Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

BASIN BÜLTENİ

BEI/13/221

Lüksemburg, 10 Aralık 2013

TÜRKİYEDE YEREL TOPLULUKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN 150 MİLYON EURO'LUK YENİ AYB DESTEĞİ

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), yerel toplulukların sürdürülebilirliğine katkı yapacak yatırımlara ağırlık verilmek suretiyle KOBİ'lerin ve orta düzey sermayeli şirketlerin küçük ve orta ölçekli yatırımlarını desteklemek için Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye 150 milyon EURO kredi sağlıyor. Sözkonusu yatırımlar enerji verimliliği, çevre, doğal afetlere karşı koruma, sağlık ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanısıra hukuken gerekli güvenlik yükümlülükleri alanlarında gerçekleştirilebilecek.

Bu yeni AYB operasyonu vesilesiyle Türkiye'den sorumlu AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom, şu açıklamayı yaptı: "AYB, İşbank ile üçüncü kredi anlaşmasının imzalanmasıyla iki kurumumuz arasında kurulan sıkı işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duymaktadır. Bu yeni finansman kolaylığını, Avrupa Birliği'nin bankası sıfatıyla yerel toplulukların sürdürülebilirliği yararına temin ediyoruz. Girişimimiz, İşbank ile oluşturulan ortaklığın sinerjisiyle daha da geniş bir etki yapacaktır. İşbank ile yeni oluşturduğumuz Yerel Toplulukların Sürdürülebilirliğine Yönelik Kolaylığımız, Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İşbank'ın Türk şirketlerinin sürdürülebilir büyümesini teşvik etme taahhüdünü daha da güçlendirecektir. Sürdürülebilir yatırımlarda aktif bir politika izleyen KOBİ'lere ve Orta Düzey Sermayeli Şirketlere kredi sağlayacak bu yeni kolaylık, AB ile Türk şirketlerinin çevre ve sosyal sorumluluk alanlarındaki yakınlaşmasına katkı yapacaktır. Bu anlaşmayla AYB ve İşbank, Türkiye ekonomisinin ve büyüme potansiyelinin temel bir unsurunu oluşturan ülke KOBİ'lerinin ulaşılabilirliğini ve olgunluğunu pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Arka plan bilgileri

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Üye Devletlerin sahibi olduğu ve uzun vadeli kredi veren Avrupa Birliği kredi kuruluşudur. AB politika hedeflerine katkıda bulunma amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar.

Basın yetkilisi

Helen Kavvadia, e-posta: kavvadia@eib.org, tel.: +352 4379 84486, gsm +352 691 286 017

İnternet Sitesi: www.eib.org/press - Basın Bürosu: +352 4379 21000 press@eib.org


Side Bar