Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/09/49

20. dubna 2009

Platforma pro dialog: „Evropské fórum pro integraci“ a interaktivní „evropská internetová stránka věnovaná integraci“: dva nové nástroje fungující integrace.

Komise dnes představila dva nové nástroje pro integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří žijí v Evropské unii. Prvním z nich je Evropské fórum pro integraci, pořádané ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, v němž si budou evropské orgány, zainteresované subjekty a organizace občanské společnosti vyměňovat názory na otázky integrace. Druhým nástrojem je evropská internetová stránka věnovaná integraci, která se brzy stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude za pomoci internetu sdružovat odborníky v oblasti integrace.

 

Místopředseda Barrot zodpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti řekl: „Věřím, že výměna poznatků je pro úspěch integračních politik klíčová. Jsem proto velmi potěšen, že se zde dnes u příležitosti úvodního setkání Evropského fóra pro integraci a spuštění evropské internetové stránky věnované integraci setkávají všichni aktéři a organizace působící v oblasti integrace. Zatímco fórum představuje „fyzickou“ platformu pro dialog o aktuálních výzvách a budoucích prioritách integračních politik, je internetová stránka platformou „virtuální“ koncipovanou jako internetový nástroj pro všechny, kdo pracují s migranty. Jedná se o nástroj vpravdě interaktivní, který bude sloužit sdílení osvědčených postupů, zjišťování možností financování a hledání partnerů pro projekty. Tato stránka pomůže vytvořit novou internetovou platformu všech, kteří v oblasti integrace pracují.“

Mario Sepi, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru, uvedl: „Integrace je dlouhodobý proces, který místy doprovázelo zdržení, váhání a veta, avšak zaznamenal i významné kroky vpřed. Jedná se o oboustranný proces, který vychází z práv a odpovědnosti přistěhovalců a jejich hostitelské společnosti. Proto jsme trvale prosazovali skutečnou participativní integrační politiku, mimo jiné proto, že dialog, který vedeme s občanskou společností, ozřejmil její velká očekávání v tomto ohledu. Není náhodou, že žádné z našich stanovisek nenese stopy xenofobie; náš Program pro Evropu: návrhy občanské společnosti je toho jasným dokladem.“

Evropské fórum pro integraci: platforma pro dialog o integraci

Evropské fórum pro integraci nabídne zástupcům organizací občanské společnosti příležitost vyjadřovat se k otázkám integrace, zejména těm, jež se vztahují k programu EU pro integraci. Evropským orgánům současně umožní hrát v této oblasti aktivní úlohu. Jakožto nová platforma pro dialog o integraci, na jejímž vytvoření se podílel Evropský hospodářský a sociální výbor, je fórum významnou příležitostí ke společné diskusi se zástupci evropských orgánů o aktuálních výzvách a budoucích prioritách. Na dnešním úvodním setkání se bude hovořit o úloze a metodách fóra, pokud jde o jeho přínos k rozvoji programu EU pro integraci v budoucnu, a dále o důležitých aktuálních otázkách, např. dopadu současné hospodářské krize na integraci přistěhovalců. Fóra se zúčastní organizace občanské společnosti, které se zabývají integrací na evropské úrovni, včetně sociálních partnerů a zástupců evropských orgánů. Přítomni budou i zástupci vnitrostátních platforem pro integraci a sítě vnitrostátních kontaktních míst.

Evropská internetová stránka věnovaná integraci: snadný a rychlý přístup k informacím o integraci

U příležitosti konání fóra byla dále oficiálně spuštěna evropská internetová stránka věnovaná integraci ( www.integration.eu ).

Jejím cílem je posílit integrační politiky a postupy prostřednictvím sdílení úspěšných strategií a podpory spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a organizacemi občanské společnosti v celé EU. Tato volně přístupná stránka svým návštěvníkům umožňuje vyměňovat si zkušenosti s osvědčenými postupy, zjišťovat možnosti financování, vyhledávat partnery pro své projekty, získávat aktuální informace o nejnovějším vývoji na úrovni EU, členských států a místních společenství a být v kontaktu s členy integračního společenství EU. Bude rovněž posilovat kontakty mezi politiky a odborníky v oblasti integrace. Brzy se tak stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude rozšiřovat společenství odborníků, kteří se integrací zabývají.

Na této stránce ( www.integration.eu ) lze nalézt:

-         sbírku inovativních osvědčených postupů v oblasti integrace, prezentovaných přehledným způsobem, který umožňuje srovnání,

-         nástroje Společenství, např. na vyhledávání partnerů pro projekty, který pomáhá navazovat a udržovat kontakty a vyvíjet společné projekty,

-         informace o možnostech financování,

-         rozsáhlou knihovnu se zprávami, politickými dokumenty, právními předpisy a posouzeními dopadů,

-         diskusní fóra,

-         informační souhrny z jednotlivých zemí s nejnovějšími údaji o právních předpisech a politických programech,

-         seznam odkazů na vnější internetové stránky,

pravidelně aktualizované zprávy a informace o akcích.

 

Mariachiara Esposito Tel.: +32 2 546 9350, Email: mariachiara.esposito@eesc.europa.eu

 

 

Další informace vám poskytnou::

Barbara Gessler , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar