van de afdeling Externe betrekkingen van het EESC, erop dat het dit jaar 35 jaar geleden is dat de Europese Unie en China betrekkingen zijn aangegaan.

De deelnemers aan het seminar kwamen tot de volgende conclusies over het vraagstuk van handel en klimaatverandering:

  • De EU en China zouden hun krachten moeten bundelen in de strijd tegen klimaatverandering, ook al omdat handel een nuttig instrument kan zijn voro de bevordering van groene groei;

  • Van belang is dat de handel in milieuvriendelijke goederen en diensten wordt gepromoot, waarbij met name moet worden gedacht aan windmolens en waterkrachtturbines, zonne-energieboilers, zonnepanelen, en installaties voor zeewaterontzilting en voor hergebruik en verwerking van afvalwater;

  • Tegen de achtergrond van de WTO-onderhandelingen zouden de EU en China samen overeenstemming moeten proberen te bereiken over verlaging van de tariefmuren, met vooral aandacht voor de afbraak van de niet-tarifaire belemmeringen en van obstakels voor investeringen die overduidelijk nog steeds een rem zetten op de verspreiding van milieuvriendelijke producten.

Sukhdev Sharma, voorzitter van het EU/China follow-upcomité van het EESC, verklaarde in zijn slotwoord dat er meer nodig is dan handel alléén om voor duurzame ontwikkeling te zorgen. Vanwege hun prominente rol in handelsonderhandelingen kunnen zowel China als de EU daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Ook is dit seminar volgens spreker een bewijs te meer dat het goed en nódig is om de sociale partners en maatschappelijke organisaties bij handelsbesprekingen te betrekken.

Guan Chengyuan, vast lid van de Chinese SER, herhaalde dat de EU en China partners zijn, en geen concurrenten. Ook kan de EU/China-rondetafel van maatschappelijke organisaties volgens hem een niet te veronachtzamen impuls geven voor nog betere betrekkingen tussen de EU en China.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jean-François Bence (tel: + 32 2 546 93 99 of e-mail: jean-francois.bence@eesc.europa.eu).


Side Bar