Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/79

5. června 2009

Plenární zasedání EHSV si připomene rozšíření a pád železné opony

Plenární zasedání EHSV ve dnech 10. a 11. června 2009 si připomene 5. výročí rozšíření z roku 2004 a události roku 1989, které vedly k pádu železné opony v Evropě. EHSV rovněž projedná a přijme řadu důležitých stanovisek, která se přímo týkají spotřebitelů a zabývají se např. jadernou bezpečností, farmaceutickými výrobky, leteckou dopravou či summitu o zaměstnanosti.

Místo konání: budova Paul-Henri Spaak (Evropský parlament), sál P3A050, 1040 Brusel

Datum : 10. června 2009, 15:00

Připomínka 20. výročí pádu železné opony a 5. výročí rozšíření na 25 členských států

Hlavními řečníky na vzpomínkovém plenárním zasedání budou bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Catherine Lalumière , bývalý polský ministr pro evropské záležitosti Jaroslaw Pietras a  komisař pro rozšíření Olli Rehn . Každý z nich se zaměří na různé aspekty této vlny rozšíření: společenské a hospodářské změny, ke kterým došlo v „nových“ členských státech po vstupu do EU, způsoby, jakými rozšíření vnímají občané, a plány budoucího rozšíření.

EHSV se obzvláště angažoval v přípravách na rozšíření v roce 2004: zřídil smíšené poradní výbory s kandidátskými zeměmi, seznámil organizace občanské společnosti s evropskými záležitostmi, podporoval a sledoval přístupová jednání a samotný proces vstupu a přispěl ke zřízení hospodářských a sociálních rad v daných zemích.

Datum : 10. června 2009, 15:00

Integrace menšin: Romové – výstava a diskuse

EHSV uspořádá výstavu fotografií, jejichž autorem je švýcarský fotograf Yves Leresche. Po jejím zahájení bude následovat diskuse, do níž se zapojí tento umělec, předseda EHSV Mario Sepi , komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla , hudebník, umělec a přednášející o romské kultuře Santino Spinelli a  někteří členové EHSV. Ohledně registrace se obraťte na: events@eesc.europa.eu .

Místo konání: EHSV, atrium v 6. poschodí budovy Jacques Delors, Rue Belliard 99, 1040, Brusel

Datum : 10. června 2009, 18:30

Mezi dalšími důležitými tématy plenárního zasedání EHSV budou:

  • jaderná bezpečnost

  • letecká doprava – transatlantické vztahy

  • výsledky summitu o zaměstnanosti

  • farmaceutické výrobky

Program plenárního zasedání a návrhy stanovisek najdete na:

http://www.toad.eesc.europa.eu/EESCAgendas.aspx?body=PLEN

Další informace vám poskytnou:

Barbara Gessler , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon: +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website