Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/30

13. března 2009

10. výročí Evropského dne spotřebitelů Je třeba znovu zvážit naše spotřebitelské zvyklosti!

Evropský den spotřebitelů, jehož programu se zúčastnila Meglena Kuneva, komisařka pro ochranu spotřebitelů, a Marianne Thyssen, poslankyně Evropského parlamentu, ilustruje 10 let proaktivní účasti Evropského hospodářského a sociálního výboru v diskusích o ochraně spotřebitelů. Desáté výročí připadá na období, kdy je třeba – ve shodě s vyjádřením předsedy EHSV pana Maria Sepiho – znovu zvážit naše spotřebitelské zvyklosti, zejména v kontextu současné hospodářské krize. Jménem země předsedající Evropské unii vystoupil pan Karel Machotka, ředitel odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.

Pan předseda Mario Sepi připomněl, že Výbor stál u vzniku Evropského dne spotřebitelů s cílem svést dohromady spotřebitele, účastníky trhu a evropské instituce, zejména Evropský parlament a Komisi. Pan Sepi vyzval k důkladné reflexi a ke změně zaměření naší spotřeby, jež je stále ještě příliš často vedena potřebou společenského uznání založeného na symbolech pro ten či onen status. Zmíněná reflexe též souvisí s pojmem udržitelnost, který v naší době představuje vůdčí princip. Model ochrany spotřebitelů, jaký máme v Evropě, je na celém světě jedinečný, zdůraznil Mario Sepi.

Paní komisařka Kuneva řekla, že 10. Evropský den spotřebitelů představuje jistým způsobem nový startovní bod, zejména ve vztahu k současné krizi, která je nejvážnější od 30. let 20. století. Spotřebitelská politika se tedy současným obavám nevyhýbá, naopak znamená jisté řešení.

Komisařka zdůraznila význam pojmu osvícený spotřebitel , který je informován a současně chápe fungování jednotného trhu. Na druhé straně legislativa Společenství nic neznamená, pokud ji neprovedou členské státy . Uvedla, že nová směrnice nabízí pevná pravidla a že zlepšení ochrany zákazníků digitálního sektoru je v současnosti jednou z oblastí, na kterých se pracuje.

Paní Thyssen řekla, že ji těší interinstitucionální spolupráce na poli spotřebitelské politiky. Zdůraznila kvalitativní stránku informovanosti spotřebitelů a zásadní význam, jaký má sledování trhu. Na 250 přítomných posluchačů ubezpečila o aktivním působení Evropského parlamentu. Toto aktivní působení bude pokračovat i po vypršení nynějšího volebního období, poznamenala paní Thyssen. Závěrem prohlásila, že k liberalizaci – zejména na poli služeb – by nemělo docházet na úkor spotřebitelů.


Pan Machotka připomněl, že ochrana spotřebitelů je jednou z řady oblastí shrnutých sloganem českého předsednictví Evropa bez bariér! .

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar