Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/55

6. května 2009

Východní partnerství: EHSV vyzývá k aktivnímu zapojení občanské společnosti

V předvečer vrcholné schůzky východního partnerství dne 7. května 2009 v Praze vyzývá specializovaná sekce Vnější vztahy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), aby se Výbor ujal své vedoucí úlohy na fóru občanské společnosti pro východní partnerství.

Specializovaná sekce Vnější vztahy přijala stanovisko k zapojení občanské společnosti do východního partnerství. Výbor budou na vrcholné schůzce zastupovat pan Filip Hamro-Drotz, předseda specializované sekce Vnější vztahy a pan Ivan Voleš, zpravodaj a předseda Kontaktní skupiny pro východoevropské sousedy EHSV.

Stanovisko vítá návrh vytvořit východní partnerství jako vyšší formu spolupráce se zeměmi evropské politiky sousedství směrem na východ a zároveň trvá na tom, že partnerství se musí zakládat na společných demokratických hodnotách a dodržování lidských práv, což zahrnuje sociální dialog a fungující občanskou společnost.

Stanovisko vyjadřuje názor, že nová iniciativa by měla vycházet z poučení plynoucího z pěti let evropské politiky sousedství. Měla by se zlepšit především spolupráce mezi EU a partnerskými zeměmi při navrhování opatření k provádění akčních plánů na vnitrostátní úrovni a občanská společnost by měla být více zapojena do vypracovávání a monitorování akčních plánů. Trvá na tom, že východní partnerství by nemělo vytvořit nové dělící čáry ve východní Evropě a navrhuje zapojit občanskou společnost Ruska, Turecka a možná i dalších zemí do diskusí o otázkách společného zájmu v rámci fóra občanské společnosti a tematických platforem.


Stanovisko obsahuje důležitá doporučení týkající se vytváření fóra občanské společnosti pro východní partnerství. Považuje toto fórum za flexibilní a otevřenou síť EU a občanské společnosti pro východní partnerství, která se schází jednou ročně a funguje prostřednictvím pracovních skupin a týmů, které se budou zabývat určitými tématy a předkládat návrhy programů a projektů k uskutečnění cílů partnerství. Proto stanovisko požaduje, aby byla Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru propůjčena klíčová úloha při vytváření fóra občanské společnosti pro východní partnerství.

Další informace vám poskytnou:

Barbara Gessler , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar