Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/29

10. března 2009

Mezinárodní den žen: místopředsedkyně EHSV nastínila priority EHSV v oblasti rovnosti žen a mužů

Na 14. setkání skupiny komisařů pro základní práva, nediskriminaci a rovné příležitosti, které se uskutečnilo dne 10. března 2009 u příležitosti Mezinárodního dne žen a bylo rozšířeno o všechny komisaře přítomné ve Štrasburku, vyzvala místopředsedkyně EHSV paní Irini Pari evropské instituce, vlády a sociální partnery, aby zejména s ohledem na nynější krizi uspíšili zavedení opatření nezbytných k tomu, aby se vyrovnaly platové rozdíly mezi muži a ženami a podporovalo podnikání žen.

Místopředsedkyně EHSV vyslovila uznání snahám Komise o zlepšení postavení žen a ocenila „obrovský kus práce, který byl v této oblasti za posledních 50 let vykonán a k němuž Výbor s radostí přispíval“. Paní Pari se poté zmínila o svém vlastním přístupu k nerovnosti mezi muži a ženami a prosazovala komplexní chápání této problematiky, jež by tvůrcům politik umožnilo nejen připravovat právní předpisy, ale také umožnit ženám, aby o svém životě mohly rozhodovat, a v učiněných rozhodnutích je podporovat.

 „Co se týče oblastí, které vyžadují prioritní kroky, Výbor by chtěl na prvním místě zmínit potřebu vyřešit problém platových rozdílů mezi muži a ženami,“ uvedla paní Pari. Místopředsedkyně promluvila o politických doporučeních EHSV a zaměřila se na důsledné uplatňování právních předpisů, stanovování mezd a zlepšení situace v zaměstnáních, pro něž je charakteristické nedostatečné platové ohodnocení. „Nemělo by tomu být tak, že všechna zaměstnání, v nichž tradičně převažují ženy, jsou méně placená. To je třeba změnit,“ prohlásila.


Místopředsedkyně, která v Bruselu působí coby zástupkyně průmyslového odvětví, vyslovila přání, aby se zvýšil počet žen podnikatelek, což by přispělo k oživení ekonomiky. Paní Pari za sebe dále poznamenala, že „jako společnost jednou uznáme mateřství a jeho skutečnou hodnotu jako jednu z odpovědí na demografickou otázku, před níž Evropa stojí“. Závěrem zopakovala dřívější návrhy EHSV a vyzvala mimo jiné k mediálním kampaním zaměřeným na odbourávání stereotypů a k uznání postavení „vypomáhající manželky“, což je případ mnoha žen.

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website