Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

CES/09/14

9. února 2009

Jednotné evropské nebe II: společná prezentace Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského parlamentu

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pořádá dne 19. února 2009 společnou prezentaci stanoviska EHSV a zprávy Evropského parlamentu o balíčku Jednotné evropské nebe II a reformě Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Následovat bude diskuze s představiteli českého předsednictví, úředníky Evropské komise a klíčovými zainteresovanými stranami.

V roce 2008 Evropská komise předložila balíček návrhů pod názvem Jednotné evropské nebe II (SES II), který se zabývá se mnohými nedostatky, jež se objevily při provádění balíčku SES I, a navrhuje rozšíření pravomocí agentury EASA (Evropské agentury pro bezpečnost letectví) v oblasti bezpečnosti letectví. Navzdory široké shodě na tom, že balíček SES II má potenciál stát se pro evropské nebe tím, čím se Schengen stal pro svobodu pohybu, se k tomuto procesu i nadále vyskytují určité výhrady.

Specializovaná sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN) Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) pořádá společnou prezentaci svého stanoviska a zpráv Evropského parlamentu k tématům Jednotné evropské nebe II a rozšíření pravomocí EASA, které představí zpravodaj EHSV pan Jacek Krawczyk (EHSV, skupina Zaměstnavatelé, Polsko) a  člen Evropského parlamentu pan Marian-Jean Marinescu (ELS-ED, Rumunsko).

Po prezentaci obou zpravodajů bude následovat panelová diskuze, kde jako hlavní řečníci vystoupí: pan Daniel Calleja-Crespo ( ředitel útvaru pro leteckou dopravu, Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku a dopravu), pan Jaromír Štolc (vedoucí odboru civilního letectví, Ministerstvo dopravy ČR), pan Patrick Goudou (výkonný ředitel, Evropská agentura pro bezpečnost letectví), pan David Mc Millan (generální ředitel, Eurocontrol), pan Patrick Ky (výkonný ředitel, Společný podnik SESAR) a  paní Lea Saukkonen (Výbor regionů, zpravodajka pro SES II).


Akce bude zahájena ve 14:30, panelová diskuze se bude konat mezi 15:20 a 16:20 a poté bude následovat část věnovaná otázkám a odpovědím.

Místo konání: Evropský hospodářský a sociální výbor, budova Van Maerlant, místnost 3, rue Van Maerlant 2, 1040 Brusel.

Datum : 19. února 2009, v 14:30

Další informace: http://www.eesc.europa.eu/sections/ten/index_en.asp?id=2300003tenen

Další informace vám poskytne:

Christian Weger, tiskové oddělení EHSV

Rue Belliard 99, B-1040 Brusel

Tel.: +32 2 546 9396/9586, mobilní telefon: +32 475 75 32 02

e-mail: press@eesc.europa.eu

Internetové stránky: http://www.eesc.europa.eu/

Tiskové zprávy:

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (anglicky)

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francouzsky)

 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Je to poradní orgán institucí, který byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Jeho poradní úloha umožňuje jeho členům, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se podíleli na rozhodovacím procesu Společenství. Výbor má 344 členů, kteří jsou jmenováni Radou ministrů.

 

_____________


Side Bar