Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

KOMUNIKAT PRASOWY NR 03/2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

CES/10/3

15 stycznia 2010 r.

EKES gości przedstawiciela prezydencji hiszpańskiej

Podczas sesji plenarnej w dniach 20–21 stycznia 2010 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny będzie gościł hiszpańskiego sekretarza stanu ds. europejskich Diego LÓPEZA GARRIDA, który przedstawi program prezydencji hiszpańskiej.

Miejsce: budynek im. Józsefa Antalla (Parlament Europejski), sala JAN 2Q2, B -1050 Bruksela

Data: 20–21 stycznia 2010 r.

EKES rozpocznie okres ścisłej współpracy z trzema kolejnymi prezydencjami, przyjmując na początku roku przedstawiciela rządu hiszpańskiego Diego LÓPEZA GARRIDA. Będzie to okazją do zastanowienia się nad nową rolą prezydencji w Radzie.

W porządku obrad tej sesji znajdują się opinie dotyczące nowych środków podjętych przez Unię Europejską w celu uregulowania rynków finansowych zarówno, jeśli chodzi o nadzór nad systemem finansowych1 (sprawozdawca: Lars NYBERG z grupy innych podmiotów), jak i o nowe wymogi kapitałowe2 (sprawozdawca: Peter MORGAN z grupy pracodawców). Edwin CALLEJA z grupy pracodawców przedstawi opinię z inicjatywy własnej w sprawie agendy lizbońskiej i rynku wewnętrznego3.

Na sesji omawiane będą także zagadnienia energetyki. W opinii w sprawie zaopatrzenia w gaz4 , sporządzonej przez sprawozdawcę ogólnego Sergia Ernesta SANTILLÁNA CABEZY z grupy pracowników, EKES apeluje o jasny podział odpowiedzialności pomiędzy władze publiczne a przedsiębiorstwa oraz o lepszą ochronę konsumentów na wypadek kryzysu energetycznego. W innej opinii z inicjatywy własnej (sprawozdawca: Stéphane BUFFETAUT, grupa pracodawców) EKES opowiada się także za europejską polityką zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych5, która wymaga nowych infrastruktur na wypadek zagrożenia, jakim jest podniesienie się poziomu wody.

EKES zastanowi się także nad fenomenem sukcesu sprawiedliwego handlu6, świadczącym o zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bardziej solidarnego podejścia do międzynarodowej wymiany handlowej. Komitet proponuje Komisji Europejskiej, by w międzynarodowych negocjacjach handlowych uwzględniała dorobek, jakim są systemy pozarządowe w tej dziedzinie (sprawozdawca: Richard ADAMS z grupy innych podmiotów, współsprawozdawca: Madi SHARMA z grupy pracodawców).

Program sesji plenarnej i omawiane projekty opinii dostępne są pod adresem

https://toad.eesc.europa.eu/EESCAgendas.aspx?body=PLEN

1 :

Nadzór makro- i mikroostrożnościowy, ECO/268.

2 :

Wymogi kapitałowe, INT/504.

3 :

Agenda lizbońska a rynek wewnętrzny, INT/480.

4 :

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, TEN/406.

5 :

Zrównoważony rozwój obszarów przybrzeżnych, NAT/429.

6 :

Wkład w zrównoważony rozwój: rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem, REX/288.


Side Bar