Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

28. února 2013

EIB zvyšuje úvěry na podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě

28. února 2013 - Evropská investiční banka (EIB) reaguje mimořádně na výjimečné situace během pokračující finanční a hospodářské krize v Evropské unii. V období let 2013-2015 skupina EIB podstatně rozšíří své úvěrové aktivity, aby podpořila obnovení růstu v Evropě. V průběhu následujících tří let poskytne banka EU na podporu udržitelného růstu a zaměstnanosti dodatečné úvěry ve výši 60 mld. EUR a roční objem úvěrů EIB se zvýší na 65 až 70 mld. EUR. Je to důsledek rozhodnutí členských států zvýšit splacený základní kapitál EIB o 10 mld. EUR, které bylo přijato v roce 2012. Prezident EIB Werner Hoyer v této souvislosti poznamenal: „V loňském roce EIB zásadně změnila svůj kurz: přešla od zohledňování očekávaných cyklických výkyvů ke stabilizační politice. Nyní jsme připraveni v období let 2013-2015 zvýšit své úvěrové aktivity o 40 % ročně a takto vynaložit mimořádné úsilí v této pro Evropu obtížné době. Banka EU významně a hmatatelně přispěje k překonání současné krize." Očekává se, že dodatečné úvěry EIB umožní zahájení projektů v hodnotě až 180 mld. EUR (včetně soukromých a veřejných investic) s důrazem na inovace, přístup MSP ke zdrojům financování, hospodárné využívání zdrojů a strategickou infrastrukturu. Prezident Werner Hoyer prohlásil: „Investice do inovací a dovedností mají zásadní význam pro zvýšení produktivity v Evropě a v budoucnosti pomohou zajistit konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst.“

V průběhu roku 2012 podepsala EIB nové smlouvy o poskytnutí úvěrů ve více než 60 zemích v objemu 52,2 mld. EUR. Částka 44,8 mld. EUR byla poskytnuta na projekty v Evropské unii a částka 7,4 mld. EUR na projekty mimo EU. EIB reagovala na vážné hospodářské problémy, kterým čelí některé země EU, a poskytla cílenou podporu klíčovým hnacím silám růstu a zaměstnanosti, zejména malým a středním podnikům. Podpora pro malé a střední podniky činila 13 mld. EUR. V roce 2012 získalo díky aktivitám skupiny EIB přímou či nepřímou podporu více než 200 000 MSP. Evropský investiční fond (EIF), subjekt skupiny EIB specializující se na poskytování rizikového kapitálu ve prospěch MSP, se angažoval formou majetkových účastí v rekordní výši 1,4 mld. EUR, čímž zmobilizoval více než 7 mld. EUR od dalších investorů. „V roce 2013 se bude skupina EIB snažit svoji podporu MSP v Evropě dále zvýšit a současně rozšířit své distribuční kanály a škálu svých produktů,“ řekl prezident Werner Hoyer.

Banka také poskytovala zvláštní podporu zemím a regionům s omezeným přístupem na kapitálové trhy, a to tím, že posilovala stávající zdroje, např. zdroje ze strukturálních fondů, a současně rozšiřovala svoji poradenskou činnost. „Toto kombinování zdrojů a poradenství nám umožnilo nadále působit v zemích, kde investoři již trhy opustili nebo své podnikání podstatně omezují,“ řekl Prezident Werner Hoyer, který zdůraznil, že „EIB je bankou pro všech 27 - brzy 28 - členských států EU“.

Poskytování úvěrů EIB mimo EU formou financování dlouhodobých investic podporuje priority vnější politiky EU, a to v úzké spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a Komisí, jakož i s dalšími finančními institucemi. EIB se zaměřuje na rozvoj místního soukromého sektoru, na sociální a hospodářskou infrastrukturu a na zmírňování změny klimatu a podporuje přímé zahraniční investice. Prezident Werner Hoyer k tomu podotkl: „Vzhledem ke své rozsáhlé síti korporátních klientů v Evropě podporuje EIB aktivně internacionalizaci hospodářství EU a tím stimuluje produktivitu, růst a zaměstnanost. EIB má bohaté odvětvové znalosti a zkušenosti, a proto přináší značný prospěch nejen partnerské zemi, ale také EU.“

EIB si během celého roku 2012 udržela špičkový úvěrový rating, zejména díky obezřetné úvěrové politice a řádnému řízení rizik. Celková aktiva ke konci roku 2012 činila 508 mld. EUR, což znamená, že EIB je největším mnohostranným subjektem financování. Kapitálová přiměřenost EIB zůstala vysoká a činila 23,1 %. V nestálých tržních podmínkách získala banka na mezinárodních kapitálových trzích 71,3 mld. EUR, včetně určitého předfinancování pro běžný rok. Prezident Werner Hoyer prohlásil: „Banka bude i nadále věnovat velkou pozornost kvalitě své rozvahy. Kvalita našeho úvěrového portfolia a naše obezřetné řízení rizik mají pro banku a její investory rozhodující význam.“

Poznámka pro redakci:

Skupina Evropské investiční banky se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a Evropského investičního fondu (EIF). EIB je institucí dlouhodobého financování Evropské unie a jejími akcionáři jsou členské státy EU. Poskytuje dlouhodobé zdroje financování na životaschopné investice přispívající k dosažení cílů politik EU. EIF se v rámci skupiny EIB specializuje na poskytování rizikového kapitálu MSP v celé Evropě. Jeho akcionáři jsou EIB, Evropská komise a celá řada veřejných a soukromých finančních institucí. V roce 2012 dosáhla jeho angažovanost formou majetkových účastí rekordní výše 1,4 mld. EUR, čímž zmobilizoval více než 7 mld. EUR od dalších investorů. Pokud jde o záruční a sekuritizační transakce, jeho angažovanost činila 1,2 mld. EUR a stimulovala nové úvěry pro MSP v objemu 5,2 mld. EUR.

Prezentace prezidenta EIB v programu PowerPoint je k dispozici na www.eib.org/press

Kontakt s tiskem:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; mobilní tel.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; mobilní tel.: (+352) 621 45 91 59;

Christof Roche: e-mail: c.roche@eib.org; mobilní tel: (+32) 47 96 505 88

Sekretariát tiskového odboru: e-mail: press@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Obecné dotazy:

Infodesk EIB

E-mail: info@eib.org; tel.: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar