Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28 februari 2013

EIB steunt groei en werkgelegenheid in Europa met meer kredieten

28 februari 2013 - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een uitzonderlijk antwoord op de financiële en economische crisis die nog altijd voortduurt binnen de Europese Unie. De EIB-Groep gaat in de periode 2013 t/m 2015 de kredietverlening opvoeren om het herstel van de groei in Europa te ondersteunen. De bank van de EU gaat in de komende drie jaar een extra bedrag van 60 miljard euro uitlenen om duurzame groei en werkgelegenheid te bevorderen. De omvang van de jaarlijkse kredietverlening van de EIB komt hiermee uit op 65-70 miljard euro.  De toename volgt uit het besluit dat de lidstaten in 2012 namen om het gestort kapitaal van de EIB met 10 miljard euro te verhogen.  President Werner Hoyer van de EIB licht dit toe: “Vorig jaar heeft de EIB haar koers volgens afspraak fundamenteel gewijzigd van een geprogrammeerde cyclische naar een anticyclische koers. We hebben de opdracht gekregen om onze kredietverlening in de periode 2013-2015 met 40% per jaar te vergroten. Inmiddels zijn we gereed om hieraan te voldoen en leveren daarmee voor Europa een uitzonderlijke inspanning in deze uitzonderlijke tijden. De Bank van de EU gaat een belangrijke en tastbare bijdrage leveren aan het overwinnen van de huidige crisis.” Naar verwachting zal de extra kredietverlening van de EIB leiden tot 180 miljard euro aan projectinitiatieven in zowel de private als de publieke sector. De projecten zullen gericht zijn op innovatie, de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, het efficiënt gebruiken van hulpbronnen en de aanleg van strategische infrastructuren. Volgens President Hoyer is “het investeren in innovatie en competenties van essentieel belang voor de productiviteit van Europa. Mede hierdoor kunnen wij ons concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de toekomst zeker stellen.”

In 2012 ondertekende de EIB voor 52,2 miljard euro aan nieuwe kredietovereenkomsten, verspreid over meer dan 60 landen. Hiervan werd 44,8 miljard euro toegekend aan projecten binnen de Europese Unie en 7,4 miljard euro daarbuiten. Als antwoord op de moeilijke economische omstandigheden waarin een aantal EU-landen verkeert, heeft de EIB gerichte steun verleend aan belangrijke aanjagers van groei en werkgelegenheid. De focus lag op kleine en middelgrote ondernemingen, en de steun aan het MKB kwam dan ook uit op 13 miljard euro.  Meer dan 200 000 MKB-ondernemingen werden in 2012 direct of indirect gesteund door de activiteiten van de EIB-Groep. Het Europees Investeringsfonds (EIF), de tak die zich binnen de EIB-Groep specialiseert in risicofinanciering ten gunste van MKB-ondernemingen, investeerde een recordbedrag van 1,4 miljard euro aan kapitaalmiddelen, waarmee meer dan 7 miljard euro aan financiering van andere investeerders werd aangetrokken. “In 2013 zal de EIB-Groep streven naar verdere uitbreiding van haar steun aan het MKB in Europa, onder andere door verbreding van de distributiekanalen en de geboden producten”, aldus President Hoyer. 

De Bank gaf voorts specifieke steun aan landen en regio’s die kampen met beperkte toegang tot de kapitaalmarkten, door meer gebruik te maken van bestaande middelen zoals structuurfondsen, en daarnaast haar adviesdiensten te versterken. “Dankzij de door ons geboden mix van financiering en advies kunnen we actief blijven in landen die door andere investeerders al zijn verlaten of waar zij hun activiteiten fors aan het afbouwen zijn”, aldus President Hoyer, die hierbij benadrukt dat: “De EIB de bank is voor alle 27, en binnenkort 28, EU-lidstaten.”

Met haar kredietverlening buiten de EU onderschrijft de EIB haar steun aan de externe prioriteiten van de EU. In nauwe samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de Commissie, evenals met andere financiële instellingen, worden langlopende investeringen gepleegd.  De EIB richt zich hierbij vooral op het ontwikkelen van de lokale private sector, de sociale en economische infrastructuur en op het beperken van de gevolgen van klimaatverandering; daarnaast steunt zij directe investeringen door investeerders van buiten de EU. President Hoyer zegt hierover: “Dankzij een groot netwerk aan klanten in het bedrijfsleven van Europa kan de EIB effectief steun bieden aan de internationalisatie van de Europese economie en daarmee de productiviteit, groei en werkgelegenheid stimuleren. De EIB heeft een solide sectorexpertise waarvan zowel de partnerlanden als de EU belangrijk voordeel kunnen genieten.”

Gedurende 2012 heeft de EIB haar uitstekende kredietstatus weten te behouden; zij profiteerde vooral van haar zorgvuldige kredietbeleid en een zeer gedegen risicobeheer. Haar totale vermogen bedroeg ultimo 2012 508 miljard euro; daarmee was de EIB de grootste multilaterale financier.  De solvabiliteit van de EIB is met 23,1% nog altijd sterk. Ondanks de instabiele marktomstandigheden kon de Bank 71,3 miljard euro op de internationale kapitaalmarkten opnemen, inclusief voorfinanciering voor 2013. Volgens President Hoyer blijft de Bank “veel aandacht schenken aan de kwaliteit van haar balanspositie. De kwaliteit van onze kredietportefeuille is, naast ons conservatieve risicobeheer, voor de Bank en haar investeerders van groot belang.”

Noot voor de redactie:

De Europese Investeringsbank Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). De EIB is de instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie; haar kapitaal is volledig in handen van de lidstaten. De Bank stelt langlopende financiering ter beschikking voor gezonde investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Binnen de Groep specialiseert het EIF zich in het verstrekken van risicofinancieringen aan kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa. Het kapitaal van het EIF wordt gehouden door de EIB, de Europese Commissie en een groot aantal financiële instellingen uit de publieke en private sector. In 2012 ging het EIF 1,4 miljard euro aan kapitaalverplichtingen aan; een record. Dankzij de katalyserende werking die hiervan uitging, kon ruim 7 miljard euro worden aangetrokken van andere investeerders. Daarnaast verstrekte het EIF 1,2 miljard euro aan garanties en effectiseringstransacties, waarmee voor 5,2 miljard euro aan nieuwe kredietportefeuilles voor het MKB werd gestimuleerd.

De PowerPoint-presentatie van de President is te verkrijgen via www.eib.org/press

Perscontacten:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; mob.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; mob.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org; mob.: (+0032) 47 96 505 88

Secretariaat perskantoor: e-mail: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Voor algemene vragen:

EIB Infodesk

E-mail: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar