Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28. veebruar 2013

EIP suurendab laenuandmist majanduskasvu ja töökohtade loomiseks Euroopas

28. veebruar 2013. Euroopa Investeerimispank (EIP) reageerib Euroopa Liidu kestva finants- ja majanduskriisi eriolukorras erakorraliselt. EIP Grupp suurendab aastatel 20132015 oma laenuandmist oluliselt, et toetada majanduskasvu taastumist Euroopas. ELi pank annab järgneva kolme aasta jooksul täiendavalt laenu 60 miljardit eurot, et edendada kestlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist. Seejärel ulatub aastane laenumaht 6570 miljardi euroni. See järgib liikmesriikide 2012. aasta otsust suurendada EIP sissemakstud kapitali 10 miljardi euro võrra. EIP president Werner Hoyer kommenteeris: „Eelmisel aastal suutis EIP oma tegevussuunda radikaalselt muuta, minnes programmeeritud tsükliliselt kursilt üle vastutsüklilisele kursile. Oleme nüüd valmis täitma võetud lubadust suurendada oma laenuandmist aastatel 20132015 40% võrra aastas ning seega teha erakorralise jõupingutuse praeguses Euroopa eriolukorras. ELi pank annab olulise ja reaalse panuse kriisist üle saamiseks.” Eeldatavasti algatavad EIP täiendavad laenud projekte väärtusega kuni 180 miljardit eurot, sealhulgas riiklikke ja erainvesteeringuid, mis keskenduvad innovatsioonile, VKEde rahastamisvõimalustele, ressursitõhususele ja strateegilistele infrastruktuuridele. President Hoyer märkis: „Investeerimine innovatsiooni ja oskustesse on Euroopa tootlikkuse jaoks otsustava tähtsusega ning aitab tagada konkurentsivõime ja töökohad tulevikus.”

2012. aastal sõlmis EIP uusi laenulepinguid 60 riigis 52,2 miljardi euro ulatuses. 44,8 miljardit eurot eraldati projektidele Euroopa Liidus ja 7,4 miljardit eurot projektidele väljaspool. Pidades silmas raskeid majanduslikke katsumusi, millega mõni ELi riik peab toime tulema, andis EIP sihipärast toetust põhilistele majanduskasvu ja tööhõive edasiviijatele, eelkõige VKEdele. Toetus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ulatus 13 miljardi euroni. EIP Grupi tegevuse kaudu sai 2012. aastal otsest või kaudset toetust üle 200 000 VKE. VKEde riski finantseerimisele spetsialiseerunud EIP Grupi haru Euroopa Investeerimisfond (EIF) võttis omakapitali kohustusi rekordmahus 1,4 miljardit eurot, millega kaasati üle 7 miljardi euro täiendavatelt investoritelt. „2013. aastal püüab EIP Grupp suurendada oma toetust VKEdele Euroopas veelgi ja laiendada jaotuskanaleid, et pakkuda suuremas valikus tooteid,” ütles president Hoyer.

Pank andis ka eritoetust riikidele ja piirkondadele, mille juurdepääs kapitaliturgudele on piiratud, võimaldades selliste olemasolevate ressursside nagu struktuurifondid finantsvõimendust, ning täiustas samal ajal oma nõustamistegevust. „Tänu oma integreerimis- ja nõustamisvõimele oleme endiselt tegevad riikides, kus teised investorid on juba turult lahkunud või vähendavad drastiliselt oma tegevusmahtu”, ütles president Hoyer. Ta rõhutas: „EIP on ELi kõigi 27 – peatselt 28 – liikmesriigi pank.”

Laenuandmine väljaspool ELi kinnitab EIP toetust ELi välisprioriteetidele. See toimub pikaajaliste investeeringute kaudu tihedas koostöös Euroopa välisteenistuse ja komisjoniga ning teiste finantsasutustega. EIP keskendub kohaliku erasektori arendamisele, sotsiaal- ja majandusinfrastruktuurile ja kliimamuutuse leevendamisele ning toetab välisotseinvesteeringuid. President Hoyer kommenteeris: „EIP oma suure ärikliendivõrgustikuga Euroopas toetab efektiivselt ELi majanduse rahvusvahelisele tasemele viimist, et edendada tootlikkust, majanduskasvu ja töökohti. Oma ulatusliku asjatundlikkusega sektoris toob EIP olulist kasu nii partnerriigile kui ka ELile.”

EIP säilitas kogu 2012. aasta vältel suurepärase krediidipositsiooni, mille puhul tuli kasuks eelkõige hästi läbimõeldud laenupoliitika ja usaldusväärne riskijuhtimine. 2012. aasta lõpu seisuga olid panga varad kokku 508 miljardit eurot, mis tegi EIPst suurima mitmepoolse finantseerija. EIP kapitali adekvaatsuse määr püsis kindla 23,1% tasemel. Väga ebastabiilsetes turutingimustes kogus pank rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt 71,3 miljardit eurot, tagades ka osalise eelfundeerimise jooksvaks aastaks. President Hoyer märkis: „Pank jälgib endiselt pingsa tähelepanuga oma bilansi kvaliteeti. Meie laenuportfelli kvaliteet ja konservatiivne riskijuhtimine on panga ja tema investorite jaoks eluliselt tähtsad.”

Märkus kirjastajale:

Euroopa Investeerimispanga Grupi moodustavad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF). EIP on pikaajalisi laene pakkuv Euroopa Liidu institutsioon, mille omanikud on liikmesriigid. Pank pakub pikaajalist rahastamist usaldusväärseteks investeeringuteks, et aidata saavutada ELi poliitikaeesmärke. EIF on kogu ELis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete riski finantseerimisele spetsialiseerunud EIP Grupi haru. Selle aktsionärid on EIP, Euroopa Komisjon ning laias valikus avaliku ja erasektori finantsasutusi. 2012. aastal võttis EIF omakapitali kohustusi rekordmahus 1,4 miljardit eurot, millega kaasati üle 7 miljardi euro täiendavatelt investoritelt. EIF eraldas ka 1,2 miljardit eurot tagatiste ja väärtpaberistamistehingute jaoks, stimuleerides uusi VKE-laenuportfelle väärtusega 5,2 miljardit eurot.

Presidendi ettekande slaidiesitlus on kättesaadav aadressil www.eib.org/press

Pressiteave:

Rainer Schlitt: e-post: r.schlitt@eib.org; mob: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-post: s.parisse@eib.org; mob: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-post: c.roche@eib.org; mob: (+0032) 47 96 505 88

Pressibüroo sekretariaat: e-post: press@eib.org; tel: (+352) 43 79 – 21000; faks: (+352) 43 79 – 61000

Üldküsimused

EIP infolaud

E-post: info@eib.org; tel: (+352) 43 79 – 22000; faks: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar