Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

PERSBERICHT

BEI/13/141

19 september 2013

Europese Investeringsbank tekent lening van 230 miljoen euro voor campusvernieuwing bij de Vrije Universiteit van Amsterdam

De Europese Investeringsbank (EIB), het Europese instituut voor langlopende leningen, leent een bedrag van 230 miljoen euro aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, voor de financiering van nieuwe gebouwen en voor herontwikkeling van de campus. Dit is het grootste bedrag dat de EIB ooit heeft geleend aan een universiteit. Met de ondertekening van deze belangrijke steun aan de VU gaat de EIB voor het eerst een overeenkomst aan met het hoger onderwijs in Nederland. Bij de grootschalige herontwikkeling van de VU worden enkele bestaande gebouwen vervangen, worden nieuwe onderwijs en onderzoeksfaciliteiten gebouwd en wordt het hoofdgebouw van de campus verbouwd. De lening met een looptijd van 20 jaar werd vanochtend tijdens een plechtigheid formeel ondertekend.

Investering in hoger onderwijs en onderzoek, zowel in Nederland als in andere landen van Europa, is essentieel voor de toekomstige generaties studenten. De Europese Investeringsbank is verheugd de herontwikkeling van de VU-campus te kunnen steunen. Wij hechter er sterk aan bij te kunnen dragen aan een verhoging van het peil van innovatie en expertise in Nederland,” zegt Pim van Ballekom, als vicepresident van de Europese Investeringsbank verantwoordelijk voor Nederland.

“We zijn verheugd dat de Europese Investeringsbank heeft besloten de universiteit te ondersteunen door de helft van het benodigde bedrag te financieren. De andere helft van de investering zal door de VU zelf worden gedragen. Met deze investering kan de noodzakelijke renovatie en vernieuwing van de Zuidas-campus worden uitgevoerd. De samenwerking met de EIB onderstreept de steun van deze bank aan onze strategische en financiële plannen, waarmee wij ons richten op verbetering van het onderwijs en onderzoek. Dankzij deze nieuwe investering in de VU-campus worden nieuwe faciliteiten gerealiseerd, die essentieel zijn voor maatschappelijk relevant onderwijs en onderzoek van topkwaliteit. Het schept ook de gewenste mogelijkheden voor de VU om met andere instellingen en het internationale bedrijfsleven samen te werken op deze unieke locatie. Hierdoor is deze investering – onder de huidige moeilijke economische omstandigheden – verantwoord, en is deze een belangrijke schakel én stimulans in de verbreding van de Zuidas en versterking van de kennismetropool Amsterdam.” Aldus René Smit, voorzitter van het College van Bestuur van de VU.

Het investeringsprogramma zal bijdragen aan de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten van de VU in Amsterdam. Bij de vervanging en modernisering van de uit de jaren ‘60 en ‘70 daterende campusgebouwen zullen ook nieuwe onderzoeks- en lesgebouwen worden gerealiseerd, waarmee beter aan de eisen van het moderne hoger onderwijs wordt voldaan.

De financiering van de EIB zal vooral worden aangewend voor de bouw van een duurzaam en toonaangevend campusgebouw en een gecombineerd kantoor- en lab-onderzoekscentrum. Daarnaast kan hiermee de levensduur van het hoofdgebouw van de universiteit en de medische voorzieningen worden verlengd en wordt de vernieuwing van het huidige wis- en natuurkundegebouw mogelijk. Bovendien zal het energiecentrum van de VU de EIB-steun gebruiken om de energiecentrale te laten vervangen door een meer efficiënt en duurzaam model. Vorig jaar werd een begin gemaakt met de werkzaamheden voor de herontwikkeling van de campus en de eerste fase wordt naar verwachting eind 2017 afgerond.

In de afgelopen vijf jaar heeft de Europese Investeringsbank ruim 7,3 miljard euro toegekend aan investeringen in infrastructuren en kleine ondernemingen in Nederland. Bekende projecten die onlangs hebben geprofiteerd van substantiële EIB-steun zijn onder andere de verbreding van de A12 tussen Lunetten en Veenendaal, de uitbreiding van de Maasvlakte bij de haven van Rotterdam en de ingrijpende moderniseringen van ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Deventer en Heerenveen.

Het project voor de ontwikkeling van de VU-campus in Amsterdam is de eerste EIB-lening voor onderwijsvoorzieningen in Nederland sinds vele jaren. Van 2008 tot 2013 leende de Europese Investeringsbank voor meer dan 17 miljard euro aan 201 onderwijsprojecten in geheel Europa.

Achtergrond:

De Europese Investeringsbank:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

VU Amsterdam:

De VU in Amsterdam is als open organisatie sterk verbonden met mens en maatschappij. Belangrijk is niet alleen het verdiepen van kennis, maar ook het verbreden ervan: ‘De VU kijkt verder’. Het academisch onderzoek en onderwijs bij de VU kenmerkt zich door hooggestelde ambities, waarmee vrije en open communicatie en ideeën worden gestimuleerd. De VU staat voor universele universitaire waarden zoals academische vrijheid en onafhankelijkheid.

Perscontacten:

Europese Investeringsbank: Richard Willis, +352 621 555 758, willis@eib.org

Website: www.eib.org/press - Persbureau: +352 4379 21000 – press@eib.org

Vrije Universiteit: Ronald van Gelder, ronald.van.gelder@vu.nl

+31 20 59 85645


Side Bar