Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

PRESSMEDDELANDE

BEI/13/22

Luxemburg, den 14 februari 2013

EIB stöder utvecklingen av Stockholms tunnelbana med ett lån på 3,5 miljarder kronor

Europeiska investeringsbankens president, Werner Hoyer, kommer att underteckna ett låneavtal på 3,5 miljarder kronor (cirka 400 miljoner euro) imorgon med Stockholms Läns Landsting för utvecklingen av tunnelbanans Röda linje. Under det officiella besöket till Sverige kommer Werner Hoyer och EIB:s vicepresident Jonathan Taylor att också träffa medlemmar av regeringen: utrikesministern Carl Bildt, finansministern Anders Borg och EU-ministern Birgitta Ohlsson.

EIB:s president Werner Hoyer kommenterar: "EIB är starkt engagerad i att främja skapandet av hållbara städer och projekt som förbättrar kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet. Moderniseringen av Stockholms tunnelbana är ett sådant projekt och vi välkomnar särskilt avtalet med Stockholms Läns Landsting, då projektet kommer att ge en pålitlig, effektiv och snabb kollektivtrafik".

Med hjälp av EIB-lånet kommer moderna tåg att köpas in och det befintliga signalsystemet kommer att ersättas med ett radiokommunikationsbaserat signalsystem. Dessutom kommer en ny underjordisk depå i Norsborg att byggas och den befintliga Nybodadepån kommer att upprustas för att underhålla den nya vagnparken. Uppgraderingen av den röda tunnelbanelinjen kommer inte enbart att förbättra servicenivån, men också tillfredställa Stockholms växande befolknings ökade behov i framtiden.

Då EIB är inriktad på miljövänliga tunnelbanetjänster, kommer de nya tunnelbanefordonen att utformas så att energiförbrukningen och bullret minimeras. Moderniseringen av tunnelbanan kommer att främja en övergång från privatbilism till kollektivtrafik, och på så sätt bidra till minskade utsläpp från personbilstrafiken.

EIB:s stöd kommer också att skapa nya arbetstillfällen i och med att den ökade servicenivån på den uppgraderade tunnelbanelinjen kommer att kräva fler tunneltågförare.

Under förra året tillhandahöll banken närmare 400 miljoner euro till hållbara transportprojekt i Sverige. EIB stödde utbyggnaden av spårvägen Tvärbanan mellan Alvik och Solna, inköp av tillhörande ny vagnpark och byggandet av en ny depå i Ulvsunda. Banken beviljade dessutom ett lån för inköp av 17 elektriska och 3 dieseldrivna tåg, vilket kommer att förbättra passagerarservicen i Västra Götalandsregionen.

Bakgrundsinformation:

EIB är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av dess medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

Presskontakt:

Alicja Chytla, a.chytla@eib.org, tel: +352 4379 88233

EIB:s webbplats www.eib.org/press – Pressavdelningen: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar