Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/23

26. února 2009

Plenární shromáždění EHSV diskutovalo s komisařem Barrotem o společné azylové a přistěhovalecké politice

Dne 25. února 2009 proběhla na plenárním zasedání EHSV diskuse s Jacquesem Barrotem, místopředsedou Evropské komise a komisařem odpovědným za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, o společné azylové a přistěhovalecké politice. Pan Barrot se ve svém proslovu zaměřil na konkrétní opatření a nástroje, jež jsou zapotřebí pro integrovaný evropský rámec pro přistěhovalectví a azyl. Pan Barrot také uvedl podrobnosti o Evropském fóru pro integraci, které je společnou iniciativou EHSV a Komise. EHSV přijal řadu důležitých stanovisek souvisejících s tímto tématem.

Předseda EHSV Mario Sepi ujistil komisaře Barrota, že EHSV podporuje úsilí Komise o harmonizaci legislativy v oblasti azylové a přistěhovalecké politiky. Zdůraznil také, že je „důležité v našich azylových a přistěhovaleckých politikách respektovat základní práva, zejména v souvislosti s prohlubující se hospodářskou krizí. Přistěhovalci se nesmí stát jejími obětními beránky.“ Pan Sepi zdůraznil význam Evropského fóra pro integraci, které se bude konat ve dnech 20.–21. dubna 2009, jako místa pro vyjádření názorů občanské společnosti na toto téma.

Komisař Barrot vyzdvihl kladný dopad přistěhovalectví na trh EU v období demografického stárnutí. Poukázal také na systém modrých karet EU, které mají přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, a zároveň zdůraznil, že tento systém představuje první pilíř komplexnější legální přistěhovalecké politiky. Pan Barrot zopakoval odhodlání Komise bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví, jež do značné míry organizují obchodníci s lidmi, kteří zneužívají nejzranitelnější členy společnosti. Zdůraznil, jak potřebný je dialog se třetími zeměmi v zájmu zajištění účinného a co nejlepšího řízení migračních toků. „Nevznikne žádná ‚pevnost Evropa‘, naše přistěhovalecká politika nebude bránit volnému pohybu osob,“ řekl komisař Barrot.

Na závěr pan Barrot vyzdvihl klíčovou úlohu EHSV při přípravě Evropského fóra pro integraci. „Vzhledem ke znalostem nashromážděným organizacemi občanské společnosti, které zastupuje, musí být EHSV aktivním účastníkem společné přistěhovalecké a azylové politiky.“

EHSV přijal stanoviska k tématu „Společná přistěhovalecká politika pro Evropu“ a k tématu „Plán politiky pro azyl“, jejichž zpravodajem byl pan Luis Miguel Pariza Castaños (Skupina II – Zaměstnanci, Španělsko). Pan Castaños zdůraznil, že Lisabonská smlouva je zásadním krokem ke společné politice v oblasti přistěhovalectví. Třetí stanovisko k tématu „Migrace, mobilita a vzdělávání“, které připravil pan Mário Soares (Skupina II – Zaměstnanci, Portugalsko), bylo zaměřeno především na výzvy stojící před vzdělávacími systémy EU, zvláštní pozornost pak byla věnována budoucnosti dětí přistěhovalců.


V průběhu diskuse vyzdvihl pan Georgios Dassis, předseda skupiny Zaměstnanci, potřebu přijmout závazná legislativní opatření v zájmu lepší ochrany přistěhovalců a uprchlíků. Pan Lucien Bouis (Skupina III – Různé zájmy, Francie) zdůraznil, že za současné sociální krize je třeba podpořit místní sdružení a spolky v jejich činnosti zaměřené na integraci. Pan Pedro Almeida Freire (Skupina I – Zaměstnavatelé, Portugalsko) řekl, že krize ukázala potřebu společné politiky EU a důležitost lepší komunikace a spolupráce mezi členskými státy.

Další informace vám poskytnou:

Christian Weger, Tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586; mobilní telefon: +32 475 75 32 02

E-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy:

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, které jmenuje Rada.

 


Side Bar