Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/44

8. dubna 2009

Prohlášení předsedy Sepiho ke katastrofě, která postihla obyvatele Abruzza v Itálii

Evropská unie: nastala chvíle pro čerpání prostředků z Fondu solidarity pro přírodní katastrofy, aby bylo možno rychle reagovat, jak požaduje Evropský hospodářský a sociální výbor již od okamžiku vytvoření tohoto fondu.

Včera, tedy 6. dubna 2009, zasáhlo region Abruzzo v Itálii zemětřesení. Tato tragédie má nesmírný rozsah a kromě toho, že si vyžádala četné oběti, způsobila také ohromné škody civilnímu obyvatelstvu a v celé Itálii vyvolala hluboký smutek. Dokladem toho je skutečnost, že italská vláda vyhlásila v oblastech postižených zemětřesením národní stav nouze.

Také Evropa pohlíží na tuto katastrofu s velkým pohnutím a solidaritou. Proto jakožto předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru apeluji na to, aby byly v co nejkratší době a s využitím všech možností zmobilizovány veškeré dostupné prostředky strukturálních fondů, a to prostřednictvím nástroje Fondu solidarity, který byl poprvé vytvořen v roce 2002.

V prvé řadě, v souladu s myšlenkou neustálého stvrzování zásady sociální a občanské solidarity, jíž se Výbor vždy řídil, vyzývám Evropskou unii, aby uplatnila ta kritéria „naléhavosti“ a „schopnosti rychle reagovat v případě krize“, o nichž se Výbor zmiňoval již v roce 2005 ve svém stanovisku o nutnosti změnit fungování Fondu solidarity EU.

Proto musí Evropa právě v těchto chvílích vyslat jasný politický signál a prokázat, jak prohlásil EHSV ve svém stanovisku z roku 2005, že dokáže „poskytnout okamžité řešení naléhavých potřeb jak za účelem pomoci postiženým komunitám, tak za účelem poskytnutí materiální pomoci“.

Domnívám se tedy, že Fond solidarity EU je velmi významným nástrojem a může rozhodujícím způsobem pomoci obnovit normální stav a běžné fungování infrastruktur a hospodářský a sociální život občanů, kteří se stali oběťmi katastrofy takových rozměrů, jako je zemětřesení v tomto italském regionu.

Pro bližší informace o stanovisku EHSV (odkaz ECO/163, zpravodaj: pan Barros Vale) viz:

http://eesc.europa.eu/documents/opinions/avis.asp

Další informace vám poskytnou:

Barbara Gessler, Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396; mobilní telefon: +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar