Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/28

10. března 2009

Ve hře je všechno! Překonejme krizi společně, zvolme pokrok! – Aktuální konference EHSV s cílem posoudit plány hospodářské obnovy v předvečer jarního zasedání Evropské rady

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) bude 17. března 2009 v Bruselu hostit konferenci na vysoké úrovni, na níž bude posouzeno provádění národních plánů hospodářské obnovy v Evropské unii a jejich počáteční výsledky. Konferenci zahájí předseda EHSV Mario Sepi a budou na ní prezentovány názory evropských hospodářských a sociálních rad; vystoupí předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisaři Joaquín Almunia (hospodářské a měnové záležitosti) a Vladimír Špidla (zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti).

V kontextu stále bezútěšnějších prognóz ohledně ekonomického vývoje Unie v roce 2009 se EHSV bude snažit nabídnout praktický přehled o úsilí, jež členské státy vyvinuly na podporu hospodářské obnovy na vnitrostátní úrovni a na nalezení řešení krize.

Konference navazuje na úspěšnou konferenci s názvem „Konec sázek? Možnosti obnovy evropské sociálně tržní ekonomiky , která se konala v lednu a na níž EHSV začal zkoumat nejlepší řešení pro obnovu evropské sociálně tržní ekonomiky. Závěry této konference naleznete na: http://www.eesc.europa.eu/events/2009-01-22-financial-markets/index-en.asp .

Nyní se Výbor snaží zaměřit více na reálnou ekonomiku a bilancovat, společně s národními hospodářskými a sociálními radami (HSR), vnitrostátní provádění plánu evropské hospodářské obnovy, který předložila Evropská komise v listopadu minulého roku. Příspěvek HSR bude zásadní pro posouzení ekonomického a sociálního dopadu krize v různých členských státech.

Význam našich diskusí navíc zvýší přítomnost předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa, komisaře odpovědného za hospodářské a měnové záležitosti Joaquína Almuniy a komisaře odpovědného za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimíra Špidly.


Podrobnější informace, úplný program a registrační formulář naleznete na:

http://www.eesc.europa.eu/events/2009-Financial-Markets/2009-03-17/index-en.asp.

 

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger , Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon : +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website