Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

PERSBERICHT

BEI/13/21

14 februari 2013

De Europese Investeringsbank benoemt Ben Knapen tot vertegenwoordiger in Brussel

De Europese Investeringsbank heeft Ben Knapen benoemd in een nieuwe functie als vertegenwoordiger van de bank in Brussel, teneinde een sterkere betrokkenheid met institutionele en politieke partners te realiseren. Met behulp van de door Ben Knapen eerder opgedane ministeriële ervaring op het gebied van buitenlandse zaken, Europa en ontwikkelingsbeleid kan de effectieve betrokkenheid van de Europese Investeringsbank als Europese instelling voor langlopende kredieten aanzienlijk worden versterkt.

De EIB is verheugd Ben Knapen aan te kunnen trekken als hoofd van haar kantoor in Brussel en als vertegenwoordiger van de EU-instellingen. Ben Knapen brengt voor de vervulling van zijn nieuwe functie een schat aan ervaring met zich mee op het gebied van Europees beleid, beschikt over een netwerk binnen de EU-instellingen en zal waardevolle bijdragen kunnen gaan leveren aan onze samenwerking met deze instellingen. Door zijn vroegere ervaring op het gebied van Europese en mondiale economische en politieke zaken alsmede zijn vroegere functie als vooraanstaand journalist zal hij een belangrijke rol kunnen spelen bij de versterking van de bijdrage die de EIB als Europese instelling voor langlopende kredieten levert bij de aanpak van de investeringsbehoeften in Europa en daarbuiten. Uit de benoeming blijkt hoezeer de rol van de bank is versterkt door het recente besluit tot een aanzienlijke verhoging van de kredietverlening, dat unaniem wordt ondersteund door de EU-lidstaten. Mijn collega's en ik verheugen ons op de nauwe samenwerking met Ben in deze nieuwe functie”, aldus President Werner Hoyer van de Europese Investeringsbank.

“De Europese Investeringsbank vervult een essentiële functie bij de verwezenlijking van innovatie, werkgelegenheid en groei via langlopende investeringen in Europa en daarbuiten, en ik ben zeer vereerd hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen. De EIB kan voortbouwen op haar sterke reputatie en de samenwerking uitbouwen met de andere EU-instellingen, lidstaten, Europese partners, zakelijke groepen en de belangrijkste stakeholders. Ik zie ernaar uit dit in samenwerking met mijn nieuwe collega’s mogelijk te maken”, aldus Ben Knapen.

Voordat hij toetrad tot de Europese Investeringsbank was Ben Knapen als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor Nederland verantwoordelijk voor Europese samenwerking en internationale ontwikkeling; daarnaast was hij lid van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid alsmede hoogleraar. Ben was tevens buitenlandcorrespondent in Europa en Zuidoost-Azië, buitenlandredacteur en hoofdredacteur van NRC Handelsblad, directeur corporate communicatie van Philips en bestuurslid van een uitgeverij.

Perscontact:

Richard Willis, +352 621 555 758, willis@eib.org

Website: www.eib.org/press - Persbureau: +352 4379 21000 – press@eib.org

Noot voor de redactie:

Europese Investeringsbank:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende kredieten van de Europese Unie. De EU-lidstaten zijn de aandeelhouders van de EIB. De EIB heeft als taak het bevorderen van de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie door langlopende financiering beschikbaar te stellen voor gezonde investeringen.


Side Bar