Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

BEI/13/175

Λευκωσία / Λουξεμβούργο, 8 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΤΕπ εγκρίνει ποσό 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την Κύπρο, το οποίο θα επιτρέψει στην Τράπεζα να στηρίξει τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου με ποσό μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Το καινοτόμο αυτό μέσο ανακοινώθηκε σήμερα στη Λευκωσία σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer και ο αρμόδιος για την Κύπρο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Hoyer δήλωσε: «Η θέσπιση αυτού του προγράμματος στην Κύπρο αποτελεί ένα έκτακτο μέτρο που λάβαμε για να αναζωογονήσουμε τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Ύστερα από τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο πρωτοεφαρμόσαμε στην Ελλάδα πριν από 5 μήνες, το μεταφέραμε ταχύτατα και στην Κύπρο, για να στηρίξουμε τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των εγχώριων επιχειρήσεων σε μια περίοδο κατά την οποία οι ξένες τράπεζες αναδιπλώνονται. Η παρουσία μας εδώ σήμερα υπογραμμίζει τη θέληση της ΕΤΕπ να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και οι συνομιλίες μας με τον Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Θα εξακολουθήσουμε να επενδύουμε στην Κύπρο στις σημερινές αντίξοες οικονομικές συνθήκες, και συμμεριζόμαστε τον πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης να επιτύχει την ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και παράλληλα να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είμαστε βέβαιοι ότι η Κύπρος μπορεί να το επιτύχει».

Η ΕΤΕπ, της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται παραδοσιακά στη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με ευνοϊκούς όρους, πρόσθεσε στα προϊόντα της αυτό το μέσο στήριξης πιστώσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και το πρωτοεφάρμοσε στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2011. Στόχος του είναι να μετριάσει τους κινδύνους συναλλαγής και τους συστημικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ξένες τράπεζες οι οποίες ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εμπορικών ροών με την Κύπρο και να προωθήσει μια ανάκαμψη στηριζόμενη στις εξαγωγές με βασικό κινητήριο μοχλό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις σε εμπορικές τράπεζες για πράξεις χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών· οι εγγυήσεις αυτές αναμένεται να στηρίζουν όγκο συναλλαγών της τάξεως των 300-450 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το 2012 οι δανειακές συμβάσεις που υπέγραψε η Τράπεζα περιλάμβαναν 130 εκατ. ευρώ για μια νέα μονάδα στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Βασιλικού, που ενισχύει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, 60 εκατ. ευρώ για το αποχετευτικό δίκτυο της Λεμεσού και 200 εκατ. ευρώ για σημαντικά έργα υποδομής. Τον Μάιο 2013 η ΕΤΕπ υπέγραψε ένα παρόμοιο δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ. Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Κύπρο κατά την τελευταία πενταετία ανήλθαν συνολικά σε 1,3 δισ. ευρώ. Το 80% περίπου του ποσού αυτού κατευθύνθηκε στους στρατηγικής σημασίας τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει τα περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής και ενεργειακά έργα στην Κύπρο, όπως δρόμους, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

  1. Ενημερωτική σημείωση

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να προάγει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.

  1. Επαφές με τον Τύπο

Ελένη Καββαδία, kavvadia@eib.org, τηλ.: +352 4379 84486

Δικτυακός τόπος: www.eib.org/press - Γραφείο Τύπου: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar