Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

CES/00/61

[Graphic in PDF & Word format]

Bruxelles, den 12. juli 2000

Estlands tiltrædelsesforberedelser: Det Økonomiske og Sociale Udvalg mener, at der både i EU og i Estland er behov for flere ressourcer

På sin plenarforsamling i juli vedtog Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) en initiativudtalelse om Estlands tiltrædelsesforberedelser ud fra de forskellige økonomiske og samfundsmæssige aktørers synsvinkel. Henstillingerne i papiret er henvendt til såvel EU's organer som til Estlands regering.

ØSU glæder sig over den indsats, Estlands regering har gjort for at høre de økonomiske og samfundsmæssige aktører. Organisationerne har ofte mulighed for at fremkomme med synspunkter i løbet af lovgivningsprocessen, og i mange tilfælde er der etableret formelle høringsmekanismer. Disse mekanismer fungerer dog ikke tilfredsstillende, delvis fordi civilsamfundets aktører er dårligt organiserede. Indsatsen for at forbedre dialogen mellem den estiske regering og de økonomiske og samfundsmæssige aktører må videreføres, idet der skal lægges særlig vægt på skoling af embedsmænd og hurtigere fremskaffelse af information.

ØSU mener også, at Den Europæiske Union kunne gøre mere for at hjælpe de estiske interessegrupper med at påvirke udformningen af landets fremtid på en positiv måde. For eksempel bør EU styrke indsatsen inden for rammerne af de programmer, der tager sigte på at forbedre dialogen mellem de estiske myndigheder og civilsamfundets aktører ved hjælp af informationsteknologi. Desuden bør Estlands regionalpolitik styrkes, så levestandarden udvikles så jævnt som muligt i hele landet, ligesom uddannelsespolitikken bør forbedres.

ØSU konstaterer, at en foruroligende mængde ukorrekte oplysninger om Estlands fremtidige EU-medlemskab florerer i den offentlige debat i Estland, hvilket der straks bør rettes op på. ØSU støtter derfor stærkt Kommissionens beslutning fra maj i år om i forbindelse med udvidelsen at gennemføre en særlig kommunikationsstrategi, som omfatter finansiering af almen oplysning. For øjeblikket ved befolkningen for lidt om, hvad et EU-medlemskab indebærer.

ØSU's udtalelse tager også en række andre spørgsmål op. F.eks. bør Estland arbejde videre på at bringe de arbejdsretlige regler og lovgivningen vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen op på EU-niveau, ligesom der umiddelbart bør oprettes et effektivt matrikelregister og gennemføres prioriteringer for den økonomiske politik på mellemlang sigt.

Filip Hamro-Drotz, der har udarbejdet rapporten og er finsk medlem af Arbejdsgivergruppen i ØSU, mener, at de begrænsede ressourcer udgør det centrale problem for Estland i forbindelse med skabelse af de rigtige forudsætninger for et EU-medlemskab: "Med flere ressourcer kunne man gennemføre de nødvendige administrative forbedringer, ligesom der kunne tages bedre hensyn til de forskellige aktørers synspunkter i forbindelse med fastlæggelsen af landets forhandlingsposition".

Udtalelsen er tilgængelig på alle 11 officielle EU-sprog på eesc.europa.eu.

I september 2000 vil den desuden være tilgængelig på estisk og russisk.

Hvis De ønsker flere oplysninger om ØSU, bedes De henvende Dem til

Nick Foster, ØSU's presseattaché, tlf.: 32 2 546 9042, e-post: nicholas.foster@eesc.europa.eu


Side Bar