Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

BASIN BÜLTENİ

BEI/13/130

Lüksemburg, 2 Eylül 2013

AYB VE AVRUPA KOMİSYONU, TÜRKİYE'DEKİ BELEDİYELERİN FİNANSMANI İÇİN İLBANK İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve İLBANK bugün 8,5 milyon EURO tutarında bir hibe anlaşması imzaladı. Belediye Finansmanı Kolaylığı ("MFF") yöneticisi olarak AYB tarafından imzalanan anlaşma, İLBANK ile belediye müşterilerinin Avrupa Komisyonu (AK) tarafından verilen ve Türkiye'deki belediyelere yönelik banka kredilerinin geliştirilmesini amaçlayan hibelerden yararlanmasına imkan tanıyacaktır.

Bu hibe su, atık su ve katı atık alanlarındaki belediye yatırımı programlarının finansmanı amacıyla İLBANK'a yönelik olarak halen yürürlükte olan 150 milyon EURO'luk AYB kredi kolaylığıyla birleştirilecektir.

Sözkonusu hibe, AYB kredilerinin belediye yatırımlarına dönük uzun vade, geniş faiz oranı yelpazesi ve döviz cinsi opsiyonu gibi öne çıkan olumlu şartlarını daha da pekiştirecektir.

Komisyon'un hibe kaynakları, ulusal gereklilikler ile Avrupa Birliği çevre ve ihale gereklilikleri arasındaki farkları kapatma doğrultusunda kurum-içi teknik uzmanlığı ve proje eleme kapasitesini daha fazla takviye etmek suretiyle İLBANK'ın kurumsal kapasitesini güçlendirecektir. Bunlara ek olarak, proje hazırlama maliyetini ve yatırımların ilgili teknik çalışmalarını kapsayan hibe unsuruyla birlikte belediyelerin çevreye yatırımlarının ödenebilirlik şartlarını iyileştirecektir.

Bu anlaşma, hibeler ile uzun vadeli kredilerden oluşan sağduyulu bir karışıma dayalı olarak Türkiye'deki belediye kesiminin öncelikli yatırımlarına Avrupa Birliği tarafından sağlanan güçlü desteğe mükemmel bir örnektir.

Editörlere not

PHARE çok-lehdarlı programını oluşturan Komisyon Kararı'na dayalı olarak Avrupa Komisyonu (AK) ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yer alan Katılım Ülkelerindeki ve Yeni Üye Ülkelerdeki belediyelere açılan uzun vadeli kredileri teşvik etmek ve desteklemek için Belediye Finansmanı Kolaylığına yönelik bir dizi Katkı Anlaşması yapmıştır. MFF'nin amaçları 2004 yılında AB'ye katılan ülkelerin birçoğundaki ve Türkiye gibi başvurusu değerlendirilen birtakım ülkelerdeki belediyelere aktarılan bankacılık kredilerini geliştirmek ve teşvik etmektir.

    Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Üye Devletlerin sahibi olduğu ve uzun vadeli kredi veren Avrupa Birliği kredi kuruluşudur. AB politika hedeflerine katkıda bulunma amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar.

Basın yetkilisi:

Helen Kavvadia, tel.: +352 691 28 60 17, e-posta: kavvadia@eib.org;

Website: www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar