Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28. februar 2013

EIB øger långivningen til vækst og jobskabelse i Europa

28. februar 2013 - Den Europæiske Investeringsbank (EIB) reagerer med ekstraordinære foranstaltninger på usædvanlige tider i den aktuelle finansielle og økonomiske krise i Den Europæiske Union. EIB-Gruppen vil øge sin långivning betydeligt i perioden 2013-2015 for at få gang i væksten igen i Europa. EU's bank vil yde lån på yderligere 60 mia. EUR over de næste tre år for at fremme bæredygtig vækst og jobskabelse. Herved kommer den årlige långivning op på 65-70 mia. EUR, hvilket er i overensstemmelse med den afgørelse, som medlemsstaterne traf i 2012 om at forhøje EIB's indbetalte kapital med 10 mia. EUR. EIB's formand, Werner Hoyer, udtaler i denne forbindelse: "Sidste år lykkedes det EIB at foretage grundlæggende ændringer af Bankens strategi, fra en planlagt konjunkturbestemt til en konjunkturudjævnende strategi. Vi er nu parate til at øge vores långivning med 40 % om året i perioden 2013-2015 og hermed gøre en ekstraordinær indsats i disse usædvanlige tider i Europa. EU's bank vil yde et betydeligt, konkret bidrag til at overvinde den aktuelle krise." Det forventes, at den ekstra EIB-långivning vil igangsætte projekter af en værdi på op til 180 mia. EUR, der omfatter private og offentlige investeringer med fokus på innovation, SMV'ers adgang til finansiering, ressourceeffektivitet og strategisk infrastruktur. Werner Hoyer udtaler: "Investeringer i innovation og kompetencer er af afgørende betydning for produktiviteten i Europa og vil medvirke til at sikre konkurrenceevne og arbejdspladser i fremtiden.

I 2012 indgik EIB nye låneaftaler for 52,2 mia. EUR i over 60 lande. De 44,8 mia. EUR blev ydet til projekter i Den Europæiske Union og 7,4 mia. EUR til projekter uden for EU. For at imødegå de svære økonomiske udfordringer, som nogle EU-lande står over for, ydede EIB målrettet støtte til vigtige drivkræfter for vækst og beskæftigelse, især SMV'er. Støtten til små og mellemstore virksomheder nåede op på 13 mia. EUR. Over 200.000 SMV'er modtog direkte eller indirekte støtte gennem EIB-Gruppens virksomhed i 2012. Den Europæiske Investeringsfond (EIF), EIB-Gruppens specialiserede gren for risikofinansieringer til gavn for SMV'er, indgik egenkapitalforpligtelser af et rekordhøjt omfang på 1,4 mia. EUR, som udløste en finansiering på over 7 mia. EUR fra andre investorer. Ifølge Werner Hoyer vil EIB-Gruppen i 2013 tilstræbe at udvide støtten til SMV'er i Europa yderligere og tilføje flere distributionskanaler og produkter til de allerede eksisterende.

Banken ydede også en særlig støtte til lande og regioner, der har begrænset adgang til kapitalmarkederne, ved at geare eksisterende ressourcer som f.eks. strukturfonde, samtidig med at den styrkede sin rådgivningsvirksomhed. Werner Hoyer siger: "Takket være vores muligheder for at kombinere støtten og vores rådgivningskapacitet var vi i stand til at opretholde vores aktivitet i lande, hvor andre investorer allerede har forladt markederne eller skærer voldsomt ned på deres forretninger". Han understregede samtidig, at EIB er alle 27 – snart 28 – EU-landes bank.

Långivningen uden for EU understøtter EIB's støtte til EU's udenrigspolitiske prioriteter via langsigtede investeringer i tæt samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen samt andre finansielle institutioner. EIB fokuserer på udviklingen af den lokale private sektor, på social og økonomisk infrastruktur og afbødning af klimaforandringer samt støtter udenlandske direkte investeringer. Werner Hoyer har følgende kommentar: "Med sit store netværk af virksomhedskunder i Europa yder EIB en effektiv støtte til internationaliseringen af EU's økonomi for at fremme produktiviteten, væksten og beskæftigelsen. Med sin omfattende ekspertise på området skaber EIB's virksomhed store fordele for både partnerlandet og EU."

EIB opretholdt en fremragende kreditværdighed i hele 2012, som især var resultat af en fornuftig udlånspolitik og en sund risikostyring. De samlede aktiver udgjorde 508 mia. EUR pr. ultimo 2012, hvilket gjorde EIB til den største multilaterale finansieringskilde. EIB's kapitaldækning var fortsat solid, på 23,1 %. Under volatile markedsforhold rejste Banken 71,3 mia. EUR på de internationale kapitalmarkeder. En del heraf udgjorde præfinansiering for indeværende år. Werner Hoyer udtaler: "Banken vil fortsat være meget opmærksom på kvaliteten af dens balance. Kvaliteten af vores udlånsportefølje og vores forsigtige risikostyring er meget vigtig for Banken og dens investorer."

Note til redaktionen:

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). EIB, som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. EIF er det organ i Gruppen, der er specialiseret i at stille risikofinansiering til rådighed til små og mellemstore virksomheder i Europa. Fonden ejes af EIB, Europa-Kommissionen og en lang række offentlige og private finansielle institutioner. I 2012 indgik EIF egenkapitalforpligtelser af et rekordhøjt omfang på 1,4 mia. EUR, som udløste en finansiering på over 7 mia. EUR fra andre investorer. Desuden ydede den 1,2 mia. EUR i garantier og securitisationsforretninger og stimulerede nye porteføljer af udlån til SMV'er af en værdi på 5,2 mia. EUR.

Formandens PowerPoint-præsentation findes på www.eib.org/press

Pressekontakt:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; mob.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; mob.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org; mob.: (+0032) 47 96 505 88

Pressekontorets sekretariat: e-mail: press@eib.org; tlf.: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Generelle spørgsmål:

EIB's infoskranke

E-mail: info@eib.org; tlf.: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar