Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/55

6. května 2009

Východní partnerství: EHSV vyzývá k aktivnímu zapojení občanské společnosti

V předvečer vrcholné schůzky východního partnerství dne 7. května 2009 v Praze vyzývá specializovaná sekce Vnější vztahy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), aby se Výbor ujal své vedoucí úlohy na fóru občanské společnosti pro východní partnerství.

Specializovaná sekce Vnější vztahy přijala stanovisko k zapojení občanské společnosti do východního partnerství. Výbor budou na vrcholné schůzce zastupovat pan Filip Hamro-Drotz, předseda specializované sekce Vnější vztahy a pan Ivan Voleš, zpravodaj a předseda Kontaktní skupiny pro východoevropské sousedy EHSV.

Stanovisko vítá návrh vytvořit východní partnerství jako vyšší formu spolupráce se zeměmi evropské politiky sousedství směrem na východ a zároveň trvá na tom, že partnerství se musí zakládat na společných demokratických hodnotách a dodržování lidských práv, což zahrnuje sociální dialog a fungující občanskou společnost.

Stanovisko vyjadřuje názor, že nová iniciativa by měla vycházet z poučení plynoucího z pěti let evropské politiky sousedství. Měla by se zlepšit především spolupráce mezi EU a partnerskými zeměmi při navrhování opatření k provádění akčních plánů na vnitrostátní úrovni a občanská společnost by měla být více zapojena do vypracovávání a monitorování akčních plánů. Trvá na tom, že východní partnerství by nemělo vytvořit nové dělící čáry ve východní Evropě a navrhuje zapojit občanskou společnost Ruska, Turecka a možná i dalších zemí do diskusí o otázkách společného zájmu v rámci fóra občanské společnosti a tematických platforem.


Stanovisko obsahuje důležitá doporučení týkající se vytváření fóra občanské společnosti pro východní partnerství. Považuje toto fórum za flexibilní a otevřenou síť EU a občanské společnosti pro východní partnerství, která se schází jednou ročně a funguje prostřednictvím pracovních skupin a týmů, které se budou zabývat určitými tématy a předkládat návrhy programů a projektů k uskutečnění cílů partnerství. Proto stanovisko požaduje, aby byla Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru propůjčena klíčová úloha při vytváření fóra občanské společnosti pro východní partnerství.

Další informace vám poskytnou:

Barbara Gessler , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website