Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

2013. február 28

Az EBB fokozza hitelezési tevékenységét az európai gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés érdekében

2013. február 28. - Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Európai Unió tartós pénzügyi és gazdasági válságával jellemezhető rendkívüli időszakban rendkívüli válaszlépést tesz. Az EBB csoport jelentősen fokozza hitelezési tevékenységét a 2013-2015 közötti időszakban, amivel az európai gazdasági növekedés ismételt beindulását kívánja támogatni. Az Unió bankja további 60 milliárd euróval szándékozik elősegíteni a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést a következő három évben, így éves hitelezési volumene eléri majd a 65-70 milliárd eurót. Erre a lépésre a tagállamok 2012. évi döntését követően kerül sor, amelynek értelmében az EBB jegyzett és befizetett tőkéjét 10 milliárd euróval növelik. Werner Hoyer, az EBB elnöke a következőket mondta. „Tavaly az EBB alapvetően változtatta meg működésének irányvonalát: a meghirdetett pro-ciklikus politikát anti-ciklikus váltotta fel. Készen állunk arra, hogy évi 40%-kal növeljük hitelezési tevékenységünket a 2013-2015 közötti időszaktól, ami nem mindennapi lépésnek számít a mostani rendkívüli időszakot átélő Európában. Az Unió bankja jelentősen és kézzelfoghatóan járul hozzá a jelenlegi válság leküzdéséhez.” A további EBB-hitelek várhatóan akár 180 milliárd euró értékű projekt, közöttük a köz- és a magánszféra beruházásainak megkezdését teszik lehetővé, amelyekben a legfontosabb elem az innováció, a források elérhetősége a KKV-k számára, a forráshatékonyság és a stratégia. Hoyer elnök úr a következőket mondta: „Az innovációs és tudásberuházások nélkülözhetetlenek Európa termelékenységének növeléséhez, segítik a versenyképesség fennmaradását és a jövő munkahelyeinek kialakítását.”

2012 folyamán az EBB 52,2 milliárd euró új hitelre írt alá szerződést több mint 60 országban. 44,8 milliárd euró finanszírozott európai uniós, 7,4 milliárd az Európai Unión kívüli projekteket. Válaszként az EU bizonyos tagállamaira nehezedő súlyos gazdasági kihívásokra, az EU célzott támogatást nyújtott a növekedés és a munkahelyteremtés fő motorjainak, különösen a KKV-knak. A kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatás elérte a 13 milliárd eurót. Meghaladta a 200 000-et azoknak a KKV-knak a száma, amelyek közvetett vagy közvetlen támogatást kaptak az EBB csoport 2012. évi tevékenysége révén. Az Európai Beruházási Alap (EBA), amely – az EBB csoport szakosodott vállalkozásaként – a KKV-k részére biztosít kockázatfinanszírozást, rekordnak számító, 1,4 milliárd euró összegű tőkebefektetésre vállalt kötelezettséget, ami több mint 7 milliárd eurónyi összeg befektetésére ösztönzött további befektetőket is. „2013-ban az EBB csoport igyekszik tovább bővíteni az európai KKV-knak nyújtott segítséget, valamint az értékesítési csatornák és a termékek körét”, mondta Hoyer elnök úr.

A Bank meglévő források, például a strukturális alapok, felhasználásával részesítette egyedi támogatásban azokat az országokat és régiókat, amelyek csak korlátozottan érik el a tőkepiacokat. Ezzel párhuzamosan tanácsadói tevékenysége is markánsabb lett. „Ennek a több lábon állásnak és a tanácsadói kapacitásnak a segítségével tudtunk aktívak maradni azokban az országokban, ahonnan a befektetők már kivonultak vagy ahol nagyon visszafogták üzleti tevékenységüket", mondta Hoyer elnök úr és kiemelte, hogy „az EBB az EU mind a huszonhét, hamarosan 28, tagállamának bankja."

Amint az EU területén kívül folyó hitelezésből látható, az EBB hosszú lejáratú befektetésekkel támogatja az EU külpolitikai prioritásait a Külügyi Szolgálattal, a Bizottsággal és más pénzügyi intézményekkel szoros együttműködésben. Az EBB a helyi magánszektor fejlesztésére, a társadalmi és gazdasági infrastruktúrára és a klímaváltozás hatásainak mérséklésére összpontosítva támogatja a külföldi működőtőke-befektetéseket. Hoyer elnök úr a következőket fűzte hozzá: „Európai vállalati ügyfeleinek kiterjedt hálózata révén az EBB hatékonyan támogatja az EU gazdaságának nemzetköziesítését a termelékenység fokozása, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Széles körű ágazati tapasztalatai révén az EBB számos előnyt biztosít a partnerországnak és az Uniónak egyaránt.”

Az EBB hitelminősítése kitűnő maradt 2012 egészében, ami főként óvatos hitelezési politikájának és körültekintő kockázatkezelésének köszönhető. Az összes eszköz 2012 végén 508 milliárd euró volt, aminek köszönhetően az EBB a legnagyobb multilaterális finanszírozó. Az EBB tőkemegfelelési mutatója is az erőteljesnek mondható 23,1%-os szinten maradt. Változékony piaci körülmények között a Bank 71,3 milliárd euró forráshoz jutott a nemzetközi tőkepiacokon, amelynek része a tárgyévre allokált bizonyos előfinanszírozás is. Hoyer elnök úr a következőket mondta: „A Bank továbbra is kiemelt figyelmet fordít mérlegének minőségére. Hiteleink minősége és konzervatív kockázatkezelésünk alapvető jelentőségű a bank és befektetői részére egyaránt.”

Háttér:

Az Európai Beruházási Bank csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) és az Európai Beruházási Alapból (EBA) áll. Az EBB, amelynek tulajdonosai a tagállamok, az Európai Unió hosszú lejáratú hitelezéssel foglalkozó intézménye. Az EU szakpolitikai irányelveinek előmozdítása érdekében biztosít hosszú lejáratú finanszírozási lehetőségeket gazdaságilag ésszerűen működő beruházásokhoz. Az EBA az európai az EBB csoport szakosodott vállalkozásaként a KKV részére biztosít Európa szerte előnyös kockázatfinanszírozást. Tulajdonosai az EBB, az Európai Bizottság, valamint az állami és magántulajdonú pénzintézetek széles köre. 2012-ben az EBA rekordnak számító 1,4 milliárd euró összegű tőkét juttatott a gazdaságba, ami több mint 7 milliárd euró összeg befektetésére ösztönzött más befektetőket is. Garanciáinak és értékpapírosítási ügyleteinek volumene 1,2 milliárd eurót tett ki, aminek hatására az új KKV-hitelállományok értéke elérte az 5,2 milliárd eurót.

Az elnök PowerPoint-prezentációja a www.eib.org/press oldalon tekinthető meg.

Sajtókapcsolatok:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; mob.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; mob.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org; mob.: (+0032) 47 96 505 88

Sajtótitkárság: e-mail: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Általános kérések:

EIB Infodesk

E-mail: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar