Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

PERSBERICHT

BEI/14/108

Amsterdam, 15 May 2014

EIB en ABN AMRO werken opnieuw samen aan financiering Nederlands MKB

ABN AMRO genereert EUR 350 miljoen funding van de Europese Investeringsbank (EIB) en gaat deze funding gebruiken om leningen te verstrekken aan MKB-ondernemingen in Nederland. Hiermee krijgen deze ondernemingen een aanvullende mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen.

Dit is de derde keer dat ABN AMRO en de Europese Investeringsbank samenwerken ter ondersteuning van investeringen door MKB-ondernemingen in Nederland. Bij de tweede financiering ging het om een totaalbedrag van EUR 150 miljoen. De laatste leningen uit deze eerdere samenwerking werden in januari 2014 aan MKB-klanten verstrekt.

Hans Hanegraaf, Algemeen Directeur Bedrijven bij ABN AMRO: “We zijn zeer verheugd dat de Europese Investeringsbank ons deze funding opnieuw verstrekt. Voor het MKB is het van groot belang om toegang te hebben tot verschillende soorten kredietfaciliteiten om hun bedrijfsplannen te financieren. Deze EIB-lening is een uitstekende extra optie voor onze klanten.”

Pim van Ballekom, vicepresident van de Europese Investeringsbank: “Om nieuwe kansen te benutten, bestaande activiteiten uit te breiden en banen te creëren, is het voor ondernemers in Nederland van groot belang dat zij doorlopend kunnen blijven investeren. De Europese Investeringsbank steunt MKB-ondernemingen in heel Europa via samenwerkingsverbanden met lokale banken. De voortzetting van onze samenwerking met ABN AMRO is een positieve ontwikkeling. We bouwen hiermee verder op het succes van de eerdere kredietondersteuning, waarmee ondernemers in heel Nederland geld hebben kunnen lenen om hun investeringen te financieren. Zo worden de verschillende sterktes van het Nederlandse MKB goed benut.”

Ondernemers mogen met een EIB-lening hun volledige investeringsbehoefte dekken, tot een maximum van EUR 12,5 miljoen per project. Meer informatie over de EIB-lening en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op www.eib.org of www.abnamro.nl.

Vorig jaar verstrekte de Europese Investeringsbank EUR 21,9 miljard ten behoeve van investeringen door MKB- en midkap-ondernemingen in heel Europa. De Europese Investeringsbank is van de 28 lidstaten van de EU, waaronder Nederland. Steun aan het MKB is een van de speerpunten van het financieringsbeleid van de EIB.

Noot voor de redactie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Mediacontacten

Europese Investeringsbank

Richard Willis, tel: +352 621555758, e-mail: willis@eib.org
Website:
www.eib.org/press – Persbureau: +352 4379 21000 – press@eib.org

ABN AMRO

Ariën Bikker, tel +31 6-12763059, e-mail: arien.bikker@nl.abnamro.com

pressrelations@nl.abnamro.com


Side Bar