Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/30

13. března 2009

10. výročí Evropského dne spotřebitelů Je třeba znovu zvážit naše spotřebitelské zvyklosti!

Evropský den spotřebitelů, jehož programu se zúčastnila Meglena Kuneva, komisařka pro ochranu spotřebitelů, a Marianne Thyssen, poslankyně Evropského parlamentu, ilustruje 10 let proaktivní účasti Evropského hospodářského a sociálního výboru v diskusích o ochraně spotřebitelů. Desáté výročí připadá na období, kdy je třeba – ve shodě s vyjádřením předsedy EHSV pana Maria Sepiho – znovu zvážit naše spotřebitelské zvyklosti, zejména v kontextu současné hospodářské krize. Jménem země předsedající Evropské unii vystoupil pan Karel Machotka, ředitel odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.

Pan předseda Mario Sepi připomněl, že Výbor stál u vzniku Evropského dne spotřebitelů s cílem svést dohromady spotřebitele, účastníky trhu a evropské instituce, zejména Evropský parlament a Komisi. Pan Sepi vyzval k důkladné reflexi a ke změně zaměření naší spotřeby, jež je stále ještě příliš často vedena potřebou společenského uznání založeného na symbolech pro ten či onen status. Zmíněná reflexe též souvisí s pojmem udržitelnost, který v naší době představuje vůdčí princip. Model ochrany spotřebitelů, jaký máme v Evropě, je na celém světě jedinečný, zdůraznil Mario Sepi.

Paní komisařka Kuneva řekla, že 10. Evropský den spotřebitelů představuje jistým způsobem nový startovní bod, zejména ve vztahu k současné krizi, která je nejvážnější od 30. let 20. století. Spotřebitelská politika se tedy současným obavám nevyhýbá, naopak znamená jisté řešení.

Komisařka zdůraznila význam pojmu osvícený spotřebitel , který je informován a současně chápe fungování jednotného trhu. Na druhé straně legislativa Společenství nic neznamená, pokud ji neprovedou členské státy . Uvedla, že nová směrnice nabízí pevná pravidla a že zlepšení ochrany zákazníků digitálního sektoru je v současnosti jednou z oblastí, na kterých se pracuje.

Paní Thyssen řekla, že ji těší interinstitucionální spolupráce na poli spotřebitelské politiky. Zdůraznila kvalitativní stránku informovanosti spotřebitelů a zásadní význam, jaký má sledování trhu. Na 250 přítomných posluchačů ubezpečila o aktivním působení Evropského parlamentu. Toto aktivní působení bude pokračovat i po vypršení nynějšího volebního období, poznamenala paní Thyssen. Závěrem prohlásila, že k liberalizaci – zejména na poli služeb – by nemělo docházet na úkor spotřebitelů.


Pan Machotka připomněl, že ochrana spotřebitelů je jednou z řady oblastí shrnutých sloganem českého předsednictví Evropa bez bariér! .

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website