Navigation path

Left navigation

Additional tools

CES/09/49

20. dubna 2009

Platforma pro dialog: „Evropské fórum pro integraci“ a interaktivní „evropská internetová stránka věnovaná integraci“: dva nové nástroje fungující integrace.

Komise dnes představila dva nové nástroje pro integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří žijí v Evropské unii. Prvním z nich je Evropské fórum pro integraci, pořádané ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, v němž si budou evropské orgány, zainteresované subjekty a organizace občanské společnosti vyměňovat názory na otázky integrace. Druhým nástrojem je evropská internetová stránka věnovaná integraci, která se brzy stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude za pomoci internetu sdružovat odborníky v oblasti integrace.

 

Místopředseda Barrot zodpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti řekl: „Věřím, že výměna poznatků je pro úspěch integračních politik klíčová. Jsem proto velmi potěšen, že se zde dnes u příležitosti úvodního setkání Evropského fóra pro integraci a spuštění evropské internetové stránky věnované integraci setkávají všichni aktéři a organizace působící v oblasti integrace. Zatímco fórum představuje „fyzickou“ platformu pro dialog o aktuálních výzvách a budoucích prioritách integračních politik, je internetová stránka platformou „virtuální“ koncipovanou jako internetový nástroj pro všechny, kdo pracují s migranty. Jedná se o nástroj vpravdě interaktivní, který bude sloužit sdílení osvědčených postupů, zjišťování možností financování a hledání partnerů pro projekty. Tato stránka pomůže vytvořit novou internetovou platformu všech, kteří v oblasti integrace pracují.“

Mario Sepi, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru, uvedl: „Integrace je dlouhodobý proces, který místy doprovázelo zdržení, váhání a veta, avšak zaznamenal i významné kroky vpřed. Jedná se o oboustranný proces, který vychází z práv a odpovědnosti přistěhovalců a jejich hostitelské společnosti. Proto jsme trvale prosazovali skutečnou participativní integrační politiku, mimo jiné proto, že dialog, který vedeme s občanskou společností, ozřejmil její velká očekávání v tomto ohledu. Není náhodou, že žádné z našich stanovisek nenese stopy xenofobie; náš Program pro Evropu: návrhy občanské společnosti je toho jasným dokladem.“

Evropské fórum pro integraci: platforma pro dialog o integraci

Evropské fórum pro integraci nabídne zástupcům organizací občanské společnosti příležitost vyjadřovat se k otázkám integrace, zejména těm, jež se vztahují k programu EU pro integraci. Evropským orgánům současně umožní hrát v této oblasti aktivní úlohu. Jakožto nová platforma pro dialog o integraci, na jejímž vytvoření se podílel Evropský hospodářský a sociální výbor, je fórum významnou příležitostí ke společné diskusi se zástupci evropských orgánů o aktuálních výzvách a budoucích prioritách. Na dnešním úvodním setkání se bude hovořit o úloze a metodách fóra, pokud jde o jeho přínos k rozvoji programu EU pro integraci v budoucnu, a dále o důležitých aktuálních otázkách, např. dopadu současné hospodářské krize na integraci přistěhovalců. Fóra se zúčastní organizace občanské společnosti, které se zabývají integrací na evropské úrovni, včetně sociálních partnerů a zástupců evropských orgánů. Přítomni budou i zástupci vnitrostátních platforem pro integraci a sítě vnitrostátních kontaktních míst.

Evropská internetová stránka věnovaná integraci: snadný a rychlý přístup k informacím o integraci

U příležitosti konání fóra byla dále oficiálně spuštěna evropská internetová stránka věnovaná integraci ( www.integration.eu ).

Jejím cílem je posílit integrační politiky a postupy prostřednictvím sdílení úspěšných strategií a podpory spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a organizacemi občanské společnosti v celé EU. Tato volně přístupná stránka svým návštěvníkům umožňuje vyměňovat si zkušenosti s osvědčenými postupy, zjišťovat možnosti financování, vyhledávat partnery pro své projekty, získávat aktuální informace o nejnovějším vývoji na úrovni EU, členských států a místních společenství a být v kontaktu s členy integračního společenství EU. Bude rovněž posilovat kontakty mezi politiky a odborníky v oblasti integrace. Brzy se tak stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude rozšiřovat společenství odborníků, kteří se integrací zabývají.

Na této stránce ( www.integration.eu ) lze nalézt:

-         sbírku inovativních osvědčených postupů v oblasti integrace, prezentovaných přehledným způsobem, který umožňuje srovnání,

-         nástroje Společenství, např. na vyhledávání partnerů pro projekty, který pomáhá navazovat a udržovat kontakty a vyvíjet společné projekty,

-         informace o možnostech financování,

-         rozsáhlou knihovnu se zprávami, politickými dokumenty, právními předpisy a posouzeními dopadů,

-         diskusní fóra,

-         informační souhrny z jednotlivých zemí s nejnovějšími údaji o právních předpisech a politických programech,

-         seznam odkazů na vnější internetové stránky,

pravidelně aktualizované zprávy a informace o akcích.

 

Mariachiara Esposito Tel.: +32 2 546 9350, Email: mariachiara.esposito@eesc.europa.eu

 

 

Další informace vám poskytnou::

Barbara Gessler , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website