Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

KOMUNIKAT PRASOWY

BEI/13/42

Warszawa/Luksemburg, 10 kwietnia 2013

EBI wspiera budowę nowej linii metra warszawskiego

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udziela wsparcia w wysokości 1 mld PLN (ok. 238 mln EUR) na budowę centralnego odcinka nowej linii warszawskiego metra. To już kolejny kredyt EBI na rozwój zrównoważonego transportu publicznego w stolicy Polski - jednego z bardziej zatłoczonych miast w Europie. W ubiegłym roku EBI udzielił bowiem już kredytu na zakup nowoczesnego i energooszczędnego taboru dla Metra Warszawskiego.

Budowany obecnie centralny odcinek drugiej linii, znajduje się w centrum miasta i ma 6,7 km długości. Składa się z 7 stacji oraz tunelu o długości 400 metrów, który łączy istniejącą linię metra z nową. EBI wspiera także rozbudowę istniejącej zajezdni metra na Kabatach, która ma pomieścić dodatkowy tabor przewidziany do obsługi nowej linii. W ramach projektu zostaną zainstalowane także nowoczesne systemy telekomunikacji, poboru opłat oraz sterowania ruchem pociągów. Realizacja projektu już się rozpoczęła i ma zostać zakończona w 2014/2015 roku.

EBI promuje zrównoważony rozwój miast. Dzięki jego kredytowi dla warszawskiego metra poprawi się jakość usług transportu publicznego – będą szybsze, bardziej komfortowe i niezawodne. Metro porusza się w mieście znacznie szybciej niż inne środki transportu, dlatego też oczekuje się, że oszczędności czasu będą znaczące, szczególnie w tak zatłoczonej części miasta, jak centrum. Projekt tym samym zwiększy atrakcyjność miejskiego transportu publicznego.

Budowa nowej linii metra w Warszawie jest zgodna z polityką kredytową EBI w zakresie ochrony środowiska, jako że projekt ten zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, a w dłuższym okresie obniży poziom hałasu pochodzący z transportu. Przewiduje się, że mieszkańcy stolicy będą stopniowo rezygnować z poruszania się samochodami na rzecz bardziej atrakcyjnego transportu publicznego, co pomoże obniżyć poziomu emisji CO2 do nawet 42 000 ton rocznie.

Oprócz korzyści dla środowiska, projekt wspierany przez EBI stworzy nowe miejsca pracy. Planowany wzrost działalności metra będzie wymagał bowiem zatrudnienia dodatkowych kierowców, pracowników obsługi oraz pracowników biurowych.

Uwagi dla redakcji:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich UE. Głównym zadaniem EBI jest wspieranie integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej w krajach członkowskich UE poprzez finansowanie solidnych inwestycji.

Kontakt dla mediów:

Alicja Chytła, a.chytla@eib.org, +352 4379 88233

Biuro prasowe, press@eib.org, +352 4379 21000

Strona internetowa EBI: http://www.eib.org


Side Bar