Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

BASIN BÜLTENİ

BEI/13/207

Lüksemburg, 3 Aralık 2013 Pazartesi

Türkiyede iklim eylemi için 150 milyon EURO'luk yeni AYB desteği

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'de iklim eylemine verdiği desteği, 2014-2015 döneminde ormanların rehabilitasyonu, ağaçlandırma ve erozyon denetimi faaliyetleri için aktardığı 150 milyon Euro'luk krediyle yeniliyor.

Bu, Aralık 2012'de imzalanan 100 milyon EURO'luk operasyonun ardından AYB'nin Türkiye'deki bu türden bir takip desteği ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başarıyla yürütülüyor. Yeni operasyon, orman yönetimi kalitesinin artırılmasına daha fazla ağırlık vermek suretiyle daha öncekini ileriye taşıyor. Türkiye topografyasından, ikliminden, toprak tipinin riske açık olmasından ve meralık alanları ile ormanlarının aşırı istismar edilme eğiliminden ötürü dünyada erozyona en çok eğilimli ülkelerden biridir. Ağaçlandırma ve erozyon denetimi faaliyetlerini destekleyecek olan bu yeni operasyon, Türkiye'de iklim değişikliğinin hafifletilme sinin ve uyarlanmasının yanısıra doğal kaynak yönetimine de katkıda bulunarak ekonomik büyümeye ve istikrara zemin oluşturmaktadır. Orman kalitesinde iyileşme, toprak ve su kaynaklarının korunması ile birlikte enerji üretimi için daha fazla tomruk ve biyo-yakıt temin edilmesi dahil muhtelif çevre avantajları sağlayacaktır.

Yeni AYB finansmanının, 155,600 hektar alanda erozyon denetimi faaliyetlerini, 110,000 hektar bozuk orman alanının rehabilitasyonunu ve 80,000 hektarlık alanın ağaçlandırılmasını kapsaması beklenmektedir. Aynı zamanda bu çalışmaların gerçekleştirilmesine ve orman yönetimi kalitesinde iyileştirmelerin kolaylaştırılmasına yönelik teçhizat ve tesis yatırımlarının yapılmasını da kapsayacaktır. Faaliyetler ülke genelinde yürütülerek özellikle Anadolu yarımadasının erozyona en çok eğilimli bölgelerine ağırlık verilecektir.

Arkaplan bilgileri

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Üye Devletlerin sahibi olduğu ve uzun vadeli kredi veren Avrupa Birliği kredi kuruluşudur. AB politika hedeflerine katkıda bulunma amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar.

Basın irtibat yetkilisi

Helen Kavvadia, kavvadia@eib.org, tel.: +352 4379 84486

İnternet Sitesi: www.eib.org/press - Basın bürosu: +352 4379 21000 press@eib.org


Side Bar