Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

LEHDISTÖTIEDOTE

BEI/13/87

Helsinki, 13.6.2013

Suomi: EIP lisää tukea merimoottori- ja voimalateknologioiden tutkimukseen

Ympäristöystävällisyyttä entisestään parantavien laivamoottorien ja voimalaitosten kehitystoiminta saa uutta vauhtia Euroopan investointipankin (EIP) ja Wärtsilän välillä solmitusta neljännestä lainasopimuksesta. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja.

EIP on myöntänyt Wärtsilälle 150 miljoonan euron lainan, jolla Wärtsilä jatkaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintansa rahoittamista Suomessa, Italiassa, Sveitsissä sekä useissa muissa Euroopan maissa. Sopimus lainasta allekirjoitettiin Helsingissä tänään. Hankkeen päätarkoituksena on kehittää moottoreita ja voimalaitoksia, jotka ovat entistä puhtaampia, tehokkaampia, luotettavampia ja pidemmälle automatisoituja ja samalla alentaa niiden elinkaarikustannuksia ja parantaa ympäristösuorituskykyä. Meriliikenteen tiukentuvien päästörajoitusten odotetaan lisäävän puhtaampien moottorien kysyntää. Samansuuntainen kehitys on ilmeistä myös maavoimaloiden suhteen.

EIP edistää voimakkaasti tietotalouden kasvua. Wärtsilä toteuttaa TKI-toimintaa sekä yrityksen sisällä että aktiivisella yhteistyöllä eurooppalaisten yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tämä parantaa kyseisten tutkimus- ja keittämistahojen mahdollisuuksia tehdä soveltavaa huippututkimusta ja samalla luo uutta teknologiaosaamista ja auttaa levittämään taitotietoa laajemminkin.

Olemme tyytyväisiä tähän Wärtsilän kanssa allekirjoitettuun sopimukseen, joka parantaa merkittävästi kuljetusalan ja energiantuotannon polttoainetehokkuutta ja kestävää kehitystä. Nämä keskeiset tekijät tukevat EIP:n keskeisiä TKI-hankkeille asetettuja tavoitteita merenkulku- ja energiantuotantosektoreilla”, totesi EIP:n varapääjohtaja Jonathan Taylor.

"Tämä tärkeä laina on neljäs tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitussopimus EIB:n ja Wärtsilän välillä. Ensimmäinen laina allekirjoitettiin jo vuonna 2003. Tällä lainalla on keskeinen merkitys tutkimus- ja kehitystoimintamme pitkäaikaisessa rahoittamisessa. Huipputason tuotekehitys on merkittävässä asemassa kilpailukykymme säilyttämisessä nopeasti muuttuvilla maailmanmarkkinoilla", sanoo Raimo Lind, Wärtsilän varatoimitusjohtaja.

Taustatietoa:

EIP on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos. Pankki antaa pitkäaikaista rahoitusta terveelle pohjalle rakentuviin investointihankkeisiin, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. EIP:n jäseniä ja osakkeenomistajia ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Vuonna 2012 EIP myönsi Suomelle yhteensä 544 miljoonan euron lainat yhdeksään eri hankkeeseen. Luotonannon painopiste oli terveydenhuollossa ja koulutuksessa, teollisuuden alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) edistävissä hankkeissa sekä pk-yritystoimintaa tukevissa hankkeissa.

Lehdistön yhteydenotot:

Alicja Chytla, a.chytla@eib.org, puh. +352 4379 88233

EIP:n Internet-sivut www.eib.org/press - Press office: +352 4379 21000 – press@eib.org

Atte Palomäki, Viestintäjohtaja

Puh: +358 10 709 5599

media@wartsila.com

Tuula Franck, Viestintäpäällikkö

Puh. +358 400 267 555

media@wartsila.com


Side Bar