Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

BASIN BÜLTENİ

BEI/13/142

Lüksemburg, 24 Eylül 2013

AYB Grubu, AB desteğiyle Türkiye'deki yenilikçi işletmelere destek olmak için Halkbank ile işbirliğine gidiyor

Avrupa Yatırım Bankası Grubu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank) ile kuracağı işbirliğiyle yenilikçi ve araştırma yönelimli küçük ve orta ölçekli işletmeler ile orta düzey sermayeli şirketlere Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle 100 milyon EURO'luk kolaylık sağlayacak.

AYB Grubu'nun iki üyesi - Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) - Avrupa Komisyonu (AK) ile birlikte geliştirilen bir teminat kolaylığını kullanarak bu işlemi tasarladı. Bu yenilikçi işbirliği, Türkiye'de ilk defa kullanılıyor. Sözkonusu işlem, AYB'nin Halkbank'a açtığı bir kredi olarak yapılandırılıyor. Avrupa Komisyonu ile birlikte geliştirilen ve AB'nin finansal desteğini de arkasına alan bir teminat kolaylığı olan Risk Paylaşımı Enstrümanı (RSI) çerçevesinde bu işlem, Halkbank'a kredi-riski sigortası sağlayan AYF teminatıyla güçlendiriliyor.

Bu ortak girişim, Halkbank'ın yenilikçi şirketlere sunduğu kredi şartlarını daha da geliştirecek. Halkbank, KOBİ kredilerinde uygulanan hem karşı teminat gerekliliklerini hem de faiz oranlarını aşağıya çekerek bu avantajları aktarmış olacak. AYB Grubu kolaylığı, daha uzun süreli vadelerin ve cazip fiyatların yanısıra belirsizlik düzeyinin ve yenilikçiliğin gerektirdiği risklerin nispeten yüksek olmasından ötürü finans sektörünün bu gibi şirketlere isteksizce sunduğu finansman erişimini yenilikçi şirketlere de sağlayacak.

Araştırma temelli ve yenilikçi şirketlere odaklanılması, özel sektörün yenilik kapasitesini güçlendirme çabalarına da destek olacak. Halkbank'ın alt-kredilerinin büyüklüğüne bağlı olarak 180 ila 200 yenilikçi şirketin AYB Grubu kolaylığından yararlanması ve böylece özel sektör faaliyetleri ile istihdamında büyüme sağlanması bekleniyor. Ortak AB girişimleri, Türkiye'nin de dahil olduğu ve yenilikçi KOBİ'ler ile küçük ve orta düzey sermayeli şirketlerin finansmana erişimini artıracak olan Yedinci Çerçeve Programı ile destekleniyor.

Editörlere not:

Bu, Türkiye'deki ilk Risk Paylaşımı Enstrümanı (RSI) anlaşmasıdır ve AB ve/veya bu girişim kapsamındaki ülkelerde yer alan yenilikçi işletmelere sunulan toplam kredi finansmanını, 11 ülkede imzalanan 14 teminatla 1 milyar EURO'nun oldukça üzerine taşımaktadır.

RSI kolaylığı, bankaların araştırma, geliştirme veya inovasyon taahhüdünde bulunan ve yatırım finansmanı ve/veya işletme sermayesi arayışında olan KOBİ'ler ile küçük ve orta düzey sermayeli şirketlere 7,5 milyon EURO'ya varan krediler sağlamaya teşvik etmeyi amaçlıyor. RSI, AYF, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Komisyonu'nun ortak bir girişimidir. Yedinci Araştırma ve Teknolojik Gelişim Çerçeve Programı (FP7) çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte ve AYF'nin risk-üstlenme kapasitesini kullanmaktadır. AYB tarafından yönetilen mevcut Risk Paylaşımı Finansman Kolaylığı'nın (RSFF) parçasıdır ve bu kolaylığı tamamlamaktadır.

RSI kolaylığı kapsamında Avrupa Yatırım Fonu (AYF), KOBİ'ler ile küçük ve orta düzey sermayeli şirketlere kredi veren bankalara ve leasing şirketlerine teminat sağlamaktadır. Bu teminat, her bir kredinin bakiye tutarının %50'sini temerrüt üzerine karşılamaktadır. Sayısı 25 civarında olan bankanın pilot aşamada yer almasıyla birlikte yenilikçi KOBİ'ler ile küçük ve orta düzey sermayeli şirketlere aktarılacak olan 2,5 milyar EURO'ya varan toplam kredi hacmine ulaşılmasına imkan tanınması bekleniyor.

Bu çağrı, AB'nin yanısıra aralarında İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, İsrail, Türkiye, Makedonya eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Faroe Adaları ve Moldova'nın da bulunduğu FP7 dahilindeki ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren finans veya kredi kuruluşlarına yöneliktir.

Basın yetkilileri:

AYB: Sn. Helen Kavvadia, Tel.: +352 4379 84486; Mob.: +352 691 286 017; E-posta: kavvadia@eib.org,

İnternet Sitesi: www.eib.org/press - Basın Bürosu: +352 4379 21000 press@eib.org

AYF: David Yormesor, Tel.: +352 42 66 88 346, E-posta: d.yormesor@eif.org


Side Bar