Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/28

10. března 2009

Ve hře je všechno! Překonejme krizi společně, zvolme pokrok! – Aktuální konference EHSV s cílem posoudit plány hospodářské obnovy v předvečer jarního zasedání Evropské rady

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) bude 17. března 2009 v Bruselu hostit konferenci na vysoké úrovni, na níž bude posouzeno provádění národních plánů hospodářské obnovy v Evropské unii a jejich počáteční výsledky. Konferenci zahájí předseda EHSV Mario Sepi a budou na ní prezentovány názory evropských hospodářských a sociálních rad; vystoupí předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisaři Joaquín Almunia (hospodářské a měnové záležitosti) a Vladimír Špidla (zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti).

V kontextu stále bezútěšnějších prognóz ohledně ekonomického vývoje Unie v roce 2009 se EHSV bude snažit nabídnout praktický přehled o úsilí, jež členské státy vyvinuly na podporu hospodářské obnovy na vnitrostátní úrovni a na nalezení řešení krize.

Konference navazuje na úspěšnou konferenci s názvem „Konec sázek? Možnosti obnovy evropské sociálně tržní ekonomiky , která se konala v lednu a na níž EHSV začal zkoumat nejlepší řešení pro obnovu evropské sociálně tržní ekonomiky. Závěry této konference naleznete na: http://www.eesc.europa.eu/events/2009-01-22-financial-markets/index-en.asp .

Nyní se Výbor snaží zaměřit více na reálnou ekonomiku a bilancovat, společně s národními hospodářskými a sociálními radami (HSR), vnitrostátní provádění plánu evropské hospodářské obnovy, který předložila Evropská komise v listopadu minulého roku. Příspěvek HSR bude zásadní pro posouzení ekonomického a sociálního dopadu krize v různých členských státech.

Význam našich diskusí navíc zvýší přítomnost předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa, komisaře odpovědného za hospodářské a měnové záležitosti Joaquína Almuniy a komisaře odpovědného za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimíra Špidly.


Podrobnější informace, úplný program a registrační formulář naleznete na:

http://www.eesc.europa.eu/events/2009-Financial-Markets/2009-03-17/index-en.asp.

 

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar