Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28 Şubat 2013

AYB, Avrupa'da büyüme ve istihdam artışı için kredi hacmini yükseltiyor

28 Şubat 2013 - Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Birliğinin süregiden finansal ve ekonomik krizinin bu özel zamanında çarpıcı bir tepki veriyor. AYB Grubu, Avrupa'nın büyümesindeki toparlanmaya destek olmak için 2013'ten 2015'e kadar olan dönemdeki kredi faaliyetlerini önemli ölçüde artıracak. AB'nin Bankası, sürdürülebilir kalkınmaya ve istihdama destek olmak için önümüzdeki üç yıl boyunca 60 milyar EURO daha kredi vererek yıllık kredi hacmini 65-70 milyar EURO düzeyine çıkaracak. Bu girişim, Üye Devletlerin 2012 yılında AYB'nin ödenmiş sermayesini 10 milyar EURO artırma kararının ardından geldi. AYB Başkanı Werner Hoyer şu yorumda bulundu: “Geçtiğimiz yıl AYB, programlı döngüsel rotasını köklü bir dönüşle karşı-döngüsel bir rotayla değiştirdi. Artık kredi faaliyetlerimizi, 2013-2015 döneminde yılda %40 artırmaya ve dolayısıyla Avrupa için olağanüstü önem arzeden bu dönemde olağanüstü bir çaba göstermeye hazırız. AB'nin Bankası günümüzdeki krizle başetme yolunda anlamlı ve somut bir katkı yapacaktır." İlave AYB kredisinin, özel sektör ve kamu yatırımları da dahil olmak üzere 180 milyar EURO'ya kadar bedeli olan projeleri hayata geçirmesi, inovasyona, KOBİ'lerin finans, kaynak etkinliği ve stratejik altyapıya erişimine odaklanması öngörülüyor. Başkan Hoyer, şu açıklamada bulundu: "İnovasyona ve beceriye yapılan yatırımlar, Avrupa'nın verimliliği için kritik önem taşımaktadır ve rekabet gücü ile istihdamın geleceğinin güvence altına alınmasına yardımcı olacaktır."

2012 boyunca AYB, 60'tan fazla ülkede 52,2 milyar EURO tutarında yeni krediye imza attı. Avrupa Birliği dahilindeki projeler için 44,8 milyar EURO ve haricindekiler için de 7,4 milyar EURO temin edilmiştir. Birtakım AB ülkelerinin karşılaştığı çetin ekonomik zorluklar karşısında AYB, büyümenin ve istihdamın itici güçleri için özellikle de KOBİ'ler için hedefe yönelik destek sağladı. Küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen destek 13 milyar EUROya ulaşmıştır. 200.000'den fazla KOBİ, AYB Grubu'nun 2012 yılındaki faaliyetleri sayesinde doğrudan veya dolaylı destek almıştır. AYB Grubu'nun uzman kolu olan ve KOBİ'ler yararına risk finansmanı sağlayan Avrupa Yatırım Fonu (AYF), ulaştığı rekor düzeydeki 1,4 milyar EURO'luk öz sermaye taahhüdüyle yeni yatırımcılardan 7 milyar EURO'nun üzerinde bir miktarı harekete geçirdi. Başkan Hoyer, "2013 yılında AYB Grubu, Avrupa'da KOBİ'lere verdiği desteği daha da artırmak ve dağıtım kanalları ile ürün yelpazesini genişletmek için mücadele edecek" dedi.

Banka bir yandan yapısal fonlar gibi mevcut kaynaklarının kaldıraç etkisini kullanarak diğer yandan da danışmanlık faaliyetlerini artırarak sermaye piyasalarına erişimi kısıtlı düzeydeki ülkelere ve bölgelere de özel bir destek sağladı. "Bu harmanlama kabiliyeti ve danışmanlık kapasitesi, diğer yatırımcıların piyasalarından çıktığı ya da işletme faaliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya başladığı ülkelerde aktif kalmamızın yolunu açtı" görüşünü belirten Başkan Hoyer, şu hususları vurguladı: "AYB, AB üye ülkelerinin 27'sinin de - yakında 28 - bankasıdır."

AB dışına verilen krediler, Avrupa Dış Eylem Hizmetleri (EEAS), Komisyon ve diğer finansal kurumlar ile sıkı işbirliği içinde gerçekleştirdiği uzun vadeli yatırımlarla AYB'nin AB dışındaki öncelikleri üzerinde pekiştirici etki yapmaktadır. AYB, yerel düzeydeki özel sektörün geliştirilmesine, sosyal ve ekonomik altyapıya, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine ağırlık vermekte ve doğrudan yabancı yatırıma destek olmaktadır. Başkan Hoyer şu sözlerle devam etti: "Avrupa'daki kurumsal müşterilerden oluşan geniş ağıyla AYB, AB ekonomisinin uluslararası nitelik kazanmasını etkin bir biçimde destekleyerek verimliliği, büyümeyi ve istihdamı güçlendirmektedir. Geniş ölçekli sektör uzmanlığıyla AYB, hem partner ülkelere hem de AB'ye ciddi yararlar sağlamaktadır."

AYB, 2012 boyunca kredi itibarını mükemmel düzeyde tutarak özellikle sağduyulu kredilendirme politikasından ve sağlam risk yönetiminden büyük yararlar sağlamıştır. 2012 yıl sonunda toplam varlıklar, 508 milyar EURO'ya ulaşarak AYB'yi en büyük çok taraflı finans sağlayıcı konumuna getirmiştir. AYB'nin sermaye yeterlilik rasyosu, %23,1 ile güçlü bir seyir takip etmiştir. Piyasa şartlarının oynaklığı içinde Banka, uluslararası sermaye piyasalarından cari yılın ön finansmanı da dahil olmak üzere 71,3 milyar EURO toplamıştır. Başkan Hoyer, şu açıklamalarda bulundu: "Banka, bilançosunun kalitesine özel bir dikkat göstermeye devam edecek. Kredi defterimizin kalitesi ve muhafazakar risk yönetimimiz, banka ve yatırımcıları için hayati önem taşır."

Editöre not:

Avrupa Yatırım Bankası Grubu, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Yatırım Fonundan (AYF) oluşmaktadır. AYB, Üye Devletlerin sahibi olduğu ve uzun vadeli kredi veren Avrupa Birliği kredi kuruluşudur. AB politika hedeflerine katkıda bulunma amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar. AYF, tüm Avrupa'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararına risk finansmanı konusunda Grubun uzman tedarikçisidir. Hissedarları arasında AYB, Avrupa Komisyonu ve çok sayıda kamu ve özel sektör finans kuruluşu yer alır. 2012 yılında AYF, rekor düzeyde 1,4 milyar EURO'luk öz sermaye taahhüdüyle yeni yatırımcılardan 7 milyar EURO'nun üzerinde bir miktarı harekete geçirdi; garantiler ve menkul kıymetleştirme için de 1,2 milyar EURO taahhütte bulunarak KOBİ'ler için 5,2 milyar EURO değerindeki yeni kredi portföylerini teşvik etti.

Başkan'ın Powerpoint sunumuna şu adresten ulaşılabilir: www.eib.org/press.

Basın Yetkilisi:

Rainer Schlitt: e-posta: r.schlitt@eib.org; cep: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-posta: s.parisse@eib.org; cep: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-posta: c.roche@eib.org; cep: (+0032) 47 96 505 88

Basın Bürosu Sekreterliği: e-posta: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 21000; faks: (+352) 43 79 61000

Genel sorular:

AYB Bilgi Masası

E-posta: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 22000; faks: (+352) 43 79 62000


Side Bar