Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28 februarie 2013

BEI va mări creditarea pentru creştere economică şi locuri de muncă în Europa

28 februarie 2013 - Banca Europeană de Investiţii (BEI) răspunde într-o manieră excepţională situaţiei excepţionale de criză financiară şi economică în care continuă să se afle Uniunea Europeană. Grupul BEI îşi va intensifica semnificativ activitatea de creditare în perioada 2013-2015 pentru a susţine redresarea economică în Europa. Banca UE va suplimenta cu 60 miliarde EUR împrumuturile acordate în următorii trei ani pentru a promova creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă, volumul anual al acestora urmând a se ridica la 65-70 miliarde EUR. Acest lucru este posibil ca urmare a deciziei din 2012 a statelor membre de a majora capitalul vărsat al BEI cu 10 miliarde EUR. Potrivit lui Werner Hoyer, preşedintele BEI, „anul trecut, BEI a procedat la schimbarea radicală a modului de acţiune, trecând de la o conduită programată şi ciclică la una anticiclică. Acum suntem pregătiţi să ne sporim activitatea de creditare cu 40% pe an începând cu perioada 2013-2015, făcând astfel un efort extraordinar în această situaţie excepţională în care se află Europa. În calitate de bancă a UE, BEI va avea o contribuţie însemnată şi concretă la depăşirea actualei crize.” Se estimează că suplimentarea creditării BEI va determina iniţierea unor proiecte în valoare de până la 180 miliarde EUR, incluzând investiţii private şi publice, punându-se accent pe inovare, accesul IMM-urilor la finanţare, eficienţa resurselor şi infrastructura strategică. Potrivit preşedintelui Hoyer, „investiţiile în inovare şi competenţe sunt cruciale pentru productivitatea Europei, asigurând competitivitate şi locuri de muncă în viitor.“

Pe parcursul anului 2012, BEI a acordat împrumuturi noi în valoare de 52,2 miliarde EUR în peste 60 de ţări. Au fost acordate 44,8 miliarde EUR pentru proiecte în cadrul Uniunii Europene şi 7,4 miliarde EUR în afara acesteia. Ca răspuns la dificultăţile economice deosebite cu care se confruntă o serie de ţări ale Uniunii Europene, BEI a acordat sprijin individualizat pentru forţele motrice cheie ale creşterii şi ocupării forţei de muncă, în special IMM-urilor. Sprijinul pentru întreprinderile mici şi mijlocii s-a ridicat la 13 miliarde EUR. În 2012, peste 200 000 de IMM-uri au primit sprijin direct sau indirect prin activitatea Grupului BEI. Fondul European de Investiţii (FEI), organismul specializat al Grupului BEI care acordă finanţare de risc în beneficiul IMM-urilor, a realizat un volum record de 1,4 miliarde EUR de angajamente sub formă de participare la capital, care au catalizat peste 7 miliarde EUR de la alţi investitori. Potrivit preşedintelui Hoyer, „în 2013, Grupul BEI se va strădui să-şi extindă şi mai mult sprijinul pentru IMM-urile din Europa şi să-şi lărgească gama produselor şi canalelor de distribuţie”.

De asemenea, BEI a acordat sprijin specific ţărilor şi regiunilor cu acces limitat la pieţele de capital, prin completarea resurselor existente, precum fondurile structurale, intensificându-şi în acelaşi timp activitatea de consiliere. „Capacitatea de asociere şi de consiliere ne-a permis să rămânem activi în ţările de pe pieţele cărora alţi investitori s-au retras deja sau îşi reduc masiv afacerile”, a mai spus preşedintele Hoyer, accentuând faptul că „BEI este banca tuturor celor 27 – în curând 28 – de state membre ale UE”.

Activitatea de creditare în afara UE stă la baza sprijinului BEI pentru priorităţile externe al UE, prin investiţii pe termen lung în strânsă cooperare cu Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi cu Comisia, precum şi cu alte instituţii financiare. BEI are în vedere în primul rând dezvoltarea sectorului privat local, infrastructura socială şi economică şi atenuarea schimbărilor climatice, precum şi sprijinirea investiţiilor străine directe. Conform afirmaţiilor preşedintelui Hoyer, „cu reţeaua vastă de clienţi corporativi din Europa, BEI sprijină eficient internaţionalizarea economiei UE, sprijinind astfel productivitatea, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Competenţele sectoriale vaste ale BEI aduc beneficii substanţiale ţării partenere şi deopotrivă Uniunii Europene”.

BEI şi-a menţinut solvabilitatea excelentă pe tot parcursul anului 2012, în special datorită politicii sale prudente de creditare şi gestionării atente a riscurilor. La sfârşitul anului 2012, totalul activelor se ridica la 508 miliarde EUR, făcând din BEI cea mai mare instituţie financiară multilaterală. Rata de adecvare a capitalului BEI a rămas solidă, de 23,1 %. În condiţiile unei pieţe volatile, banca a mobilizat 71,3 miliarde EUR de pe pieţele de capital internaţionale, inclusiv prefinanţare pentru anul în curs. Potrivit preşedintelui Hoyer, „banca va continua să acorde atenţie deosebită calităţii bilanţului acesteia. Calitatea portofoliului nostru de împrumuturi şi gestionarea conservatoare a riscurilor sunt vitale pentru bancă şi investitorii acesteia."

Note pentru editor:

Grupul Băncii Europene de Investiţii este compus din Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Fondul European de Investiţii (FEI). BEI este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deţinută de statele membre ale acesteia. Banca pune la dispoziţie finanţare pe termen lung pentru investiţii solide, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor politicilor UE. FEI este furnizorul specializat al Grupului BEI pentru finanţare de risc în beneficiul întreprinderilor mici şi mijlocii din întreaga Europă. Acţionarii acestuia sunt BEI, Comisia Europeană şi o largă varietate de instituţii financiare publice şi private. În 2012, FEI a înregistrat un volum record de 1,4 miliarde EUR de angajamente sub formă de participare la capital, care au catalizat peste 7 miliarde EUR de la alţi investitori; de asemenea, a angajat 1,2 miliarde EUR în garanţii şi tranzacţii de securitizare, stimulând noi portofolii de împrumuturi pentru IMM-uri în valoare de 5,2 miliarde EUR.

Prezentarea în format Powerpoint făcută de preşedinte poate fi consultată pe site-ul internet al băncii: www.eib.org/press

Relaţia cu presa:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; mobil: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; mobil: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org; mobil: (+0032) 47 96 505 88;

Secretariatul biroului de presă: e-mail: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Întrebări generale:

Infodesk-ul BEI

E-mail: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar