Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/29

10. března 2009

Mezinárodní den žen: místopředsedkyně EHSV nastínila priority EHSV v oblasti rovnosti žen a mužů

Na 14. setkání skupiny komisařů pro základní práva, nediskriminaci a rovné příležitosti, které se uskutečnilo dne 10. března 2009 u příležitosti Mezinárodního dne žen a bylo rozšířeno o všechny komisaře přítomné ve Štrasburku, vyzvala místopředsedkyně EHSV paní Irini Pari evropské instituce, vlády a sociální partnery, aby zejména s ohledem na nynější krizi uspíšili zavedení opatření nezbytných k tomu, aby se vyrovnaly platové rozdíly mezi muži a ženami a podporovalo podnikání žen.

Místopředsedkyně EHSV vyslovila uznání snahám Komise o zlepšení postavení žen a ocenila „obrovský kus práce, který byl v této oblasti za posledních 50 let vykonán a k němuž Výbor s radostí přispíval“. Paní Pari se poté zmínila o svém vlastním přístupu k nerovnosti mezi muži a ženami a prosazovala komplexní chápání této problematiky, jež by tvůrcům politik umožnilo nejen připravovat právní předpisy, ale také umožnit ženám, aby o svém životě mohly rozhodovat, a v učiněných rozhodnutích je podporovat.

 „Co se týče oblastí, které vyžadují prioritní kroky, Výbor by chtěl na prvním místě zmínit potřebu vyřešit problém platových rozdílů mezi muži a ženami,“ uvedla paní Pari. Místopředsedkyně promluvila o politických doporučeních EHSV a zaměřila se na důsledné uplatňování právních předpisů, stanovování mezd a zlepšení situace v zaměstnáních, pro něž je charakteristické nedostatečné platové ohodnocení. „Nemělo by tomu být tak, že všechna zaměstnání, v nichž tradičně převažují ženy, jsou méně placená. To je třeba změnit,“ prohlásila.


Místopředsedkyně, která v Bruselu působí coby zástupkyně průmyslového odvětví, vyslovila přání, aby se zvýšil počet žen podnikatelek, což by přispělo k oživení ekonomiky. Paní Pari za sebe dále poznamenala, že „jako společnost jednou uznáme mateřství a jeho skutečnou hodnotu jako jednu z odpovědí na demografickou otázku, před níž Evropa stojí“. Závěrem zopakovala dřívější návrhy EHSV a vyzvala mimo jiné k mediálním kampaním zaměřeným na odbourávání stereotypů a k uznání postavení „vypomáhající manželky“, což je případ mnoha žen.

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar