Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/79

5. června 2009

Plenární zasedání EHSV si připomene rozšíření a pád železné opony

Plenární zasedání EHSV ve dnech 10. a 11. června 2009 si připomene 5. výročí rozšíření z roku 2004 a události roku 1989, které vedly k pádu železné opony v Evropě. EHSV rovněž projedná a přijme řadu důležitých stanovisek, která se přímo týkají spotřebitelů a zabývají se např. jadernou bezpečností, farmaceutickými výrobky, leteckou dopravou či summitu o zaměstnanosti.

Místo konání: budova Paul-Henri Spaak (Evropský parlament), sál P3A050, 1040 Brusel

Datum : 10. června 2009, 15:00

Připomínka 20. výročí pádu železné opony a 5. výročí rozšíření na 25 členských států

Hlavními řečníky na vzpomínkovém plenárním zasedání budou bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Catherine Lalumière , bývalý polský ministr pro evropské záležitosti Jaroslaw Pietras a  komisař pro rozšíření Olli Rehn . Každý z nich se zaměří na různé aspekty této vlny rozšíření: společenské a hospodářské změny, ke kterým došlo v „nových“ členských státech po vstupu do EU, způsoby, jakými rozšíření vnímají občané, a plány budoucího rozšíření.

EHSV se obzvláště angažoval v přípravách na rozšíření v roce 2004: zřídil smíšené poradní výbory s kandidátskými zeměmi, seznámil organizace občanské společnosti s evropskými záležitostmi, podporoval a sledoval přístupová jednání a samotný proces vstupu a přispěl ke zřízení hospodářských a sociálních rad v daných zemích.

Datum : 10. června 2009, 15:00

Integrace menšin: Romové – výstava a diskuse

EHSV uspořádá výstavu fotografií, jejichž autorem je švýcarský fotograf Yves Leresche. Po jejím zahájení bude následovat diskuse, do níž se zapojí tento umělec, předseda EHSV Mario Sepi , komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla , hudebník, umělec a přednášející o romské kultuře Santino Spinelli a  někteří členové EHSV. Ohledně registrace se obraťte na: events@eesc.europa.eu .

Místo konání: EHSV, atrium v 6. poschodí budovy Jacques Delors, Rue Belliard 99, 1040, Brusel

Datum : 10. června 2009, 18:30

Mezi dalšími důležitými tématy plenárního zasedání EHSV budou:

  • jaderná bezpečnost

  • letecká doprava – transatlantické vztahy

  • výsledky summitu o zaměstnanosti

  • farmaceutické výrobky

Program plenárního zasedání a návrhy stanovisek najdete na:

http://www.toad.eesc.europa.eu/EESCAgendas.aspx?body=PLEN

Další informace vám poskytnou:

Barbara Gessler , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon: +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.


Side Bar