Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT

CES/07/115
27 listopada 2007 r.

Międzynarodowe sympozjum organizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
oraz Wolny Uniwersytet w Brukseli

Polityka kulturalna w miastach administracyjnych

Piątek, 7 grudnia 2007 r., godz. 9.15–18.00

Budynek im. Jacques'a Delorsa,
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

rue Belliard 99 (VI piętro), 1040 Bruksela

EKES organizuje międzynarodową konferencję poświęconą urbanistyce, której towarzyszyć będzie prezentacja opracowania „Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w dzielnicy Leopolda i dzielnicy europejskiej”. Członkini EKES-u Ágnes Cser otworzy konferencję poświęconą analizie polityki kulturalnej w miastach administracyjnych. Celem konferencji jest porównanie Brukseli, przekształcanej obecnie w „stolicę Europy”, z innymi miastami i miejscami na świecie, gdzie również rozważa się podjęcie wysiłków na rzecz ożywienia bezdusznych przestrzeni administracyjnych. Współorganizatorami konferencji są Wolny Uniwersytet w Brukseli (ULB) oraz Międzynarodowe Centrum Miasta, Architektury i Pejzażu (CIVA).

Życie kulturalne w miastach specjalizujących się w działalności administracyjnej jest zazwyczaj postrzegane jako słabe, nudne lub wręcz stwierdza się, że go po prostu nie ma. Także dzielnice administracyjne miast, w których mieści się siedziba rządu czy międzynarodowych instytucji, przez długi czas naznaczone były piętnem miejsca pozbawionego charakteru, drugorzędnego, a wręcz miejskiej pustyni, czego źródłem była polityka planowania przestrzennego przez długi okres skupiona na funkcjonalizmie stref i inwestycjach w nieruchomości.

Obecnie jednak debata nad planowaniem miejskim wyszła poza zagadnienia czysto morfologiczne i funkcjonalistyczne i w rezultacie także poza krąg kluczowych podmiotów, takich jak administracja publiczna, mieszkańcy i inwestujący w nieruchomości. Pozycję tych podmiotów zakwestionowało bowiem pojawienie się użytkownika, konsumenta produktów kulturalnych, obywatela, zainteresowanego podmiotu, dostawcy, kierownika ds. miejskich i turysty. Taka reorientacja w polityce miejskiej spowodowała powstanie nowych definicji miasta oraz pojawienie się nowych społeczności miejskich uczestniczących w tworzeniu nowej „multikultury miejskiej”.

Dla przykładu dzisiejsza Bruksela wyróżnia się ze względu na niedawne przeniesienie punktu ciężkości w jej strategiach na włączenie perspektywy międzynarodowej, a dokładniej powiązanie ich ze statusem „stolicy Europy”, który sama sobie nadała. A jak to wygląda w innych miastach goszczących u siebie międzynarodowe instytucje, cieszących się międzynarodowym wizerunkiem, których kosmopolityczna ludność uczestniczy w lokalnym życiu kulturalnym, angażuje się w lokalne wydarzenia czy tworzy politykę kulturalną? Debata ta ściśle wiąże się z aktualnymi problemami w zarządzaniu miastami administracyjnymi, które podczas sympozjum „Polityka kulturalna w miastach administracyjnych” omówione zostaną z zastosowaniem podejścia interdyscyplinarnego.

Sympozjum: 7 grudnia 2007 r. godz. 9.15–18.00

Wprowadzenie: Ágnes Cser, członkini EKES-u

Claire Billen, ULB

Mówcy: Julie Cailliez, Vincent Calay, Eric Corijn, Jean-Louis Genard, Geoffrey Grulois, Sophie Houdart, Robert Kloosterman, Jean-Christophe Loir, Reinoud Magosse, Magdalena Nowicka, Charles Picqué, Brigitte Schwab.

Prezentacja opracowania EKES-u „Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w dzielnicy Leopolda i dzielnicy europejskiej” oraz przyjęcie: godz. 12.30.

Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie: http://www.eesc.europa.eu/events/symposium/index_en.asp

Miejsce: EKES, rue Belliard 99, VI piętro

Sympozjum pod patronatem festiwalu „Europalia”.

Wszelkich dodatkowych informacji o sympozjum udzielają:

Barbara Becht
tel. +32 2 546 84 91
Antonia Kuehnel
Antonia.Kuehnel@eesc.europa.eu
tel. +32 2 546 86 78
Szczegółowych informacji udziela:
Karel Govaert – Dział Prasy EKES-u
rue Belliard 99, B-1040 Bruksela
tel. +32 2 546 9396/9586; tel. kom. +32 475 75 32 02
e-mail: press@eesc.europa.eu
Strona internetowa: http://www.eesc.europa.eu/
Komunikaty prasowe:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (angielski)
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francuski)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.


Side Bar