Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE ES IT PT

CES/07/84

20 września 2007 r.

Konferencja Międzyrządowa 2007 r.: zorganizowane społeczeństwo obywatelskie zabiera głos w sprawie przyszłości Europy

W trosce o przejrzystość przebiegu negocjacji prowadzonych w sprawie Traktatu reformującego oraz stworzenie warunków sprzyjających pluralistycznej debacie nad wznowieniem procesu integracji europejskiej EKES organizuje w dniach 27–28 września 2007 r. debatę na temat Konferencji Międzyrządowej 2007 r. z udziałem licznych przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego państw członkowskich.

Choć mandat Rady Europejskiej z czerwca br. w dużej mierze zachowuje zasadnicze treści traktatu konstytucyjnego, nadal ważne jest, by społeczeństwo obywatelskie czuwało nad tym, by negocjacje prowadzone w ramach Konferencji Międzyrządowej nie doprowadziły do zakwestionowania pozostałego dorobku prac Konwentu, zwłaszcza jeśli chodzi o umocnienie demokratycznej legitymizacji Unii Europejskiej i praw obywateli.

Sesję inauguracyjną otworzą wystąpienia kluczowych prelegentów: przewodniczącego EKES-u Dimitrisa Dimitriadisa, sekretarza stanu ds. europejskich Republiki Portugalskiej Manuela Lobo Antunesa występującego w imieniu prezydencji Rady UE, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margot Wallström, przewodniczącego Komitetu Regionów Michela Delebarre'a oraz Enrique Baróna Crespo, jednego z trzech przedstawicieli Parlamentu Europejskiego na Konferencji Międzyrządowej.

Debaty będą przebiegały w trzech równoległych warsztatach dyskusyjnych poświęconych następującym zagadnieniom:

  • legitymizacja demokratyczna;
  • udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i prawa obywateli;
  • polityka UE w świetle Traktatu reformującego.

Wnioski z tych warsztatów zostaną przedstawione następnego dnia podczas sesji zamykającej pt. „Osiągnięcia i niedostatki Traktatu reformującego – okres po zakończeniu prac Konferencji Międzyrządowej oraz przyszłość procesu integracji europejskiej”, w czasie której przeprowadzona zostanie ogólna debata. Konferencję zamknie wiceprzewodnicząca EKES-u odpowiedzialna za politykę komunikacyjną w Komitecie Jillian van Turnhout.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:

Internet: http://eesc.europa.eu/sco/events/2007-09-27-CIG/index_fr.asp

lub pisząc na adres poczty elektronicznej: TRAITES@eesc.europa.eu

Szczegółowych informacji udziela:
Karel Govaert – Dział Prasy EKES-u,
rue Belliard 99, B-1040 Bruksela
tel. +32 2 546 9396/9586; tel. kom. +32 475 75 32 02
e-mail: press@eesc.europa.eu
Strona internetowa: http://www.eesc.europa.eu/
Komunikaty prasowe:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (angielski)
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francuski)
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.


Side Bar