Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

PRESSITEADE

2014-129-ET

BEI/14/129

Tallinn, 11. juuni 2014

EIP toetab Eestis avariireservelektrijaama ehitamist

Euroopa Investeerimispank (EIP) annab Eesti energiaettevõttele Elering 32 miljonit eurot laenu avariireservelektrijaama ehituse rahastamiseks Kiisal. Tegemist on esimese avariireservelektrijaamaga Eestis.

Kiisa elektrijaam hakkab tööle ainult avariiolukorras, näiteks riigi mõne suurema elektrijaama rikke korral, kui on vaja tagada tarbijatele elektrivarustuse jätkumine. Elektrijaama projekteerimisel on silmas peetud vajadust minimeerida käivitamisaega ja ooterežiimi energiatarvet ning suurendada usaldusväärsust. Tänu EIP toetusele suureneb nii Eesti kui ka Läti ja Leedu elektrivõrkude varustuskindlus. Lisaks eeldatakse, et elektrijaama ehitamine alandab Eestis avariireservi kulusid võrgutariifides.

EIP asepresident Pim van Ballekom, kes vastutab panga tegevuse eest Balti riikides, märkis: „Euroopa Liidu pank EIP toetab tugevalt varustuskindlust energeetikas. Seetõttu tervitame lepingut Eleringiga, sest see tagab valmisoleku toota avarii olukorras energiat Eesti, aga ka Läti ja Leedu tarbeks. Usume, et turvaline elektrivarustus on majanduskasvu eeltingimus.”

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Kiisa avariireservelektrijaama rolli Eesti tarbijate varustuskindluse tagamisel mis iganes elektrisüsteemi häiringu korral on raske üle hinnata. „Jaam peab olema valmis avarii olukorras asendama loetud minutite jooksul tavapärase elektrijaama või välisühenduse. Avariijaama valmimine on viimane samm EstLink 2 piiranguteta elektrituru kasutusse andmiseks, muutes tarbijate varustuskindluse tagamisel välisühendused sama usaldusväärseks kui kodumaised tootmisvõimsused. Energeetikasektori ettevõttena hindab Elering kõrgelt EIP poolt pakutavat pikka laenuperioodi. Kommertspankade puhul poleks 15aastane laen võimalikuks osutunud.

32 miljoni euro suurune EIP laen lisab Eleringile olulist finantsväärtust, pakkudes pikaajalisi finantsvahendeid madalamate kuludega.

Alates 1990ndatest on EIP omanud olulist rolli mitmesuguste projektide rahastamisel Balti riikides. Ainuüksi viie aasta jooksul on ELi pank andnud Eestis laene kokku 1,37 miljardit eurot, millest ligikaudu kolmandik on mõeldud energeetikaprojektidele. Aastatel 2009‒2013 oli EIP laenumaht Lätis 556 miljonit eurot ning suurima laenusaajate rühma moodustasid sealsed väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Samal ajavahemikul toetati Leedut ligi 1,5 miljardi euro suuruse laenumahuga, millest suurim osa on ette nähtud infrastruktuurile.

Taustainfo:

EIP on Euroopa Liidu pikaajalisi laene pakkuv institutsioon ja kuulub ELi liikmesriikidele. Pank pakub pikaajalist rahastamist usaldusväärseteks investeeringuteks, et aidata saavutada ELi poliitikaeesmärke.

Üksikasjalikumat teavet EIP tegevuse kohta Eestis, Lätis ja Leedus aastatel 2009-2013 saab vastavale riigile klõpsates.

Pressiteave:

Alicja Chytla, a.chytla@eib.org, tel: +352 4379 88233

EIP veebileht: www.eib.org/press – Pressibüroo: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar