Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28. februar 2013

EIB bo povečala posojila za rast in zaposlenost v Evropi

28. februar 2013 Evropska investicijska banka (EIB) se z izjemnimi ukrepi odziva na izjemne razmere, nastale zaradi finančne in gospodarske krize v Evropski uniji. Skupina EIB bo v obdobju 2013–2015 močno okrepila svojo posojilno dejavnost in s tem podprla okrevanje rasti v Evropi. Banka EU bo v naslednjih treh letih namenila dodatnih 60 milijard EUR posojil za rast in zaposlenost, tako da bo letni obseg njenih posojil med 65 in 70 milijardami EUR. Gre za ukrep, ki sledi odločitvi držav članic iz leta 2012, da povečajo vplačani kapital EIB za 10 milijard EUR. Werner Hoyer, predsednik EIB, je povedal: “EIB je lani uspela temeljito spremeniti svojo usmerjenost, in sicer iz programirano ciklične v proticiklično. Pripravljeni smo, da v obdobju 2013–2015 okrepimo posojilno dejavnost za 40 odstotkov letno, kar je izreden prispevek v teh izjemnih časih za Evropo. Prispevek banke EU k premagovanju krize bo velik in otipljiv." Dodatna posojila EIB naj bi zagnala projekte s skupno vrednostjo do 180 milijard EUR, vključno z naložbami zasebnega in javnega sektorja s poudarkom na inovacijah, dostopu MSP do virov financiranja, učinkovitosti virov in strateški infrastrukturi. Predsednik Hoyer je dejal: "Naložbe v inovacije in znanja so ključne za evropsko produktivnost ter zagotavljanje konkurenčnosti in delovnih mest v prihodnje."

V letu 2012 je EIB podpisala za 52,2 milijarde EUR novih posojil v več kot 60 državah. Od tega je 44,8 milijarde EUR namenila za projekte v Evropski uniji, 7,4 milijarde EUR pa za projekte zunaj EU. EIB se je na težke gospodarske izzive, s katerimi se soočajo nekatere države EU, odzvala z usmerjeno podporo ključnim dejavnikom rasti in zaposlenosti, zlasti majhnim in srednjim podjetjem (MSP). Podpora MSP je dosegla 13 milijard EUR, neposredne ali posredne podpore EIB pa je bilo v letu 2012 deležnih več kot 200.000 MSP. Evropski investicijski sklad (EIF), ki je v skupini EIB specializiran za posle tveganega financiranja MSP, je sklenil rekorden obseg kapitalskih poslov v višini 1,4 milijarde EUR, ki so pritegnili dodatnih 7 milijard EUR še od drugih vlagateljev. "V letu 2013 bo skupina EIB skušala še okrepiti podporo MSP v Evropi ter razširiti nabor svojih distribucijskih poti in produktov," je še povedal predsednik Hoyer.

Banka je namenila posebno podporo tudi državam in regijam, ki imajo trenutno omejen dostop do kapitalskih trgov, tako da jim je olajšala dostop do obstoječih virov, na primer strukturnih skladov, in hkrati okrepila svetovalno dejavnost. "S kombiniranjem virov in svetovanja smo lahko ostali aktivni v državah, kjer so se drugi vlagatelji že umaknili s trgov ali drastično zmanjšali poslovanje", je dejal predsednik Hoyer in poudaril: "EIB je banka vseh 27 držav članic EU, ki jih bo kmalu 28."

Posojanje zunaj EU spada v okvir podpore, ki jo EIB prek dolgoročnih naložb zagotavlja najpomembnejšim zunanjim ciljem EU v tesnem sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in drugimi finančnimi ustanovami. V teh državah se EIB osredotoča na razvoj zasebnega sektorja, družbeno in gospodarsko infrastrukturo ter omilitev posledic podnebnih sprememb, podpira pa tudi neposredne tuje naložbe. Predsednik Hoyer je povedal: "EIB ima v Evropi široko mrežo podjetniških strank, s katero učinkovito podpira internacionalizacijo gospodarstva EU s ciljem večje produktivnosti, rasti in zaposlenosti. Z bogatim znanjem in izkušnjami prinaša znatne koristi tako partnerskim državam kot EU."

EIB je v letu 2012 ohranila odlično bonitetno oceno, zahvaljujoč zlasti preudarni posojilni politiki in zanesljivemu upravljanju tveganj. Konec leta 2012 so skupna sredstva banke dosegla 508 milijard EUR, kar jo uvršča v sam vrh večstranskih financerjev. Količnik kapitalske ustreznosti je ostal na visoki ravni 23,1 odstotka. V nestabilnih tržnih razmerah je banka na mednarodnih kapitalskih trgih uspela zbrati 71,3 milijarde EUR, vključno z nekaj predhodnega financiranja za tekoče leto. Predsednik Hoyer je izjavil: "V banki bomo še naprej posvečali največjo pozornost kakovosti bilance. Kakovost našega posojilnega portfelja in konservativno upravljanje tveganj sta ključna za banko in njene vlagatelje."

Opomba za urednike:

Skupina Evropske investicijske banke vključuje Evropsko investicijsko banko (EIB) in Evropski investicijski sklad (EIF). EIB je banka Evropske unije, ki zagotavlja dolgoročno financiranje in je v lasti držav članic EU. Z dolgoročnim financiranjem primernih naložb prispeva k uresničevanju političnih ciljev EU. EIF je specializiran za posle tveganega financiranja majhnih in srednjih podjetij v vsej Evropi. Njegovi delničarji so EIB, Evropska komisija ter številne javne in zasebne finančne ustanove. EIF je v letu 2012 sklenil rekorden obseg kapitalskih poslov v višini 1,4 milijarde EUR, ki so pritegnili dodatnih 7 milijard EUR še od drugih vlagateljev; poleg tega je namenil 1,2 milijarde EUR za jamstva in posle listinjenja ter tako spodbudil nova posojila za MSP v višini 5,2 milijarde EUR.

Predsednikova predstavitev v Powerpointu je na voljo na www.eib.org/press.

Kontakt za medije:

Rainer Schlitt: e-poštni naslov: r.schlitt@eib.org; mob.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-poštni naslov: s.parisse@eib.org; mob.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-poštni naslov: c.roche@eib.org; mob.: (+0032) 47 96 505 88

Tajništvo Odnosov z mediji: e-poštni naslov: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 21000; faks: (+352) 43 79 – 61000

Splošna vprašanja:

Informacijska služba EIB

E-poštni naslov: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; faks: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar