Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

PRESSMEDDELANDE

BEI/13/174

Luxemburg den 8 november 2013

Svenska små och medelstora företag får ökat stöd från EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ett lån på 350 miljoner kronor (cirka 40 miljoner euro) till Sparbanken Öresund för finansiering av små och medelstora företag i Skåne.

Lånet från EIB ska bidra till tillväxt och utveckling av små och medelstora företag genom att minska de totala finansieringskostnaderna och erbjuda långsiktig finansiering som annars inte skulle vara tillgänglig för den här sektorn. Stödet från EIB väntas också bidra till sysselsättning för ungdomar i regionen eftersom det ska finansiera små och medelstora projekt inom olika ekonomiska sektorer, exempelvis infrastruktur, miljöskydd, forskning, utveckling, energi, hälsa och utbildning.

EIB-gruppen har genom Europeiska investeringsfonden (EIF) en långvarig relation med Sparbanken Öresund. EIF och Sparbanken undertecknade nyligen en garantiöverenskommelse inom riskdelningsinstrumentet som finansieras av Europeiska kommissionen. Sparbanken Öresund kan därmed erbjuda innovativa företag i Sverige tillgång till totalt 300 miljoner kronor (ca 35 miljoner euro) i lånefinansiering under de kommande två åren, med stöd av den garanti på 50 procent som EIF erbjuder.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långfristig finansiering av sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

EIB:s finansiering i Sverige uppgick under 2012 till 1,3 miljarder euro, varav ca 10 procent var öronmärkta för projekt som stöder små och medelstora företag samt medelstora företag.

Presskontakt

Alicja Chytla, a.chytla@eib.org, tel.: +352-4379-88233

EIB:s webbplats www.eib.org/press - Pressavdelningen: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar