Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

BASIN BÜLTENİ

BEI/13/81

Ankara / Lüksemburg, 10 Haziran 2013

AYB, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı için 200 milyon EURO daha temin ediyor

Avrupa Yatırım Bankası, ülkenin Ankara ile İstanbul arasındaki ana ulaştırma koridoruna yeni bir katkı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hesabına 200 milyon EURO aktardı. Bu ilave finansman ile yüksek hızlı tren hattına verilen toplam AYB desteği 1.5 milyar EURO düzeyine çıkmış oluyor.

Finansman sözleşmesi bugün Ankara'da resmi bir törenle imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müsteşarı Sn. İbrahim Çanakcı, AYB adına ise AYB Başkanı Werner Hoyer, Türkiye'ye resmi bir ziyaret esnasında AYB'nin Türkiye'den sorumlu Başkan Yardımcısı Sn. Pim van Ballekom'un da katılımıyla imzaladılar.

Bu vesileyle, AYB Başkanı Werner Hoyer şu açıklamayı yaptı: "Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bu amiral projeye verilen AYB desteğini daha da artıran bu kredi anlaşmasını bugün imzalıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu kolaylık, Türkiye'nin geniş çaplı ve öncelikli projelerinde ve taşımacılık yöntemi dengelerini demiryolları lehine değiştirme çalışmalarında bu ülkenin kilit finansman partneri olarak AYB'nin konumunu daha da pekiştirmektedir. Bu projenin son aşamasına doğru halen hızla ilerlemekte olduğu bilgisini de sevinçle almış bulunuyorum. AB bankası olarak yaklaşık elli yıldır Türkiye'nin güçlü bir partneri olduk. Bugün burada hazır bulunmamız, Banka'nın Türkiye'de büyümeyi ve inovasyonu güçlendirme kararlılığının altını çizmektedir. Son on yılda Banka, 17 milyar EURO gibi yüksek bir tutarda kredi sağlamıştır. Bilhassa 2005 yılından bu yana Banka'nın faaliyetlerinde bir sıçrama görüyoruz ki bugün yıllık hacmi yaklaşık 2 milyar EURO ile güçlü bir düzeye ulaşmıştır. Bu da Türkiye'yi şimdiye değin AYB fonlarının Birlik dışındaki en büyük alıcısı ve Birlik dahil değerlendirildiğinde de 7nci en büyük lehdarı konumuna getirmektedir. AYB finansmanındaki bu artış, Türkiye'de ve aynı zamanda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında meydana gelen değişikliklerin bir yansımasıdır".

Bu proje, AYB tarafından ilk olarak 2006 yılında finanse edilmişti. Ülkenin en büyük iki şehri arasında ilk yüksek hızlı tren hattının inşasını amaçlamaktadır. Yine AYB tarafından finanse edilmekte olan Marmaray Boğaz Tüneli ile karşılıklı bağlantı sağlayacaktır. Böylece iki kıta arasında tren bağlantısı mümkün hale gelecektir. Çok sayıda ve çeşitli yararları arasında yolculara önemli ölçüde zaman kazancı sağlayacak olması, ekonomik kalkınmayı ve yaşam kalitesini destekleyecek olması ve önemli ölçüde çevre kazanımları getirecek olması da bulunmaktadır.

Proje, hükümetin demiryolu faaliyetlerinde verimliliği ve etkinliği geliştirmek suretiyle demiryolu taşımacılığının payını artırma planlarının kilit bir unsurunu oluşturuyor. AYB, bu çabanın güçlü bir destekçisi oldu ve dolayısıyla AYB'nin Türk demiryolu sistemine desteğinin toplam değeri son 5 yılda 2.5 milyar EURO düzeyine çıkmış oldu.

Ayrıca proje, AB politikasının kilit hedeflerinin güçlü bir destekçisi de olmuştur ve IV. Pan-Avrupa Koridoru'nun devamıdır. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Enstrümanı (IPA) fonları üzerinden HSL projesine 120 milyon EURO'luk bir hibe de temin etmektedir. Bu proje, ülkenin sürdürülebilir taşımacılık altyapısına yönelik bu öncelikli yatırımda AB hibelerinin ve AYB kredilerinin tamamlayıcı kullanımına mükemmel bir örnektir.

Basın yetkilisi:

Helen Kavvadia, Kıdemli İletişim Görevlisi

e-posta: kavvadia@eib.org, tel.: +352 4379 84486


Side Bar